Financieel verslag 2014  
   
zikomo logo

DEBET

BONNR

                                   

    

DATUM

 

OMSCHRIJVING

BEDRAG

20-05

Donatie Trio Melancholie/ De Goorn

500,--

20-06

 

Opbrengst Rabofietssponsortocht

250,--

01-10

 

Opbrengst boek ‘De toid houdt gien skoft’

875,--

14-11

 

Opbrengst wereldcultuurdag/COS op 26/10

172,54

 

 

Giften van onze donateurs over 2014

6.392,--

 

 

TOTAAL

8.189,54

 

 

 

 

CREDIT

 

 

 

05-02

014/01

Donatie Missieprocuur Amersfoort

6000,--

10-04

014/02

Kosten website/mijn domein

39,--

23-06

014/03

Donatie Missieprocuur Amersfoort

1.275,--

24-06

014/04

Kopieerkosten nieuwsbrief juni 2014

9,--

24-06

014/05

Enveloppen en postzegels nieuwsbrief juni 2014

32,50

12-11

014/06

Donatie Missieprocuur Amersfoort

875,--

25-12

014/07

Kopieerkosten nieuwsbrief december 2014

9,--

25-12

014/08

Enveloppen en postzegels nieuwsbrief december 2014

32,50

 

014/09

Kosten telebankieren over 2014

171,17

 

 

TOTAAL

8.443,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 31-12-2014

4.994,02

 

 

Bij: debet

8.189,54

 

 

Subtotaal

13.183,56

 

 

Af: credit

8.443,17

 

 

Saldo 31-12-2014

4.740,39

 

 

 

 

 

 

Overheadkosten 8.189,54 : 293,17 = 2,79%

 

Januari 2014
Penningmeester Gré Singer

 

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89