Nieuwsbrief november 2005
 
zikomo logo

Dit is de laatste nieuwsbrief van Stichting Zikomo in 2005. Hierin blikken wij terug op het afgelopen jaar en informeren wij u over verdere activiteiten. In deze nieuwsbrief onder meer: het reilen en zeilen in 2004/2005; een vervroegde Sinterklaas voor Malawische straatkinderen; en activiteiten van Stichting Zikomo in het nieuwe jaar.

* Reilen en zeilen in 2004/2005
In seizoen 2004/2005 zorgden de kerstactie, het Afrika project van basisschool De Koet uit Midwoud, de aanwezigheid van Stichting Zikomo en de paardentram van Peter Snip bij een fancy fair in Hoogkarspel, het Diaconaal Weekend, de dvd verkoop, de slabonen verkoop, diverse publicaties in de krant, dorps- en weekbladen, en de bijdragen van diverse eenmalige en vaste donateurs ervoor, dat we ruim € 4700,- konden overmaken naar de zusters van Onze Lieve Vrouw in Malawi!
Meer dan een verdubbeling van het bedrag ten opzichte van het eerste jaar!
Heel veel dank daarvoor, zikomo!

Wat is er met dit bedrag gebeurd?
Een deel ervan is besteed aan schoolkinderen. Er is schoolgeld betaald voor kinderen die anders weer naar huis zouden zijn gestuurd en er zijn (verplichte) uniformen en (noodzakelijke) dekens van gekocht (€ 1545,-). 
Daarnaast is er een deel besteed aan medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Er zijn onder andere medicijnen, injecties en verband gekocht. Verder kan de ambulance weer rijden op vier nieuwe banden, zodat mensen niet verstoken blijven van medische hulp (€ 1205,-).
Ook is er € 786,42 gegaan naar straatkinderen. Dit wordt hieronder uitgebreid toegelicht. 'Last but not least' hebben vele mensen voedsel gekregen dat -mede dankzij u- kon worden gekocht (€ 1175,-).
Op deze manier heeft Stichting Zikomo -door onderwijs, voeding, medische behandeling en opvang van straatkinderen- aan haar doelstelling 'het voorzien in de meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen' invulling gegeven.
Een jaarverslag kan desgewenst in januari 2006 worden opgevraagd.

* Een vervroegde Sinterklaas……..

In de vorige nieuwsbrief hebben we over het Afrika-project van basisschool De Koet verteld. De € 786,42 die Nederlandse kinderen bijeen hebben gebracht, zou worden besteed aan kinderen in Malawi. Nu kunnen we u vertellen dat het geld inderdaad heel goed terecht gekomen is. Via de zusters in Malawi zijn wij in contact gekomen met de Nederlandse Bess van Sleeuwen, die door VSO (Voluntary Service Overseas) is uitgezonden naar Malawi. Zij werkt daar bij ‘The Samaritan Trust’. Een non-gouvernementele organisatie die straatkinderen opvangt, hen onderdak, voedsel en scholing biedt en zich uiteindelijk ten doel stelt om deze kinderen te reïntegreren in hun families en of de gemeenschap/ samenleving. ‘The Samaritan Trust’ bestaat uit twee centra. Het ene centrum is een ‘skillscentre’ waar oudere jongens die hun basisschool niet hebben afgemaakt of nooit naar school zijn geweest een ‘skill’ leren. Zij worden bijvoorbeeld opgeleid tot timmerman, metselaar of fietsenmaker of krijgen scholing in bijvoorbeeld Chichewa (de lokale taal), wiskunde en Engels.

