Jaarverslag 2013

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2013.

BESTUURSSAMENSTELLING
Ongewijzigd.

BESTUURSVERGADERINGEN
Het voltallige bestuur heeft tweemaal vergaderd, met daarnaast zeer regelmatig mailcontact en contact tijdens activiteiten.

FINANCIËN
Zie financieel verslag.
Via de halfjaarlijkse nieuwsbrief houden we onze donateurs op de hoogte van de besteding van de giften. De nieuwsbrief van december 2013 is dit jaar op kerstavond verstuurd. Dit is 3 weken later dan andere jaren. Hierdoor is het totaal aan giften over 2013 beduidend lager.

DONATEURS
Op 31 december 2013 telde Stichting Zikomo 108 donateurs.

PUBLICITEIT
Onze mooi uitziende en goed onderhouden website is het visitekaartje van onze stichting waar we zo veel mogelijk naar buiten toe de aandacht op blijven vestigen.

ACTIVITEITEN
- Zaterdag 19 januari
  Hilga van Schie (de schoonmoeder van Angela) heeft in Nieuwleusen een benefietconcert
  gegeven. Het concert bestond uit prachtige stukken pianospel afgewisseld met mooie gedich-
  ten voorgedragen door Klaske Bakker. Wat een mooi initiatief. Jammer genoeg was de op-
  komst niet zo groot. Opbrengst € 205,--
 - Zaterdag 8 juni
  Jaarlijkse Rabofietssponsortocht. Met een enthousiaste groep fietsers is er heen en terug naar 
  Medemblik gefietst. Het was goed weer. Opbrengst € 250,--.
 - Zaterdag 9 november
   Jaarlijkse wereldcultuurdag georganiseerd door het COS Drechterland in de Laurentiuskerk
   in Hoogkarspel. Vanwege ons 10 jarig bestaan hadden we onze kraam feestelijk versierd.
   De kinderen konden zich aan onze kraam vermaken met sjoelen en het (gratis) stampen van
   pinda’s voor zelfgemaakte pindakaas. Een aanrader. Ook verkochten we kaarsen en waxine-
   lichtjes. Opbrengst € 75,--.
- Zondag 10 november
  10 jarig bestaan van Zikomo.
- December
  Kerstactie. Opbrengst € 1.141,50

NAWOORD
2013 was voor ons als bestuur een relatief rustig jaar, daar er niet veel activiteiten op het programma stonden. Wel zijn er in Malawi een paar hele mooie doelen gerealiseerd zoals het behalen door Peter en Mude van hun medische opleiding, en zeker ook het realiseren van een  toiletvoorziening voor blinde en slechtziende meisjes van de middelbare school. Met de zusters van de Onze lieve Vrouw in Malawi hebben we geregeld contact over de besteding van de giften. Namens Geeske, Gerrit en Angela en ook namens de bevolking van Malawi dank ik alle donateurs weer voor de gulle steun in 2013. ZIKOMO!

JANUARI 2014
Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89