Jaarverslag 2019

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2019

BESTUURSSAMENSTELLING: Is ongewijzigd.

FINANCIËN:
Zie financieel verslag.
In 2019 hebben we in totaal € 6822,-- overgemaakt naar Malawi. Zodra we via de Missieprocuur in Amersfoort een donatie doen nemen we contact op met Zr. Elizabeth in Malawi en geven we onze prioriteiten door wat betreft de besteding hiervan. In samenspraak met de zusters in Malawi komen we dan tot een goed besluit. Dit contact verloopt via de mail en sinds kort ook via de app. En als we speciale donaties ontvangen bijv. n.a.v. een verjaardag, een kerk of een fonds dan geven we door waar de gever de voorkeur aan geeft hoe het geld besteed moet worden. We kunnen daar toezicht op houden omdat Zr. Elizabeth ons regelmatig een rapport stuurt waarin ze verantwoording aflegt over de uitgaven. De inkomsten over 2019 waren 10% meer dan in 2018. Een heel mooi resultaat.

DONATEURS:
Op 31 december 2019 telden we 74 donateurs die één of meerdere keren per jaar geld naar ons overmaken en meestal reageren op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Maar ook hebben we 14 vaste donateurs die maandelijks een gift aan ons doen. Totaal 88 donateurs. Hetzelfde aantal als vorig jaar. Dit laat zien dat onze donateurs heel trouw zijn.

PUBLICITEIT:
Onze website is geactualiseerd en ziet er weer prachtig uit. Wij kunnen hiervoor altijd een beroep doen op Tjako van Schie. De opa van de kinderen van Angela. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook dit jaar hebben we weer de aandacht op ons gevestigd door ons te presenteren tijdens de muzikale fietstocht.

ACTIVITEITEN:
Zondag 30 juni. Muzikale fietstocht.
We waren weer aanwezig in de OLV kerk in Oosterblokker tijdens de 3e editie van de Muzikale fietstocht langs vier kerkje in Drechterland georganiseerd door de werkgroep Mondiale Cultuur Drechterland. Het was net als de voorgaande jaren mooi weer en ook was de belangstelling weer groot. In onze kraam met spullen uit Malawi hebben we de mensen weer met veel enthousiasme verteld over onze stichting en hebben waxinelichtjes verkocht en nieuwsbrieven uitgedeeld. We ontvingen voor onze aanwezigheid van de organisatie € 100,-- en de opbrengst van de verkoop van waxinelichtjes bedroeg € 28,--.
December. Kerstactie. Opbrengst € 1390,--.

NAWOORD:
In 2019 waren er jammer genoeg weinig acties waarvoor we ons konden inzetten. Maar we blijven alert en hopen op nieuwe verzoeken om ons te presenteren.
Ik dank alle donateurs namens Geeske, Gerrit en Angela en ook namens de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort en de bevolking van Malawi voor de financiële steun in 2019.
ZIKOMO KWAMBIRI!

Januari 2020
Gré Singer

 


zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89