Jaarverslag 2014

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2014.

BESTUURSSAMENSTELLING
Ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN
Hebben 2 x plaatsgevonden met daarnaast contact via de mail en tijdens activiteiten.

FINANCIËN
Zie financieel verslag.
Halfweg het jaar was er dringend behoefte aan geld voor nieuwe banden voor de ambulance. Op dat moment hadden we de financiële middelen beschikbaar en hebben meteen € 1275,-- overgemaakt naar de zusters. Een gedeelte van de opbrengst van het boek ‘De toid houdt gien skoft’ geschreven door Wim Baas is in overleg besteed aan schooluniformen voor het kindertehuis in Jacaranda. En natuurlijk werd ons geld weer besteed aan voedsel, medicijnen en schoolgeld.

DONATEURS
Op 31 december 2014 telden we 109 donateurs. Op die datum hebben we 4 donateurs uitgeschreven omdat ze reeds 5 jaar geen donatie meer hadden gedaan. Maar ook mochten we 5 nieuwe donateurs verwelkomen.

PUBLICITEIT
Wij blijven de publiciteit zoeken en dit jaar is dat goed gelukt. Naar aanleiding van ons 10 jarig bestaan in november 2013 en het initiatief van Wim Baas om een deelopbrengst van zijn boek “de toid houdt gien skoft” aan onze stichting te schenken hebben verschillende weekbladen door middel van een redactioneel stukje met foto in april aandacht aan ons besteed. En op maandag 10 augustus stonden we prominent paginagroot in het Dagblad voor West Friesland.

ACTIVITEITEN
- Zaterdag 14 juni
Jaarlijke Rabosponsortocht. Retourtje Medemblik. Met enthousiaste mensen en heel lekker weer hebben we weer € 250,00 bij elkaar gefietst.
- Zondag 26 oktober
Jaarlijkse wereldcultuurdag georganiseerd door het COS in de St. Laurentiuskerk in Hoogkarspel. Er was dit jaar voor een andere opzet gekozen. Op een andere dag, de zondag i.p.v. de zaterdag en nu alleen ’s-middags. Is heel goed bevallen. We stonden er weer met een kraam en verkochten kaarsen en boeken en natuurlijk gaven we informatie over onze stichting. Opbrengst € 172,54.
- December.
Kerstactie. Opbrengst € 2.185,--

NAWOORD
Het is goed om te zien dat onze kerstactie weer een heel mooi bedrag heeft opgeleverd.
De 2 studenten verpleegkunde die door onze stichting werden gesponsord hebben hun 3 jarige opleiding succesvol afgerond en zetten hun kennis nu in om hun zieke landgenoten te verzorgen. Voor alle inzet wil ik mijn medebestuursleden Geeske, Gerrit en Angela weer heel hartelijk bedanken.

JANUARI 2015
Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89