Nieuwsbrief november 2006
 
zikomo logo

Dit is de laatste nieuwsbrief van Stichting Zikomo in 2006. Malawi kwam vorige maand, zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, uitgebreid in het nieuws naar aanleiding van de adoptie van de kleine David Banda door Madonna. Ook wij vragen weer aandacht voor Malawi. Niet omdat wij kinderen hierheen halen, maar omdat wij hen daar willen blijven ondersteunen. In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de diverse activiteiten van Zikomo in de afgelopen maanden en een vooruitblik naar 2007.

* Fiets-Sponsor-Tocht
Op 2 september j.l. organiseerde Rabobank Hoorn voor verenigingen en stichtingen een Fiets-Sponsor-Tocht. Met 21 enthousiastelingen namen we deel aan deze sportieve activiteit. Het was een gezellige dag met mooi weer, zeker voor herhaling vatbaar. Het resultaat was € 200,-. Alle deelnemers nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Rabo-fietstocht, even uitblazen…en weerop pad. Het zikomo-slabonen 'stalletje'. 

* Slabonenverkoop
Afgelopen zomer stonden in Oostwoud en omgeving regelmatig overheerlijke Zikomo-slabonen op het menu. De oogst was goed en de opbrengst dus ook: € 250,-. Volgend jaar wordt het assortiment wellicht uitgebreid met Zikomo-snijbonen. Wim Baas, veel dank hiervoor en Cor de Vries, bedankt voor het ter beschikking stellen van de zaden.

* Markt van de Hoop & Wereldvoedseldag
Op 30 september stonden we met een marktkraam op de Markt van de Hoop in Enkhuizen samen met verschillende andere goede doelen. Op 14 november stond de kraam in het winkelcentrum van Hoogkarspel in het kader van wereldvoedseldag.
We verkochten kaarsen en andere spullen die beschikbaar waren gesteld door supermarkt Deen. Daarnaast kon er worden gevist in 'het meer van Malawi' (vissenspel) en wie durfde kon grabbelen in een heuse 'grabbelkrokodil'. Ook kon er een taart worden gewonnen door te raden hoeveel maïskorrels er in een pot zaten. Het raden van het juiste aantal bleek behoorlijk lastig; de schattingen liepen sterk uiteen. Uiteindelijk ging in Enkhuizen de taart naar Dhr. K. van Dekken, die met 2831 tamelijk dicht bij de juiste uitslag van 2757 korrels zat en in Hoogkarspel naar Dhr. B. Bosma. Hij raadde 3000, terwijl er die dag 2755 maïskorrels in de pot zaten.

Dankzij de markten, de slabonen, de fietstocht, de stand tijdens de Floralia in Midwoud en niet te vergeten de bijdragen van donateurs, kon er dit najaar nog weer € 1250,- naar Malawi worden overgemaakt. Over de exacte besteding daarvan volgt meer informatie in de volgende nieuwsbrief (mei).

Zikomo tijdens de Markt van de Hoop en het wereldvoedselweekend.

* Zikomo in 2006 en 2007
In totaal hebben we in 2006 dankzij de vele donateurs, bovenstaande en andere activiteiten (waaronder de Dijkloop en Kerstactie) € 6800,- kunnen overmaken naar de zusters van Onze Lieve Vrouw in Malawi. Een record bedrag. Heel veel dank daarvoor, zikomo!
Hierdoor zijn veel kinderen en volwassenen geholpen met onder meer voedsel (maïs), schoolgeld, schoolboeken en andere benodigdheden, zoals bijvoorbeeld zeep, dekens en medicijnen. De ambulance kon ook dit jaar blijven rijden op Zikomo banden.
Desgewenst kan in januari 2007 een uitgebreid jaarverslag worden opgevraagd.

Kinderen in Malawi kijken toe hoe spullen, die zijn gekocht met geld van Zikomo, worden uitgepakt.

 

In 2007 gaat Stichting Zikomo door met haar kleinschalige activiteiten, zodat verder invulling wordt gegeven aan de doelstelling: 'het voorzien in de meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen;' het rechtstreeks ondersteunen van mensen in Malawi door hulp te bieden waaraan op dat moment behoefte is.

De eerste activiteit die op stapel staat is het optreden van het koor 'Four winds' . Dit koor zal op woensdagavond 20 december in de Hoornse straten kerstliederen ten gehore brengen, waarna met de pet zal worden rondgegaan voor Zikomo. Ook andere activiteiten en initiatieven, waaronder de fooienpot van een Bed & Breakfast, zullen in 2007 bijdragen aan een hopelijk weer mooi resultaat.

Vaste donateurs, ‘Vrienden van Stichting Zikomo’, en alle anderen die op wat voor wijze dan ook bijdragen aan het voortbestaan van Stichting Zikomo:

Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89