Stichting Zikomo
 Zikomo is ANBI-erkend

HomeWie zijn wij?Onze projectenNieuwsbrievenPrivacyverklaringJaarverslagenLinksDonateur wordenMediaBeleidsplan

Beleidsplan Stichting Zikomo

In dit beleidsplan leest u algemene informatie over onze stichting.

Doelstelling van het actuele beleid:
Stichting Zikomo is opgericht op 10 november 2003. Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten in Malawi, het voorzien in de meest dringende behoeften van mensen. Zoals voedsel, schoolgeld, medicijnen, zaaigoed en kunstmest.

Werkzaamheden van de stichting:
Donaties verzamelen bij familie, vrienden, overige donateurs, soms voorlichting geven op scholen of ¬†voor groepen of op markten staan om donaties te genereren en naamsbekendheid te verkrijgen. Veelal bij feestelijkheden van familie/ vrienden wordt in plaats van een cadeau een donatie gevraagd. Het geld wordt door onze penningmeester op rek. nr. IBAN NL35 RABO 03442.33.898 beheerd. Enkele malen per jaar wordt een bedrag overgemaakt via de zusters van “Onze Lieve Vrouw” te Amersfoort naar hun ‘afdeling’ in Blantyre,  Malawi. De zusters daar doen voorstellen over de besteding en berichten ons over de projecten en hun gemaakte kosten. De penningmeester maakt elk jaar een financieel verslag, er wordt kascontrole uitgeoefend en na goedkeuring wordt het verslag op de website geplaatst. Het bestuur probeert zo goed mogelijk de informatie uit Malawi over de besteding van de gelden te controleren.
Het jaarverslag op de website en de tweejaarlijkse nieuwsbrieven aan onze donateurs geven inzicht in hoe het geld in Malawi aan de diverse projecten wordt besteed. Geregeld ontvangen wij vanuit Malawi, via een vaste contactpersoon, e-mails en WhatsApp berichten met informatie over waaraan en hoeveel geld er besteed is. Ieder jaar ontvangen wij vanuit Malawi ook een financieel rapport waaruit blijkt welke gelden zijn besteed en welke bedragen er (eventueel) nog op de balans staan. Meer informatie over de diverse projecten vindt u in onze nieuwsbrieven.
 
Kortom, via de katholieke congregatie Zusters van Onze Lieve Vrouw, die missiewerk in Malawi verricht, sluizen wij gelden door naar projecten voor de armste mensen in Malawi. Wij zijn een kleinschalige stichting en de bestuursleden werken onbezoldigd.

A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

 

Stichting Zikomo

Kerkebuurt 137
1647 MD Berkhout
stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer: NL35 RABO 0344 2338 98
Kvk nr.:37.10.93.89