Persbericht Zikomo, de reis  
   
zikomo logo

STICHTING ZIKOMO

Stichting Zikomo is opgericht op 10 november 2003. Doel van de stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten in Malawi;het voorzien in de
meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen. Zoals voedsel, schoolgeld, medicijnen, zaaigoed en kunstmest.

Eén van de bestuursleden van de stichting Geeske Ruitenberg heeft 6 jaar geleden een half jaar bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in Malawi gewoond en gewerkt. Met die zusters
onderhouden wij contact en zij beoordelen telkens in overleg met de Stichting, hoe de giften het beste besteed kunnen worden. Zo komt het geld rechtstreeks bij de bevolking van Malawi terecht.

Malawi is een land in zuidelijk Afrika(het grenst aan Mozambique, Tanzania en Zambia). Het is één van de allerarmste landen ter wereld. Van de ruim 12 miljoen inwoners kan meer dan de helft niet in de dagelijkse behoeften (voesdsel, kleding, onderdak) voorzien. Tweederde van de bevolking leeft in zeer eenvoudige hutten. Elektriciteit en stromend water heeft haast niemand. Mais is het belangrijkste voedsel voor de bevolking, maar vanwege droogte en overstromingen mislukt vaak een groot deel van de oogst. 56% van de inwoners wordt nog geen 40 jaar.

Onze grootste bron van inkomsten ligt bij onze kerstaktie waarbij we de mensen om ons heen oproepen om i.p.v. kerstkaarten een gift te doen aan onze stichting. Ook staan we ieder jaar op de kramenmarkt in Hoogkarspel n.a.v. wereldvoedseldag.

Als penningmeester van de Stichting ben ik samen met Geeske en mijn zoon Bart die alles heeft gefilmd een paar weken terug voor 16 dagen in Malawi geweest. Eindelijk was het zover dat ik zelf een kijkje kon nemen in het land waar ik al zoveel verhalen over had gehoord. Het was mijn eerste ontmoeting met Afrika. Het bovenstaande kan ik volledig onderschrijven. Wat ik aantrof was een straatarme bevolking die de grootste moeite heeft om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Doordat de zusters ons overal mee naar toenamen kregen we de kans om mensen in hun leven van alledag te ontmoeten. De zusters hebben onder hun verantwoordelijkheid een kindertehuis, een ziekenhuis en een school. Met grote interesse lieten we ons daar rondleiden en kregen we te horen waar ons geld aan wordt besteed.
Geeske heeft na 6 jaar gezien hoe er in het ziekenhuis grote verbeteringen waren aangebracht. Zo was de medicijnopslag vergroot en beter ingericht om meer mensen te kunnen helpen. Heel goed om te zien.
Doordat er in Malawi veel aidsslachtoffers vallen is de opvang van kinderen die hun ouders verliezen aan de orde van de dag. De zusters leveren een grote bijdrage aan de opvang van deze kinderen die veelal nog erg jong zijn. Dit kan alleen blijven voortbestaan als er geld is voor eten en kleding, en dat heeft zeker onze aandacht. Bij ons bezoek aan het kindertehuis Jacaranda in Blantyre hadden we een bedrag van € 500 te besteden (geschonken vlak voor ons vertrek door Kiddy World) Hiervoor hebben we in samenspraak met Zuster Linda voor het grootste gedeelte eten, closetpapier en een heel klein beetje speelgoed gekocht. De praktijk is dat als het closetpapier op is dat het voor een tweede keer gebruikt wordt. Wat een goed besteed geld.
Het dorp in de nabijheid van  het ziekenhuis hebben we ook bezocht samen met Zuster Valeria. Ook hier is de bevolking straatarm. We hadden wat ballonnen en andere kleine speelgoedjes meegenomen om uit te delen. We hadden al snel zo'n 20 kinderen om ons heen en waren van plan om het speelgoed uit te delen. Voor we het wisten stonden er 50 om ons heen en gristen alles uit onze handen. Een intens triest beeld. Zo werd ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze mensen echt helemaal niets bezitten.

De doelstelling van onze stichting waar we voor staan werkt, dat heb ik zelf mogen zien en daar gaan we mee door. Door onze nauwe samenwerking met de zusters is de besteding gegarandeerd en weten we zeker dat het op die plekken terecht komt waar het meest noodzakelijk is. Dat geeft mij een heel rustig gevoel. De duurzaamheid is hiermee gegarandeerd.
Heeft u meer interesse? Bezoek onze website:www.stichtingzikomo.nl
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 3442.33.898 t.n.v. Stichting Zikomo.

ZIKOMO KWAMBIRI(Hartelijk dank)
Penningmeester Stichting Zikomo/Gré Zielman

 

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89