Stichting Zikomo
 Zikomo is ANBI-erkend

HomeWie zijn wij?Onze projectenNieuwsbrievenPrivacyverklaringJaarverslagenLinksDonateur wordenMediaBeleidsplan

Meer informatie of donateur worden?


U kunt donateur worden van Stichting Zikomo door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL35 RABO 0344 2338 98 te Hoorn. Dan ontvangt u automatisch tweemaal per jaar de nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten.

Of wordt u één van de ‘Vrienden van Stichting Zikomo’? Dat zijn donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. In verband met de continuïteit in de hulpverlening willen we dat aantal graag uitbreiden. De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen.

Onze medewerkers en bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zikomo is een ANBI-erkende organisatie.

 

Stichting Zikomo

Kerkebuurt 137
1647 MD Berkhout
stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer: NL35 RABO 0344 2338 98
Kvk nr.:37.10.93.89