Nieuwsbrief maart 2004
 
zikomo logo

Beste Donateur,

Hartelijk dank voor uw donatie aan Stichting Zikomo!
Wij zijn blij dat vele mensen onze jonge Stichting steunen.
Zoals u wellicht weet, is Stichting Zikomo in november 2003 opgericht en is er eind 2003 een kerstactie gehouden. Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van onze (verdere) activiteiten.

* Schoolgeld en voedsel
Het eerste bedrag à € 750,- naar aanleiding van de kerstactie is begin dit jaar naar Malawi overgemaakt. Dit is besteed aan schoolgeld en voedsel.

In januari is in Malawi het nieuwe schooljaar begonnen. ‘Basisonderwijs’ is gratis, maar voor de middelbare school moet betaald worden. Veel scholieren zijn wees of hun ouders zijn zo arm dat zij geen schoolgeld kunnen betalen.
Dankzij uw steun kan een aantal kinderen naar school blijven gaan.
In een brief aan de Stichting schreven de zusters uit Malawi hierover onder andere:
‘er is een hele groep meisjes die echt geen schoolgeld hebben en zouden terug gestuurd moeten worden als jullie gift er niet was. Je kunt begrijpen hoe blij zij waren toen ze hoorden dat ze met schoolgeld geholpen zullen worden.’

Vanwege overstromingen, droogte, aids en wanbeleid door de overheid lijden mensen ook dit jaar weer honger. De zusters ter plaatse zullen de mensen die dit het meest dringend nodig hebben aan voedsel helpen, dankzij uw donatie.

* Benefietoptreden
Op 4 april a.s. staat de volgende activiteit op het programma:

Bloid Koike Bloive…!

Een zéér gevarieerd programma met verhalen, rijmen en liedjes in het prachtige Westfriese dialect

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van dit programma, geven Marius de Haas uit Broek op Langedijk, bekend van “Una Voce Particolare”,  en Wim Baas uit Oostwoud een jubileum uitvoering op zondag 4 april in de Pancratius Kerk te Oosterblokker.

De opbrengst van deze middag is voor de Stichting Zikomo.

Datum: zondag 4 april 2004
Aanvang: 14.00 uur
Reserveren via telefoonnummer 0229-245963.
Toegangskaarten à  € 8,50 zijn ook bij de entree verkrijgbaar. Vol = vol!

Als donateur willen we u als eerste de mogelijkheid geven om hiervoor kaarten te reserveren. Van de opbrengst van deze middag zullen onder meer banden voor de ambulance van Bangula worden gekocht. De huidige banden zijn versleten en er is geen geld om nieuwe te kopen. Als deze ambulance niet meer kan rijden, blijven mensen in dit gebied verstoken van medische hulp in soms zelfs levensbedreigende situaties.

* Nieuwsbrief
Ten slotte treft u als bijlage een folder met algemene informatie over Stichting Zikomo aan. Daarin staat onder andere, dat u zich voor een nieuwsbrief kunt aanmelden als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten. U kunt dit doen door uw e-mail adres of postadres door te geven.

Nogmaals Zikomo (bedankt)!

Met vriendelijke groet, Stichting Zikomo

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89