Jaarverslag 2009  
   
zikomo logo

 

BESTUURSSAMENSTELLING
M.i.v. februari 2009 heeft Christine Baas haar functie als secretaris van Stichting Zikomo
neergelegd. Nogmaals bedankt Christine voor al jouw inzet in de afgelopen 5 jaar! Ons nieuwe bestuurslid is Gerrit Schuijtemaker die zich spontaan had aangemeld na een oproep in onze nieuwsbrief. Gerrit heeft ooit een aantal jaren in Zambia gewoond en gewerkt, samen met zijn vrouw Nel, en kwam toen regelmatig in Malawi. Welkom Gerrit. We hopen dat je je spoedig thuis zult  voelen bij onze stichting. Met jouw ervaring en warme betrokkenheid bij Afrika zal dit zeker lukken.

BESTUURSVERGADERINGEN
Er is 4 x vergaderd bij één van ons thuis, met daar tussendoor regelmatig contact per mail.

FINANCIËN
Zie overzicht.

DONATEURS
Op 31 december 2009 telde Zikomo 111 donateurs, waaronder 13 vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Het aantal is t.o.v. 2008 gelijk gebleven. We mochten
2 nieuwe donateurs verwelkomen en er zijn er 2 afgehaakt.

PUBLICITEIT
Via onze nieuwsbrieven die we 2 x per jaar naar onze donateurs sturen, blijven we aandacht
vragen voor onze stichting. Op onze website www.stichtingzikomo.nl is voor iedereen alle informatie voor handen.

AKTIVITEITENOVERZICHT
11 mei 2009.
Deze dag hadden we in Amersfoort een ontmoeting met Zr. Elisabeth. Zij beheert in Malawi de financiën. We gingen met haar naar de dierentuin in Amersfoort. Deze dag hebben we het nuttige met het aangename gecombineerd en het was goed om persoonlijk contact met haar te hebben om goede afspraken te maken over de besteding van het geld van Zikomo.

12 september 2009
Rabofietssponsortocht.
Deze dag vertrokken we met 10 deelnemers/sters uit Medemblik en konden we weer
het maximale bedrag van € 250,-- incasseren. Allemaal bedankt voor jullie inzet.

14 september 2009
Voorlichtingsavond bij de Vrouwen van Nu in Schellinkhout.
Voor de pauze vertelde Gerrit, ondersteund door beelden, over zijn tijd waarin hij samen met zijn vrouw Nel in Zambia woonde en werkte, en regelmatig in Malawi kwam. Zo kregen we een goed beeld hoe het is om te leven in een heel andere cultuur. Na de pauze  heeft Geeske iets verteld over haar ervaring in Malawi en over Stichting Zikomo. Daarna werd de film vertoond die gemaakt is tijdens ons verblijf in de zomer van 2008. De opbrengst van de avond bedroeg €198,95. Een heel mooi resultaat.

17 oktober 2009
Jaarlijks terugkerende goede doelenmarkt op het Raadhuisplein in Hoogkarspel n.a.v. wereldvoedseldag. Georganiseerd door COS Drechterland. Op deze dag hebben we ons
samen met andere betrokken stichtingen gepresenteerd.
Opbrengst € 91,50.

December 2009
Kerstactie. Opbrengst € 2923,50. Een verhoging van € 567,-- t.o.v. van 2008.

MEDEDELINGEN
Sinds 19 mei 2009 beschikken we over een ANBI status. Voor ANBI’s geldt dat vanaf  1 januari 2008 giften aan deze instelling gedaan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Angela Reus uit Hoogkarspel heeft van 13 oktober t/m. 20 december via de Zusters van Onze Lieve Vrouw vrijwilligerswerk verricht in het Kalemba Hospital in Bangula. Ze is verpleegkundige maar heeft niet aan het bed gestaan maar administratie verzorgd, medicijnen geregeld enz. Angela heeft ons laten weten hoe de situatie op dit moment is in Malawi, zodat wij goede keuzes kunnen maken waar we ons geld in samenspraak met de zusters aan willen besteden. Het was voor haar een geweldige ervaring en voor ons een unieke kans om weer helemaal op hoogte te zijn van de ontwikkelingen.

NAWOORD
2009 was bestuurlijk gezien een “rommelig” jaar. Zo hadden we een bestuurswisseling. Is Gré
in augustus verhuisd, en is Geeske op 28 november voor de tweede keer moeder geworden van een gezonde dochter Jorinde. Vandaar dat U de nieuwsbrief van december later van ons ontving dan U gewend was.
Het was goed om persoonlijk contact te hebben met Zr.Elizabeth. Twee vragen kwamen steeds weer naar voren t.w. “Wat is er nodig?” en “Wat kunnen we bieden?” We blijven ons inzetten om met de ingezamelde giften in de meest dringende behoeften van mensen te voorzien.
Namens Geeske en Gerrit maar vooral namens de zusters en de bevolking van Malawi wil ik alle donateurs weer heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Een oosterse wijsheid zegt:”Een pad ontstaat door er op te lopen”  Samen met jullie vervolgen wij heel graag ons mooie Zikomopad.

ZIKOMO KWAMBIRI

Februari 2010
Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89