Stichting Zikomo
 Zikomo is ANBI-erkend

HomeWie zijn wij?Onze projectenNieuwsbrievenPrivacyverklaringJaarverslagenLinksDonateur wordenMediaBeleidsplan

Welkom op de website van Zikomo!

Stichting Zikomo is opgericht op 10 november 2003. Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten in Malawi; het voorzien in de meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen. Zoals voedsel, schoolgeld, medicijnen, zaaigoed en kunstmest.

Eén van de bestuursleden van de Stichting heeft een half jaar bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in Malawi gewoond en gewerkt. Ook de andere bestuursleden hebben enige tijd bij de zusters in Malawi doorgebracht. Met die zusters onderhouden wij contact en zij beoordelen, telkens in overleg met de Stichting, waaraan giften op dat moment het beste besteed kunnen worden. De giften komen zo rechtstreeks bij de bevolking in Malawi terecht. 

De naam van de Stichting, ‘Zikomo’, betekent ‘bedankt’ in Malawi.

Activiteiten

Jaarlijks zijn er enkele activiteiten om inkomsten te genereren. Zo geven bestuursleden van de stichting soms lezingen, wordt geld voor de stichting ingezameld op basisscholen of doen we mee aan activiteiten zoals een muzikale fietstocht. Enkele malen per jaar worden activiteiten georganiseerd om inkomsten te genereren. Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de Stichting.

Besteding van giften

Stichting Zikomo heeft onder meer gezorgd voor:

Doel

Malawi is een land in zuidelijk Afrika (het grenst aan Mozambique, Tanzania en Zambia).

malawikaart

Het is een van de allerarmste landen ter wereld. Van de ruim negentien miljoen inwoners kan meer dan de helft niet in de dagelijkse basisbehoeften (voedsel, kleding, onderdak) voorzien. Een groot deel van de bevolking leeft in zeer eenvoudige hutten en beschikt niet over elektriciteit en stromend water. Maïs is het belangrijkste voedsel voor de bevolking, maar vanwege droogte en overstromingen mislukt vaak een groot deel van de oogst.

vlagzikomo
De vlag van Malawi

Hieronder staan 2 filmpjes om u meer inzicht te geven in het land Malawi.

Stichting Zikomo

Kerkebuurt 137
1647 MD Berkhout
stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer: NL35 RABO 0344 2338 98
Kvk nr.:37.10.93.89