!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> jaarverslag

Jaarverslag 2018

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2018

BESTUURSSAMENSTELLING

Ons prima functionerend bestuur is ongewijzigd gebleven.

FINANCIËN

Zie financieel verslag. Ook in 2018 werden we door Sister Elizabeth adequaat op de hoogte gehouden over de uitgaven van onze donaties in Malawi. Jammer genoeg is de Rabobank gestopt met het organiseren van de Rabosponsortocht. We waren trouwe deelnemers en het bracht ieder jaar een mooi bedrag op. In 2018 hebben Gerrit en Nel besloten om voor elk doelpunt wat Guus Til maakt voor AZ € 50,-- te doneren. Ze hebben met hem een speciale band en zijn fanatieke supporters van AZ. Wat een mooie initiatief. En Guus heeft 9 x gescoord.

DONATEURS

Op 31 december 2018 telden we 88 vaste donateurs en daarnaast nog 10 mensen die incidenteel geld hebben overgemaakt. De meeste hiervan hebben geld gedoneerd n.a.v. huiswerkbegeleiding aan hun kind door “meester” Gerrit. Er zijn vanwege overlijden maar ook doordat mensen al meer dan 5 jaar geen donatie hebben gedaan 10 mensen uit ons bestand gehaald. Ons bestand vergrijst maar blijft toch redelijk stabiel.

PUBLICITEIT

De belofte om onze website te vernieuwen is in gang gezet. Zo hebben we van onszelf nieuwe foto’s en teksten aangeleverd om ons voor te stellen. Ook is de noodzakelijke privacyverklaring op de website geplaatst. Op 14 maart waren we uitgenodigd door de PG Thomas kerk in Oostwoud om tijdens een sobere maaltijd tijdens de vastenactie over onze inzet aan Malawi te vertellen. En op de 2e editie van de muzikale fietstocht die op 9 juli weer werd georganiseerd door de werkgroep Mondiale Cultuur Drechterland hebben we onze stichting weer met veel plezier onder de aandacht mogen brengen.

ACTIVITEITEN

Februari:
Gerrit en Nel zijn op bezoek geweest bij vertegenwoordigers van de stichting Malawi. (www.malawikom.org.) Zij zijn een zusterorganisatie. Zij werken echter met een veel groter budget en richten zich uitsluitend op de verbetering van de gezondheidszorg. Goed om van elkanders bestaan te weten en ervaringen uit te wisselen.
Woensdag 14 Maart:
Deze avond waren we uitgenodigd door het voltallige bestuur van de College van Kerkrentmeesters van de PG Thomas kerk in Oostwoud om ons te presenteren n.a.v. de vastenactie. Gerrit, Nel en Gré hebben deze avond met veel enthousiasme verteld over de noodzaak om de bevolking van Malawi te blijven steunen met vooral de eerste levensbehoeften waar het regelmatig aan ontbreekt zoals voedsel en medicijnen. Jammer genoeg konden Geeske en Angela deze avond niet aanwezig zijn. Onze boodschap kwam over want aan het eind van de avond werd ons een donatie van € 500,-- in het vooruitzicht gesteld. Wat een mooi bedrag.
Zondag 15 Juli:
2e editie Muzikale fietstocht langs vier kerkjes in Drechterland georganiseerd door de werkgroep Mondiale Cultuur Drechterland waarvoor we weer waren uitgenodigd en daar heel graag gehoor aan gaven. Tijdens deze gelegenheid waar weer veel belangstellig voor was hebben we aan de deelnemers onze actuele nieuwsbrief uitgedeeld. Totale opbrengst door verkoop van waxinelichtjes en een gift van de organisatie € 146,--.
December:
Kerstactie. Opbrengst € 1.685,--.

Ook in 2018 was weer onze voornaamste taak om de donaties zo zorgvuldig mogelijk te besteden. We hebben daarin onze visie steeds goed voor ogen gehouden. Namelijk het geld uitgeven aan de meest noodzakelijke dingen. Waarbij voedsel onze grootse prioriteit is en blijft. En steeds in goed overleg met de Zusters. Samen met Geeske, Gerrit en Nel en Angela
blijven we dit doen.

JANUARI 2019, Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89