Jaarverslag 2017

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2017.

BESTUURSSAMENSTELLING
Ongewijzigd.

FINANCIËN
Zie financieel verslag.
Er is dit jaar weer het mooie bedrag van € 7.624,94 aan giften binnengekomen. In 2017 is er € 8.450,-- overgemaakt naar Malawi. Dit geld is in overleg met de zusters weer besteed aan medicijnen en schoolgeld. Maar ook zijn er zonnegeisers aangeschaft voor het weeshuis zodat er weer warm water is en een watertank voor het ziekenhuis in Bangula. De oude lekte wat zorgde voor hoge waterrekeningen.

DONATEURS
Op 31 december 2017 telden we 98 donateurs, waarvan 14 vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Een lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor.

PUBLICITEIT
De website is door omstandigheden in 2017 nog niet vernieuwd. Het staat hoog in ons prioriteitenlijstje om dit in 2018 wel te gaan doen. Op 9 juli werden we uitgenodigd door de werkgroep Mondiale Cultuur van Drechterland om ons te presenteren tijdens de muzikale fietstocht langs vier kerkjes in Drechterland. We gingen heel graag in op deze uitnodiging. De belangstelling was groot zodat we alle kans kregen om Stichting Zikomo onder de aandacht te brengen. Ook blijven we mensen attenderen op de mogelijkheid om je verjaardagsgeld geheel of gedeeltelijk aan ons te doneren.

ACTIVITEITEN

NAWOORD
Tegenwoordig kunnen we veel makkelijker en sneller communiceren met Malawi doordat de zusters nu ook gebruik maken van Whats App. En daar maken we dankbaar gebruik van.
Samen met mijn medebestuursleden Geeske, Gerrit en Angela blijven we ons op kleine schaal  met hart en ziel inzetten voor de bevolking van Malawi.

JANUARI 2018, Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89