Welkom op de website van Zikomo!
 
zikomo logo
Doel  
Stichting Zikomo is opgericht op 10 november 2003. Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten in Malawi; het voorzien in de meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen.
Zoals voedsel, schoolgeld, medicijnen, zaaigoed en kunstmest.

Eén van de bestuursleden van de Stichting heeft een half jaar bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in Malawi gewoond en gewerkt. Met die zusters onderhouden wij contact en zij beoordelen, telkens in overleg met de Stichting, waaraan giften op dat moment het beste besteed kunnen worden. De giften komen zo rechtstreeks bij de bevolking in Malawi terecht. 

De naam van de Stichting, ‘Zikomo’, betekent ‘bedankt’ in Malawi.

Activiteiten
Enkele malen per jaar worden activiteiten georganiseerd om inkomsten te genereren. Zoals de jaarlijkse kerstactie, maar bijvoorbeeld ook een benefietoptreden, actie op een basisschool en slabonenverkoop voor het goede doel. Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de Stichting.

Besteding van giften
Stichting Zikomo heeft onder meer gezorgd voor:

  • Schoolgeld, schooluniformen;
  • Voedselhulp (veelal maïs) voor de allerarmste mensen;
  • Nieuwe banden voor een ambulance;
  • Dekens;
  • Medisch noodzakelijke hulpmiddelen (medicijnen, injecties, verband);
  • Diverse spullen (zoals schooltassen, schriften, pennen, kruiwagens, schoppen, rieken enz.) voor straatkinderen die worden opgevangen in een opvangcentrum in Malawi.
Malawi is een land in zuidelijk Afrika (het grenst aan Mozambique, Tanzania en Zambia).

Het is een van de allerarmste landen ter wereld. Van de ruim twaalf miljoen inwoners kan meer dan de helft niet in de dagelijkse basis behoeften (voedsel, kleding, onderdak) voorzien.

Tweederde van de bevolking leeft in zeer eenvoudige hutten. Elektriciteit en stromend water heeft haast niemand.
Maïs is het belangrijkste voedsel voor de bevolking, maar vanwege droogte en overstromingen mislukt vaak een groot deel van de oogst. 56% van de inwoners wordt nog geen 40 jaar.

vlagzikomo
malawikaart

Hieronder staan 2 filmpjes om u meer inzicht te geven in het land Malawi.

   Mens en natuur.    Dieren in Malawi

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89