Jaarverslag 2011

 
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2011.

BESTUURSSAMENSTELLING.
Is onveranderd gebleven.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Hebben 3 x plaats gevonden, met daarnaast contact via de mail.

FINANCIEN.
Zie overzicht.

DONATEURS.
Op 31 december 2011 telde Stichting Zikomo 112 donateurs waaronder 15 vaste donateurs die maandelijks automatisch een bedrag overmaken. We mochten 16 nieuwe donateurs toevoegen aan ons bestand. Ook hebben we verschillende donateurs die specifiek het schoolproject van Angela ondersteunen. 18 donateurs die de laatste 4 jaar geen donatie aan onze stichting hebben gedaan of zijn overleden, zijn uitgeschreven.

PUBLICITEIT.
Onze website heeft onze aandacht. We vinden het belangrijk deze up to date te houden.
In oktober heeft een artikel op de voorpagina van een zondagskrant gestaan om het optreden van Bloidkoikebloive te promoten. Om dit optreden nog eens extra onder de aandacht te brengen, zijn er in Berkhout huis aan huis folders verspreid. We blijven deel uitmaken van COS Drechterland zodat we gemakkelijk kunnen inhaken als er activiteiten worden georganiseerd op het gebied van ontwikkelingswerk. We vinden het belangrijk om te blijven werken aan onze naamsbekendheid.

AKTIVITEITEN.
5 februari 2011. Benefietconcert van pianist Tjako van Schie in Nieuwleusen. Tjako is de schoonvader van Angela en hij stelde voor om belangeloos een concert te geven voor onze stichting. De opkomst was hoog en de avond was een groot succes. Opbrengst € 1.100,--
13 juli 2011. 40-jarig dienstverband van meester Gerrit Besseling aan basisschool Het Kerspel in Hoogkarspel. De bijdrage die hij daarvoor ontving met tevens de opbrengst van de collecte tijdens de eucharistieviering is door meester Gerrit geschonken aan onze stichting. Totale opbrengst € 620,19.
Augustus 2011. Gerrit en Nel zijn naar Malawi geweest en hebben onder begeleiding van de zusters onze 3 projecten bezocht waaraan wij geld doneren t.w. de middelbare meisjesschool, het kindertehuis in Blantyre en het ziekenhuis in Bangula.
17 september 2011.  Rabofietssponsortocht.  Inmiddels onze traditionele activiteit. Opbrengst € 250,--.
29 oktober 2011. Benefietoptreden door Wim Baas en Marius de Haas van “Bloid koike bloive” in de Ridder St. Joris te Berkhout. Het werd een ontspannen avond waarbij het publiek maar zeker ook onze artiesten met volle teugen genoten. Opbrengst € 750,--.
December. Kerstactie. Opbrengst € 1.517,--

In mei en september verbleven er zusters uit Malawi in Nederland en hebben we ze ontmoet. Door dit persoonlijke contact kregen we weer een goed beeld van de actuele situatie in Malawi en een goed inzicht waar de prioriteiten liggen i.v.m. de besteding van onze giften. Zinvol maar zeker ook gezellig.

NAWOORD.
Het schoolproject waarin wij Peter en Mude financieel ondersteunen om een medische opleiding te volgen verloopt naar wens. Beiden zijn doorgegaan naar het 2e jaar en zeer enthousiast,  maar zeker ook dankbaar dat ze deze kans krijgen. Naast deze studenten blijven we ook enkele middelbare scholieren ondersteunen door hun schoolgeld te betalen.
Ik dank mijn medebestuursleden Geeske, Gerrit en Angela voor hun grote betrokkenheid en enthousiasme voor Zikomo in het afgelopen jaar.

FEBRUARI 2012
Gré Singer.

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89