Nieuwsbrief november 2007  
   
zikomo logo

Het jaar 2007 zit er al weer bijna op. Het was wederom een goed jaar voor Stichting Zikomo. We worden ieder jaar een beetje bekender, waardoor de giften blijven toestromen. Op die manier kunnen we de
bevolking in Malawi blijven ondersteunen. In 2008 gaan we door! We streven naar minimaal hetzelfde resultaat als in 2007. Om dit resultaat te behalen, blijven we ook in 2008 actief met (kleinschalige) activiteiten. Naast de activiteiten zal 2008 in het teken staan van ons vijf jarig jubileum. Mede vanwege dit jubileum zullen twee bestuursleden volgend jaar naar Malawi vertrekken om ter plekke de situatie te bekijken, zodat we een behoefte-inventarisatie kunnen maken en u nog beter kunnen informeren over de bestedingen.

* Opbrengst 2007

In 2007 zijn er wederom veel giften op onze rekening binnen gekomen. Van 1-11-2006 tot en met 31-10-2007 is er in totaal € 6151,62 binnen gekomen! Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag dat we in 2006 mochten ontvangen! Dit bedrag is mede tot stand gekomen door giften van onze 15 ‘vrienden van Stichting Zikomo’ en 86 donateurs. Allemaal bedankt voor jullie bijdragen! Zikomo kwambiri (veel dank)! Eén gift willen wij in het bijzonder noemen. Een verjaarsfeest waarbij op verzoek van de jarige enveloppen met inhoud voor Stichting Zikomo cadeau werden gedaan. Dit leverde het mooie bedrag op van € 700,-! Langs deze weg willen wij de jarige alsnog feliciteren en uiteraard bedanken.

* Activiteiten mei t/m november 2007

Slabonen Ondanks het slechte weer en de daardoor ook slechte oogst, heeft Wim Baas met zijn slabonenverkoop in Oostwoud € 140,- opgehaald. Het slabonenzaad is wederom kosteloos beschikbaar gesteld door Cor de Vries. Wim en Cor: Zikomo!

Fietstocht Ook dit jaar fietsten we weer mee met de Rabobank fietstocht. Dit leverde € 200,- op. Wij bedanken Cees, Gerda, Hanneke, Omar, Betty, Casper, Cees-Jan, Marc, Frank, André, Marleen, Annie, Bert, Anneke, Netty, Ria, Agnes en Jan voor hun sportieve deelname.

 

 

 

 

Wereldvoedselweekend Op 13 oktober stonden we met andere lokale goede doelen met een marktkraam op het Raadhuisplein in Hoogkarspel. Het COS-Drechterland had deze markt georganiseerd in het kader van wereldvoedselweekend. Bij onze kraam konden kinderen grabbelen en vissen en volwassenen mochten raden hoeveel maïskorrels er in een pot zaten. Dit waren er 2569. Dhr. Jan Smit zat er met 2525 maar 44 korrels naast en won daarmee de zikomo-taart! Daarnaast werden er diverse boeken van Wim Baas verkocht, waarvan één euro per boek ten goede komt aan de stichting. De auteur was persoonlijk aanwezig om te signeren.

 

 

 

* Zikomo ansichtkaarten bestellen

Het afgelopen half jaar hebben wij ansichtkaarten ontworpen en laten drukken. Wij hebben acht prachtige Malawi afbeeldingen uitgezocht en de achterzijde met het Zikomo logo laten bedrukken. Wilt u ook in het bezit komen van deze kaarten? Eén kaart kost slechts € 0,50. U kunt een hele set van acht kaarten bestellen voor € 3,50. Interesse? Kijk op onze website (volgt binnenkort), stuur een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com of bel 0228-568099 óf 0229-201559 óf 0229-245963. Woont u in de omgeving van Blokker, Oostwoud of Hoogkarspel? Dan worden de kaarten gratis thuisbezorgd. Indien u elders woont, komen er verzendkosten bij.


 Zikomo ansichtkaarten - zie ook hier

 

 

* Het ziekenhuis en de patiënten zijn geholpen

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de voorgenomen uitbreiding van de medicijnopslag in het ziekenhuis van Bangula. Dit is voortvarend ter hand genomen. Inmiddels heeft het ‘Kalemba Rural Hospital’ een mooi roze medicijnopslag en de medicijnen worden –ondanks de hitte in Malawi- nu op de juiste temperatuur bewaard. Ook is de ‘out patiënt department’ (een overdekte ruimte aan het ziekenhuis vast waar patiënten vaak wachten) gerenoveerd. Het district van het ziekenhuis beslaat ruim 21.000 mensen die hiervan nu dus gebruik kunnen maken. Een mooi resultaat! Patiënten met hiv/aids krijgen gratis aids-remmers verstrekt, maar moeten voor andere medicijnen –die zij vanwege hun verminderde weerstand vaak nodig hebben- wel betalen. Mede door uw bijdrage konden de medicijnen ter behandeling van bijvoorbeeld een longontsteking of malaria gratis worden verstrekt.

Zr. Clara uit Malawi schreef hier o.a. het volgende over: ‘the proper storage of these drugs have a good effect to the people with HIV/AIDS.’ ‘Thank you very much for your generous heart.’ ‘The people are happy and grateful.’

* 2008

In dezelfde brief van Zr. Clara schreef ze dat het ziekenhuis echter nog veel meer problemen heeft. Zo moeten vrouwen waarvan de bevalling niet vlot verloopt over een zeer slechte, hobbelige weg worden vervoerd naar een 50 km verderop gelegen ziekenhuis, omdat het ziekenhuis in Bangula geen vacuümpomp heeft. Dit leidt tot slechte Apgar scores of erger. Ons voornemen in 2008 is onder andere om daar iets aan te doen. Naast extra medische benodigdheden zoals beddengoed, bloeddrukmeters, scharen en matrassen zullen wij ons wederom inzetten voor voedsel, schoolgeld en overige dagelijkse behoeften van de bevolking in Malaw.

Zoals u in het begin van deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan Gré en Geeske in het voorjaar van 2008 naar Malawi. In deze tijd zullen zij plaatsen bezoeken waar Stichting Zikomo financiële ondersteuning heeft geboden, de bevolking spreken over de huidige situatie, de zusters ontmoeten om de samenwerking verder te verbeteren en inventariseren waar Stichting Zikomo de komende jaren hulp aan kan bieden. Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van deze bijzondere reis! Ook kunt u tegen die tijd over onze ervaringen lezen op onze website. Momenteel is Bart Zielman druk met het bouwen aan de website www.stichtingzikomo.nl. Naar verwachting is de website half december gereed.

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89