Jaarverslag 2021

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2021

BESTUURSSAMENSTELLING: Is ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN:We hebben ook dit jaar door de lockdown maar eenmaal fysiek kunnen vergaderen. Maar gelukkig ook een keer online. Na enig gezoek waren we alle vier te zien en te horen. Een aparte ervaring. En regelmatig door het jaar heen hadden we contact via de mail en de app.

FINANCIËN:
Zie financieel verslag.
In 2021 hebben we in totaal € 5.400,-- overgemaakt naar Malawi.
Het bedrag aan donaties van onze donateurs was ongeveer € 1.000,-- lager dan in 2020.
Dat heeft alles te maken met eenmalige giften die we in het ene jaar meer ontvangen dan in het andere. Onze kerstactie bracht nagenoeg hetzelfde bedrag op als in 2020. Zuster Elisabeth hield ons d.m.v. een gedetailleerd financieel overzicht weer goed op de hoogte van de bestedingen.

DONATEURS:
Op 31 december 2021 telden we in totaal 87 donateurs. 2 eraf en 1 erbij in vergelijking met vorig jaar.

PUBLICITEIT:
Aan onze donateurs sturen we tweemaal per jaar een nieuwsbrief met informatie. Dat gebeurt in juni/juli en december.
Sinds 10 december is onze facebookpagina van start gegaan. Daar zijn we blij mee. Met dank aan Angela. We kunnen op deze manier actuele informatie over Malawi heel snel onder de aandacht van een groot publiek brengen. Absoluut een pré in deze digitale wereld. Wij hopen hiermee de interesse voor onze stichting te vergroten. En natuurlijk zijn we via onze website www.stichtingzikomo.nl te volgen.

ACTIVITEITEN:
Vanwege de aanhoudende pandemie kon ook dit jaar de geplande jaarlijkse muzikale fietstocht van 29 augustus niet doorgaan.
DECEMBER. Kerstactie. Opbrengst € 1.895--.

NAWOORD:
Ook het jaar 2021 stond wereldwijd in het teken van de coronapandemie. Eind 2021 werd Malawi geteisterd door droogte waardoor er weer voedseltekort dreigt. In samenspraak met de Zusters in Malawi hebben we de donaties weer zorgvuldig besteed. Met steeds de doelstelling van onze stichting voor ogen: het voorzien in de meest dringende behoeften van mensen. Daar hoorde dit jaar ook het aanschaffen van coronabeschermingsmiddelen bij.
Dank aan alle donateurs voor de bereidheid om iets voor een ander te betekenen namens mijzelf, Geeske, Angela en Gerrit en Nel, de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort en de bevolking van Malawi.ZIKOMO KWAMBIRI!

Januari 2022
Gré Singer

 


zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89