Financieel verslag 2008  
   
zikomo logo

 

DEBET

 

OMSCHRIJVING

BEDRAG

07-04

 

Opbrengst boek “Dut is ’t den”

   4.000,--

28-07

 

Opbrengst barbecue NH hotel, Amsterdam

      188,--

29-07

 

Donatie Kiddy World/Jacaranda

      500,--

12-08

 

Feest Fam. B

      725,--

02-10

 

Rabofietssponsortocht

      250,--

15-10

 

Feest Dhr. H.v.d.H

      500,--

20-10

 

Opbrengst markt Hoogkarspel/.wereldvoedselweekend

       67,90

 

 

Giften over 2008

     6.009,35

 

 

TOTAAL

   12.240,25

CREDIT

 

 

 

 

BONNR

 

 

31-01

08/01

Kosten maken website door Bart

         25,--

31-01

08/02

Aanschaf papier kerstkaarten 2008

            7,90

31-01

08/03

Kopieerkosten nieuwsbrieven/kerstkaarten 2008

          32,80

31-01

08/04

Bijdrage Kamer van Koophandel 2008

          27,--

31-01

 

Missieprocuur Amersfoort

      1.000,--

25-03

08/05

Kosten website/mijn domein

          29,--

25-04

08/06

Bedankje taart Wim/Dut is ’t den

          16,75

05-05

 

Missieprocuur Amersfoort

      7.000,--

26-05

08/07

Fotograaf H. de Weerd/overhandiging boek

          35,70

25-06

08/08

Postzegels nieuwsbrief juni 2008

          17,60

25-06

08/09

Enveloppen nieuwsbrief juni 2008

            1,78

28-07

 

Missieprocuur Amersfoort(contant uitgegeven)

         500,--

13-08

 

Missieprocuur Amersfoort(contant uitgegeven)

         500,--

25-08

 

Missieprocuur Amersfoort

      1.820,--

25-08

 

Missieprocuur Amersfoort

        280,--

09-10

 

Missieprocuur Amersfoort

      1.000,--

20-10

08/10

Kaarsen wereldvoedselmarkt

          26,35

20-10

08/11

Hoedjes presentatie Oscar Romero

          14,--

20-10

08/12

Medailles presentatie Oscar Romero

            5,--

15-12

08/13

Postzegels nieuwsbrief/kerstkaart december 2008

          10,88

15-12

08/14

Enveloppen nieuwsbrief/kerstkaart december 2008

            1,78

 

 

Kosten telebankieren

        132,65

 

 

TOTAAL

   12.484,19

 

 

 

 

 

 

Saldo 31-12-2007

     3.549,63

 

 

Bij: debet

   12,240,25

 

 

 

   15.789,88

 

 

Af: credit

   12.484,19

 

 

Saldo 31-12-2008

     3.305,69

FEBRUARI 2009
Penningmeester G. Zielman-Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89