Financieel verslag 2011  
   
zikomo logo

DEBET

BONNR

 

                 

DATUM

 

OMSCHRIJVING

BEDRAG

09-02

 

Opbrengst Benefietconcert Tjako van Schie(5/2)

     1.174,20

14-07

 

Opbrengst collecte n.a.v. het 40 jarig dienstverband
meester Gerrit Besseling van basisschool het Kerspel in Hoogkarspel

  
       200,19

15-07

 

Gift n.a.v. het 40 jarig dienstverband meester
Gerrit Besseling van basisschool het Kerspel in
Hoogkarspel

       420,00

05-10

 

Rabofietssponsortocht

        250,00

29-10

 

Opbrengst benefietconcert “Bloidkoikebloive”

        750,00

19-12

 

Gift n.a.v. het 40 jarig dienstverband André Zielman

        315,00

 

 

Giften over 2011                                                       

      6.071,00

 

 

TOTAAL

     9.180,39

 

 

 

 

CREDIT

 

 

        

01-02

011-01

Bijdrage Kamer van Koophandel 2011

         26,64

01-04

011-02

Kosten website/mijn domein

         29,00

12-05

011-03

Donatie Missieprocuur Amersfoort

     5.200,00

01-11

011-04

Attentie optreden “Bloidkoikebloive”

          19,60

21-11

011-05

Donatie Missieprocuur Amersfoort

     3.150,00

 

 

Kosten telebankieren over 2011

        152,25

 

 

TOTAAL

     8.577,49

 

 

 

 

 

 

Saldo 31-12-2010

     2.701,62

 

 

Bij: debet

     9.180,39

 

 

Subtotaal

   11.882.01

 

 

Af: credit

     8.577,49

 

 

Saldo 31-12-2011

     3.304,52

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2012
Penningmeester Gré Singer

 

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89