Financieel verslag 2013
zikomo logo

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2013

DEBET

DATUM

BONNR

OMSCHRIJVING

BEDRAG

12-01

Collecte St Laurentiuskerk december 2012

392,87

20-01

Opbrengst benefietconcert Hilga van Schie

205,00

14-06

Opbrengst Rabofietssponsortocht

250,00

03-07

Verkoop ansichtkaarten

50,00

04-11

Donatie 50ste verjaardag Carla Schuijtemaker

745,00

09-11

Opbrengst COS markt

75,00

01-01/31-12

Giften van onze donateurs over 2013

4.741,43

TOTAAL

6.459,30

CREDIT

06-03

013/01

Donatie Missieprocuur Amersfoort

8.500,00

02-04

013/02

Kosten website/mijn domein

29,00

02-07

013/03

Kopieerkosten nieuwsbrief juni 2013

9,00

02-07

013/04

Postzegels nieuwsbrief juni 2013

30,78

02-07

013/05

Enveloppen nieuwsbrief juni 2013

1,18

12/11

013/06

Aanschaf waxinelichtjes COS markt

8,78

25/12

013/07

Postzegels nieuwsbrief december 2013

29,15

25/12

013/08

Enveloppen nieuwsbrief december 2013

1,82

25/12

013/09

Kopieerkosten nieuwsbrief december 2013

9,00

Kosten telebankieren over 2013

151,04

TOTAAL

8.769,75

Saldo 31-12-2012

7.304,47

Bij: debet

6.459,30

Subtotaal

13.763,77

Af:credit

8,769,75

Saldo 31-12-2013

4.994,02

Overheadkosten 6.459,30:269,75= 2,39%

Januari 2014
Penningmeester Gré Singer

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89