Jaarverslag 2022

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2022

BESTUURSSAMENSTELLING: Is ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN:Gelukkig was de lockdown in 2022 weer voorbij en hebben we weer tweemaal fysiek kunnen vergaderen. En regelmatig door het jaar heen hadden we contact via de mail en de app.

FINANCIËN:
Zie financieel verslag.
In 2022 hebben we in totaal 6.660,-- overgemaakt naar Malawi.
Het bedrag aan donaties van onze donateurs was ruim 1.000,-- hoger dan in 2021.
Dit bedrag komt geheel voor rekening van een bloembollenbedrijf welke ons eenmalig 1080,-- doneerde.
Onze kerstactie bracht 220,-- minder op dan in 2021. Zuster Elisabeth hield ons d.m.v. een gedetailleerd financieel overzicht weer goed op de hoogte van de bestedingen.

DONATEURS
Op 31 december 2022 telden we in totaal 80 donateurs. Door vergrijzing en overlijden krimpt ons donateurs bestand ieder jaar een beetje.

PUBLICITEIT:
Aan onze donateurs sturen we standaard tweemaal per jaar een nieuwsbrief met informatie. Dat gebeurt in juni/juli en december. We doen er alles aan om onze website en facebookpagina up to date te laten zijn. Via deze kanalen brengen we actuele informatie over Malawi heel snel onder de aandacht van een groot publiek. En hopen hiermee de interesse voor onze stichting te vergroten.

ACTIVITEITEN:
Zondag 10 juli. Muzikale fietstocht. Georganiseerd door Drechterland Mondiaal.
Na 2 jaar lockdown kon de muzikale fietstocht gelukkig weer doorgang vinden en stonden we weer met onze zorgvuldig ingerichte stand in de Pancratius Kerk te Oosterblokker. Het optreden van 2 Derwisj dansers was prachtig. Door nieuwsbrieven uit te delen brachten we de bezoekers op de hoogte van het doel van onze stichting. Totale opbrengst 155,--.
DECEMBER. Kerstactie. Opbrengst € 1.675--.

NAWOORD:
Eind januari was in Malawi sprake van een nationale ramp toen het land werd getroffen door cycloon Ana. De beelden gingen de hele wereld over. Meer dan 300.000 mensen moesten op de vlucht voor het water. Veel mensen raakten dakloos. Stichting Zikomo, heeft mede dankzij extra donaties, zo snel mogelijk geld naar de zusters overgemaakt om slachtoffers te kunnen helpen. Ook hebben we in 2022 weer gezorgd voor nieuwe ambulancebanden, het uitdelen van voedsel, daar de oogst en gewassen door de overstromingen zijn weggespoeld. en bijgedragen aan de verpleegkundeopleiding van Angella. Ze is bijna klaar.

Dank weer aan alle donateurs voor de bereidheid om iets voor een ander te willen betekenen namens Geeske, Angela, Gerrit en Nel, mijzelf, de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort en Malawi, en de bevolking van Malawi. ZIKOMO KWAMBIRI!

Januari 2023
Gré Singer

 


zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89