Jaarverslag 2015

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2015.

BESTUURSSAMENSTELLING
Ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN
Hebben 2 x plaats gevonden en wel op 4/2 en 15/9 2015, met daarnaast contact via de mail en tijdens activiteiten

FINANCIËN
Zie financieel verslag.
Doordat de nieuwsbrief van december pas met kerst is verstuurd zijn de giften die daaruit voortvloeien niet alleen in 2015 maar ook ook in 2016 ontvangen. Daardoor valt het bedrag aan giften over 2015 lager uit. Toen begin dit jaar bekend werd dat Malawi te kampen had met de grootste overstromingen ooit, hebben we meteen besloten om de opbrengst van €1.250,-- van het boek “de toid houdt geen skoft” voor dit doel over te maken. Ook het bedrag van € 5.000,-- wat op 5 februari is overgemaakt is besteed aan de gevolgen van de overstromingen.

DONATEURS
Op 31 december 2015 telden we 108 donateurs, waarvan 15 vaste donateurs die maandelijks een bijdrage overmaken. Het verloop over 2015 is als volgt: Bij 7 donateurs. Af 9 donateurs.

PUBLICITEIT
Dit jaar was er geen activiteit gepland waarmee we naar buiten konden treden en de publiciteit opzoeken. Op kleine schaal echter hebben we onze stichting wel onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde doordat 2 van onze donateurs hun gasten kenbaar maakten dat ze de opbrengst van het verjaardagsgeld wilden besteden aan onze stichting. Opbrengst € 1. 050,--. Zikomo kwambiri!

ACTIVITEITEN

NAWOORD
Malawi werd in 2015 niet alleen geteisterd door de ergste overstromingen ooit, maar daarna ook nog door extreme hitte en droogte. Een heel groot gedeelte van de giften is daaraan besteed. Onze doelstelling om alle giften te besteden aan de meest dringende behoeften hebben we daarmee waar kunnen maken. Het 2 x per jaar versturen van een nieuwsbrief geeft ons de mogelijkheid om onze donateurs op de hoogte te houden van wat er speelt in onze stichting.

Namens Geeske, Gerrit en Angela en zeker ook namens de bevolking in Malawi dank ik alle donateurs weer voor de gulle steun in 2015. ZIKOMO.

JANUARI 2016

Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89