Financieel verslag 2006
 
zikomo logo

 

DEBET
DATUM
OMSCHRIJVING BEDRAG

04-01 
06-06 
06-07 
13-09 
21-09 
02-10 
16-10 
17-12 
21-12 
31-12

Gift kerk Ned. Herv.Gemeente Midwoud                                
Gift Rotary (Westfriese Dijkloop)                                          
Gift Rotary (Westfriese Dijkloop)                                               
Opbrengst slabonenverkoop                                                
Rabo-fietssponsortocht                                                        
Opbrengst Goede Doelenmarkt in Enkhuizen                          
Opbrengst COS weekend/Markt Hoogkarspel                          
Opbrengst optreden Four Winds (N.H. kerk Oostwoud)         
Opbrengst optreden Four Winds (kerstkoopavond Hoorn)      
Giften over 2006                                                                      

68,07
1000,--
1000,--
250,--
200,--
76,10
178,45
207,73
167,78
3431,37

  Totaal 6579,50

06-01   Donatie Missieprocuur   1400,--
02-02    Donatie Missieprocuur 450,--
02-02 06/01 Bijdrage Kamer van Koophandel 2006  21,61
11-05 06/02  2 ringbanden 3,90
26-05  06/03 Postzegels nieuwsbrief  7,80
26-05 06/04 Enveloppen nieuwsbrief  2,67
07/06    Donatie Missieprocuur  700,--
14-07   Donatie Missieprocuur (dijkloop)  2000,--
20-09   Donatie Missieprocuur  750,--
20-09 06/05 Eten en drinken Rabo-fietssponsortocht 17,05
02-10 06/06 Kraamhuur Goede Doelenmarkt Enkhuizen(30/09) 12,50
09-10 06/07 Taart prijswinnaar Goede Doelenmarkt Enkhuizen 5,25
16-10 06/08 Aanschaf kaarsen voor verkoop markten  51,50
23-10 06/09 Taart prijswinnaar Markt Hoogkarspel(14/10) 4,49
25-10   Donatie Missieprocuur 500,--
25-10 06/10 Aankoop prijsjes div. markten 15,87
04-12 06/11 Kopieerkosten kerstkaarten en nieuwsbrieven 37,20
21-12 06/12 Kopieerkosten visitekaartjes  32,62
22-12   Donatie Missieprocuur 850,--
       
    Kosten telebankieren over 2006   117,93
       
    Totaal  6980,39

Saldo 31-12-2005  1241,03
Debet  6579,50
  ======
   7820,53
   
Credit    6980,39
  ======
Saldo 31-12-2006 840,14

In totaal is er in 2006  6650,-- overgemaakt aan de Missieprocuur te Amersfoort.
Overheadkosten 6579,50 : 330,39 = 5,02%
N.B. Bankkosten worden meegenomen in het financiele verslag van het jaar waarin ze geboekt zijn ook al betreffen ze het voorgaande jaar.

JANUARI 2007, Gré Zielman

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89