Jaarverslag 2008  
   
zikomo logo

BESTUURSSAMENSTELLING
Is onveranderd gebleven.

BESTUURSVERGADERINGEN
Er is 4 x vergaderd.
Daarnaast is er veel contact geweest tussen de bestuursleden per mail.

FINANCIËN
Zie overzicht.
In 2008 is er een aantal mensen geweest die de opbrengst van hun “activiteit” aan ons hebben
gedoneerd. Zoals het vieren van een verjaardag of jubileum, het schrijven van een boek enz.

DONATEURS
Op 31 december 2008 telde Zikomo 111 donateurs, waaronder 13 vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. We mochten 5 nieuwe donateurs welkom heten.

PUBLICITEIT
De overhandiging van de cheque van € 4.000,-- vanwege de verkoop van het boek “Dut is ’t den” haalde eind april de krant.
Afgelopen zomer zijn we verschillende malen benaderd door de dag en weekbladen om ons verhaal te vertellen over onze reis naar Malawi en deze zijn gepubliceerd met foto. Het COS Drechterland waar we onderdeel van uitmaken heeft hierin een rol gespeeld.
Ook via onze nieuwsbrieven die we 2 maal per jaar versturen naar onze donateurs blijven we aandacht vragen voor onze stichting.
En niet te vergeten onze website waar we heel trots op zijn.

COS
Door Het COS Drechterland voelen we ons verbonden met andere kleinschalige stichtingen uit de regio en blijven we op de hoogte van de activiteiten die er in onze buurt plaatsvinden.
Sinds kort staan we ingeschreven bij de Noord Hollandse Wereldatlas.

AKTIVITEITENOVERZICHT
Februari/maart
In de maanden maart en april kon men in diverse filialen van Deen het boek “Dut is ’t den” geschreven door Wim Baas kopen. Voor ieder verkocht exemplaar ging een gedeelte naar onze stichting. Op 22 april mochten wij uit handen van Wim en de bedrijfsleider van Deen in de Huesmolen Dhr. Gijs Otten een cheque van € 4.000,-- in ontvangst nemen. Geweldig!. Wij zijn Wim heel dankbaar voor dit grootse gebaar. In overleg met Wim en de zusters is besloten dit bedrag in zijn geheel te besteden aan een nieuw te bouwen HIV/Aids centrum bij het ziekenhuis in Bangula.

8 juli t/m 24 juli
Reis naar Malawi door Geeske, Gré en Bart.
Een verslag van deze reis is beschreven in de nieuwsbrief van december en is te vinden op
onze website.

29 augustus

Geeske, Gré en Bart zijn in Amersfoort uit eten geweest met Zr. Omega en Zr. Felicitas. Deze twee zusters uit Malawi waren voor het eerst in Nederland om contact te maken met de zusters in Nederland en hun kennis te verbreden. Ook hebben we ze ’s avonds laat nog meegenomen naar Zandvoor om ze de Noordzee te laten zien. Zo konden we iers teruggeven van de gastvrijheid die we bij hen mochten ontvangen.

6 september
Rabofietssponsortocht. Met 10 deelnemers/deelneemsters fietsten we weer € 250,-- bij elkaar. We hadden geluk. Het bleef droog.

15 oktober
25 jarig jubileum Oscar Romero.
De school organiseerde allerlei acties met als doel geld in te zamelen voor Afrika.
Samen met andere vrijwilligersorganisaties waren we uitgenodigd om aan verschillende klassen iets te vertellen over onze stichting. Door middel van een korte film en een quiz hebben we ons gepresenteerd.
Op 17 december werd ons een cheque van € 1.600,-- overhandigd.

17 en 18 oktober Wereldvoedselweekend in Hoogkarspel georganiseerd door het COS
17 oktober Wereldmaaltijd in de Protestante kerk.
18 oktober Goede doelenmarkt op het Raadhuisplein in Hoogkarspel, waar wij met onze stand weer aanwezig waren. Opbrengst € 67,90

December
Kerstactie. Opbrengst € 2.356,50

MEDEDELINGEN
Onze donateurs geven steeds meer aan dat de nieuwsbrief per mail mag worden verzonden. Een goede ontwikkeling.
Via onze website www.stichtingzikomo.nl kunnen onze donateurs maar ook belangstellenden uitgebreide informatie vinden over onze stichting.
De verkoop van ansichtkaarten komt moeilijk van de grond.

NAWOORD
De totale giften over 2008 waren een stuk hoger dan in 2007 (zie financieel overzicht) Een heel mooi resultaat.
Het was een bijzonder jaar. Zo vierden we ons 5-jarig jubileum. Het hoogtepunt was de reis die Geeske, Gré en Bart afgelopen zomer maakten naar Malawi. Voor Gré en Bart een onvergetelijke ervaring en een groet stimulans om door te gaan.
Steeds weer zullen we in overleg met de zusters de donaties die bij ons binnen komen zo goed mogelijk besteden. Hulp die soms in levensbelang is, maar altijd van toekomstbelang!
Bij deze wil ik alle donateurs die het afgelopen jaar geld overmaakten heel hartelijk bedanken namens de zusters en de bevolking van Malawi.
Christine en Geeske ook jullie dank ik voor de grote inzet, maar ook voor de gezelligheid van het afgelopen jaar. ZIKOMO KWAMBIRI.

Januari 2009
Gré Zielman

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89