Jaarverslag 2012

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2012.

BESTUURSSAMENSTELLING.
Is onveranderd gebleven.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Hebben 2 maal plaatsgevonden, met daarnaast contact via de mail.

FINANCIEN.
Zie financieel verslag.
Uw donaties zijn ook dit jaar besteed aan noodzakelijke voedselhulp, het verstrekken van medicijnen en het betalen van schoolgeld. Ook is er voor de kleuterschool spelmateriaal gekocht en we ondersteunen een groep blinde en slechtziende meisjes die speciale aandacht behoeven. Tevens is er hulp geboden aan overstromingsslachtoffers.

DONATEURS.
Op 31 december 2012 telde Stichting Zikomo 118 donateurs waaronder 15 vaste donateurs die maandelijks automatisch een bedrag overmaken. We mochten dit jaar 4 nieuwe donateurs toevoegen aan ons bestand, en 5 donateurs zijn door verschillende omstandigheden uitgeschreven.

PUBLICITEIT.
Onze website die er schitterend uitziet blijven we promoten. Tevens blijven we deel uitmaken van COS Drechterland en presenteren ons op de markt die jaarlijks in oktober wordt gehouden met betrekking tot wereldvoedseldag.

AKTIVITEITEN.

16 t/m 20 april. Op basisschool Geert Holle in Berkhout werd een projectweek gehouden over water. Door de kinderen werden er kunstwerken gemaakt die op de slotdag zijn verkocht, en waarvan de opbrengst bestemd was voor Zikomo. In de hal was een tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit Afrika, en Gerrit en Nel hebben in de klassen iets verteld over dit project. Opbrengst € 500,--.

9 juni. Rabofietssponsortocht.  Deze dag stond in het teken van heel veel wind en regen. Toch hebben 10 diehards weer het maximale bedrag van € 250,-- bij elkaar gefietst.

13 oktober. Wereldcultuurdag in de kerk in Hoogkarspel. We staan daar met een kraam en prijzen onze stichting d.m.v. foldermateriaal aan. Onze kraam hadden we weer aangekleed met allerlei leuke spullen uit Malawi. Dit jaar konden onze bezoekers pinda’s (product uit Malawi) rijgen, maar ook stampen en op een toastje doen onder de bezielende leiding van Nel. Opbrengst € 83,--.
                                   
16 december. Collecte in de St. Laurentiuskerk in Hoogkarspel.  Zikomo is uitgenodigd om tijdens de dienst iets te vertellen over Zikomo. Deze uitnodiging heeft Geeske met beide handen aangenomen. De opbrengst bedroeg € 392,87.

December. Kerstactie. Opbrengst € 2.790,--

NAWOORD.
Er heeft afgelopen zomer weer een ontmoeting plaatsgevonden met enkele zusters uit Malawi. Deze keer waren er junior zusters over. Gerrit en Angela waren daarbij. De ontmoeting vond plaats in Bussum. Omdat ze geen verantwoordelijken zijn van The Sisters of our Lady was het vooral een gezellig samenzijn. Daar ze volledig waren “opgetuigd” ontbrak het hen volgens Gerrit niet aan aandacht.
Het blijft onze grootste prioriteit om door goede contacten met de zusters in Malawi op de hoogte te blijven van waar de nood het hoogst is, en om daar op in te spelen. Ik dank alle donateurs namens Geeske, Gerrit en Angela en ook namens de bevolking van Malawi voor uw financiële steun in 2012.
ZIKOMO!

JANUARI 2013
Gré Singer.

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89