Stichting Zikomo
 Zikomo is ANBI-erkend

HomeWie zijn wij?Onze projectenNieuwsbrievenPrivacyverklaringJaarverslagenLinksDonateur wordenMediaBeleidsplan

Wie zijn wij ?

Stichting Zikomo heeft vier bestuursleden. Dit zijn: Geeske Ruitenberg, Gerrit Schuijtemaker, Gré Singer en Angela Reus.

Geeske Ruitenberg (voorzitter) is in de zomer van 2001 naar Malawi gereisd en heeft daar een half jaar ontwikkelingswerk gedaan. Zo is het contact met de zusters in Malawi ontstaan. Nadien is zij voor vakantie, maar natuurlijk ook om te kijken hoe het met de zusters, andere bewoners en de projecten van Zikomo gaat, naar Malawi teruggekeerd. Geeske is getrouwd, heeft drie kinderen en werkt als universitair docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Gré Singer (penningmeester) is niet meer werkzaam vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd. Zij heeft aan de wieg gestaan van Zikomo. GrĂ© wil met haar schuldgevoel ten aanzien van haar "arme" medemens, dat vooral de kop opsteekt rond de feestdagen daadwerkelijk iets doen. Haar motto: "Als je niets doet dan weet je zeker dat de ander niets krijgt".
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) heeft natuurkunde in Delft gestudeerd en is daarna leraar geworden. Eerst 7 jaar in Zambia en Swaziland, daarna 25 jaar op Huygenwaard in HHW. Nu willen hij en zijn vrouw Nel Schuijtemaker een gedeelte van hun vrije tijd (naast op kleinkinderen passen) steken in de stichting Zikomo. Nel en Gerrit Schuijtemaker hebben drie jaar ontwikkelingswerk verricht in Zambia en 4 jaar in Swaziland en willen graag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van Malawi.
Angela Reus(PR) heeft de opleiding tot verpleegkundige gedaan in Amsterdam en heeft eind 2009 twee maanden in Malawi ontwikkelingswerk gedaan, in het ziekenhuis in Bangula. Ze werkt nu in Lelystad als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk. In Malawi heeft Angela ervaren dat de mensen in slechte omstandigheden leven en ze wil via stichting Zikomo hulp blijven bieden aan de arme bevolking.

Stichting Zikomo

Kerkebuurt 137
1647 MD Berkhout
stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer: NL35 RABO 0344 2338 98
Kvk nr.:37.10.93.89