Het andere centrum is het Chitolera House’. In dit huis wonen 49 kinderen en er komen 6 kinderen voor dagopvang. De kinderen zijn tussen de 9 en 15 jaar oud. Het ‘Chitolera House’ ligt in een arme wijk van een drukke voorstad van Blantyre (de grootste stad in het zuiden van Malawi). Veel kinderen leven op straat. Bijvoorbeeld vanwege armoede, door verlies van één of beide ouders aan AIDS, doordat één of beide ouders een handicap heeft, of door kindermishandeling (in de ruimste zin van het woord: een kind wordt in Malawi gezien als een extra lid van de familie dat voor een inkomen kan zorgen, dus er is veel kinderarbeid). In het ‘Chitolera House’ werken drie 'caregivers'. Zij zorgen voor de kinderen en organiseren buitenschoolse activiteiten, geven onderwijs en sturing aan de kinderen. Daarnaast zijn er een kok, een centrum manager en drie nachtwakers werkzaam. De kinderen zelf zijn ook actief. Er is bijvoorbeeld een agrarisch project waarin de kinderen bladgroenten leren verbouwen en ze hebben bananenbomen en maïs. Daarnaast moeten de kinderen zelf hun kamers opruimen, schoonmaken en hun kleren wassen. Bij het koken heeft ieder kind een taak: de één hakt hout, de ander snijdt de groenten, iemand doet de afwas en een ander maakt de keuken schoon. Helaas rennen de kinderen overdag regelmatig weg naar een arme, onveilige wijk van de stad om in een soort kleinschalige bioscoop (voornamelijk) gewelddadige films te kijken. Graag werkten wij mee aan een, wat Bess van Sleeuwen noemde, 'vervroegde Sinterklaas' voor deze kinderen!

Gekocht van de opbrengst van De Koet:

 1. 55 schooltassen: stof gekocht en gemaakt door de plaatselijke kleermaker.
 2. 33 wiskunde pakketten: per set: een geodriehoek, pen, potlood en puntenslijper. Een set is verplicht in groep 7 en 8, maar veel kinderen hebben geen set.
 3. Schriften, pennen en bibliotheekboeken: schriften en pennen zijn iedere dag nodig. In het 'Chitolera House' is er een kleine bibliotheek, zodat kinderen boeken kunnen lenen.
 4. Ballen: de kinderen spelen graag met een bal. Jongens voetballen en volleyballen. Meisjes spelen ook korfbal. Nu maakten ze vaak een bal van papier en elastiek.
 5. Brei en Borduurmateriaal: breigaren, wol, breinaalden en borduurspullen. Meisjes en jongens vinden het leuk om dingen van garen te maken en hierdoor lopen ze minder op straat.
 6. Televisie en videorecorder: gebruikt om voorlichting te geven over HIV/AIDS. Daarnaast kunnen er andere voorlichtingsfilms, educatieve programma's, kinderfilms en documentaires worden gedraaid. Doordat kinderen dan ook in het ‘Chitolera House’ films kunnen kijken, verwacht men dat het weglopen van de kinderen dan minder zal worden.
 7. 5 schoppen: nodig om de grond te bewerken. Hoe meer schoppen, hoe meer kinderen kunnen helpen en leren hoe ze de grond moeten bewerken.
 8. 10 panga knives: een soort kapmessen die gebruikt worden om het onkruid en oude maïs om te kappen.
 9. 2 kruiwagens
 10. zaden voor groenten: door te zaaien en te oogsten leren de kinderen hoe dit moet en voorzien ze in hun eigen voedsel.
 11. 5 slashers: dit is een soort zeis waar het gras mee kan worden omgemaaid.
 12. 3 rieken

* Stichting Zikomo in 2006
Wij zetten onze kleinschalige activiteiten voort.
Eind 2005 zal de publiciteit worden gezocht met onze kerstactie. Verder staat er in het nieuwe jaar een klaverjasavond op het programma; zullen er opnieuw slabonen worden verkocht en staan er ook in samenwerking met het COS-Venhuizen (Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking) enkele activiteiten op stapel.
Verdere informatie volgt in mei, in de volgende nieuwsbrief. Tussentijds kunt u op de hoogte blijven via onze tijdelijke homepage http://home.hetnet.nl/~frankgeeske/index.html.
In het nieuwe jaar wordt er een echte website gemaakt.     

Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89