Jaarverslag 2020

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2020

BESTUURSSAMENSTELLING: Is ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN: We hebben dit jaar door de pandemie en de lockdowns maar 1 keer fysiek kunnen vergaderen. Natuurlijk hebben we online veel kunnen regelen maar om elkaar niet te ontmoeten en van gedachten te kunnen wisselen was heel jammer.

FINANCIËN:
Zie financieel verslag.
In 2020 hebben we in totaal € 7.300,-- overgemaakt naar Malawi.
Ook dit jaar ontvingen we van het Lijsbeth Tijsfonds uit Berkhout weer een donatie van € 1.000,- en ook van Brendan Parsons, familie van Geeske, ontvingen we € 1.000,-. Hij had met put opties winst gemaakt en heeft ons daarvan mee laten profiteren. Wat een mooi gebaar. Beide donaties zijn in samenspraak met de betrokkenen besteed aan de meest noodzakelijke behoeften. Het bedrag aan donaties van onze vaste donateurs is nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. Onze kerstactie bracht € 560,-- meer op. Van Zuster Elizabeth ontvingen we weer een gedetailleerd financieel overzicht. Hierop konden we weer duidelijk zien dat onze giften zijn uitgegeven overeenkomstig onze doelstellingen.

DONATEURS:
Op 31 december 2020 telden we in totaal 88 donateurs. Evenveel als in 2019. Toch is het een feit dat ons ledenbestand vergrijst en er bijna geen nieuwe jonge donateurs zich aan ons binden. We gaan hierover brainstormen om te kijken hoe we dit kunnen veranderen.

PUBLICITEIT:
Tweemaal per jaar sturen we onze donateurs per mail of met de post een nieuwsbrief met daarin actueel nieuws over onze stichting wat betreft de uitgaven, maar ook geven we achtergrondinformatie over Malawi.
Ons communicatiemiddel met de buitenwereld is onze website die er niet alleen professioneel uitziet, maar ook actueel wordt gehouden, en waar we trots op zijn. Met dank aan Tjako van Schie. Donateurs maar ook belangstellenden kunnen hierop alle informatie over onze stichting vinden.

ACTIVITEITEN:
Vanwege de pandemie kon de geplande jaarlijkse muzikale fietstocht van 12 juli geen doorgang vinden.
DECEMBER:Kerstactie. Opbrengst € 1.950,--.

NAWOORD:
Het jaar 2020 stond in het teken van coronapandemie en de lockdowns. Gelukkig waren we voor onze inkomsten daar niet echt afhankelijk van. Onze trouwe donateurs hebben net als andere jaren maandelijks of jaarlijks gewoon aan ons gedoneerd. Ik dank alle donateurs namens Geeske, Gerrit en Angela, de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort maar vooral namens de bevolking van Malawi voor de financiële steun in 2020.

ZIKOMO KWAMBIRI!

Januari 2021
Gré Singer

 


zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89