Jaarverslag 2016

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2016.

BESTUURSSAMENSTELLING
Ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN
Hebben ook dit jaar 2 x plaats gevonden en wel op 9/2 en 13/09 met daarnaast contact via de mail en met activiteiten.

FINANCIËN
Zie financieel verslag.
Er is dit jaar € 8.819,35 aan giften binnengekomen. Een heel mooi bedrag. Bijna € 400,00 meer dan in 2015. In onze ontmoeting met de zusters van afgelopen zomer hebben we onze voornaamste doelstelling weer kunnen benadrukken. Het ondersteunen van de allerarmsten met voedsel en medicijnen. Zij lieten ons weten hoe ze dat in de praktijk brengen. Zo was er afgelopen jaar een voedseltekort vanwege de droogte en daar is ons geld dan ook meteen aan uitgegeven.

DONATEURS
Op 31 december 2016 telden we 103 donateurs, waarvan 16 vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Een lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor.

PUBLICITEIT
Wij vinden het belangrijk dat onze website up to date is zodat mensen hierop altijd de juiste informatie kunnen vinden. De informatie die over onszelf staat vermeld is achterhaald en zal in 2017 worden vernieuwd. Ook dit jaar is door verschillende donateurs de publiciteit gezocht door het geld wat ze kregen bij verjaardagen/jubilea aan ons te schenken. Wat zijn we blij met deze initiatieven.

ACTIVITEITEN

NAWOORD
De samenwerking met de zusters van Onze Lieve Vrouw die onze belangen behartigen in Malawi verliep dit jaar weer naar tevredenheid. Voor enkele van deze zusters was 2016 wel een heel bijzonder jaar doordat ze op audiëntie bij de paus mochten. Een heel groot hoogtepunt in hun dienstbare leven waar ze heel dankbaar voor zijn en niet over uitgepraat raken. Bij deze wil ik alle donateurs die het afgelopen jaar geld overmaakten weer heel hartelijk bedanken namens de bevolking van Malawi en natuurlijk wil ik Geeske, Gerrit en Nel en Angela mijn medebestuursleden bedanken voor hun tijd, inzet en gezelligheid.

JANUARI 2017, Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89