Nieuwsbrief november 2004
 
zikomo logo

Deze maand viert Stichting Zikomo haar eerste verjaardag!
In deze brief willen wij nog eens terugblikken op het afgelopen jaar
en u informeren over onze verdere activiteiten.

* De Stichting en de bestuursleden voorgesteld
Stichting Zikomo is opgericht op 10 november 2003. Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten in Malawi. Dus geen grote projecten, maar het voorzien in de meest dringende, vaak dagelijkse behoeften van mensen. Te denken valt aan zaken als voedsel, schoolgeld, kleding, medicijnen, zaaigoed en kunstmest. De zusters ter plaatse, met wie wij contact onderhouden, beoordelen telkens in overleg met de Stichting, waaraan giften op dat moment het beste besteed kunnen worden.

De bestuursleden van Stichting Zikomo hebben regelmatig contact met de zusters in Malawi en zien toe op een juiste besteding van giften. Enkele malen per jaar worden activiteiten georganiseerd om inkomsten te genereren. Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de Stichting.

Geeske Ruitenberg (voorzitter) is in de zomer van 2001naar Malawi gereisd en heeft daar een half jaar ontwikkelingswerk gedaan. Zo is het contact met de zusters in Malawi ontstaan. Momenteel werkt zij bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als docent/ onderzoekster aan de rechtenfaculteit. Zij verricht promotieonderzoek naar internationale kinderontvoering.
Christine Baas (secretaris) heeft maatschappelijk werk en dienstverlening   gestudeerd. Zij werkt vanaf oktober 2000 bij West-Friese Zorggroep De Omring.
Zij is daar werkzaam als algemeen maatschappelijk werker bij De Omring
Maatschappelijk Werk. Christine wil niet alleen hulp bieden aan mensen in Nederland, maar ook mensen in Malawi helpen in het voorzien van hun eerste levensbehoeften.
Gré Zielman-Singer (penningmeester) is 52 jaar, getrouwd, en heeft twee
kinderen van 18 en 16 jaar. Ze woont in Blokker. Naast haar rol als moeder werkt ze parttime bij Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn. Gré wil met haar schuldgevoel ten aanzien van haar ‘arme’ medemens, dat vooral de kop opsteekt rond de feestdagen daadwerkelijk iets doen. Haar motto: ‘Als je niets geeft, dan weet je zeker dat de ander niets krijgt.‘

* Het afgelopen jaar
In 2003 zijn we van start gegaan met de kerstactie. Er heeft een artikel over Stichting Zikomo in het Noord-Hollands Dagblad gestaan. Hierin hebben we een oproep gedaan om geen of minder kerstkaarten te versturen, maar in plaats daarvan geld te doneren aan de Stichting.
Op 4 april 2004 is er een benefietoptreden georganiseerd. Wim Baas en Marius de Haas traden die dag op met hun programma Bloid Koike Bloive…!  De opbrengst hiervan was bestemd voor Stichting Zikomo. Er zijn over dit optreden in het Noord-Hollands Dagblad en diverse weekbladen artikelen verschenen en de bestuursleden van de Stichting zijn te beluisteren geweest op West-Friesland radio en radio Noord-Holland.
In de Parochie van de Heilige Laurentius in Hoogkarspel is twee maal aandacht gevraagd voor de activiteiten van Stichting Zikomo: tijdens het Diakonaal weekend op 7 en 8 februari 2004 en in een jongerenviering op 5 juni 2004.

Dit heeft ertoe geleid dat wij het eerste jaar € 2250,- konden overmaken naar Malawi!
Hiervan zijn vier nieuwe banden voor een ambulance gekocht (€ 338,-). Waardoor een groot gebied weer van medische hulp kon worden voorzien.
Er is schoolgeld betaald, waardoor het voor kinderen mogelijk werd om naar school te gaan en zo aan een betere toekomst voor zichzelf en voor hun land te bouwen (€ 1251,-).
Ook is er € 661,- besteed aan voedselhulp (veelal maïs) voor de allerarmste mensen.

Een greep uit de reacties van de zusters uit Malawi:

‘Your donation has helped these poor people greatly.’
‘There is hunger in the country. With your donation you have fed these poor people.’‘Through you we are able to run the schools.’ 

* Stichting Zikomo in 2004/2005
Wij zetten onze (kleinschalige) activiteiten voort!
Eind 2004 wordt er opnieuw publiciteit gezocht en zal de kerstactie wegens succes worden herhaald. In het voorjaar van 2005 organiseren wij een buitenactiviteit waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Stichting. Daarover volgt nader bericht.
Daarnaast zullen er in Oostwoud komend jaar ‘Zikomo slabonen’ te koop zijn; een leuk initiatief van Wim Baas. Andere initiatieven of suggesties voor activiteiten zijn natuurlijk ook welkom.

Verder zoeken wij een enthousiast, nieuw (algemeen) bestuurslid om de Stichting te komen versterken! Wie vragen heeft of zich wil aanmelden, kan zich tot één van de bestuursleden wenden.

* Donateur worden?

Voor bijvoorbeeld € 6,50 kan een gezin van zes personen een maand eten!

Ten slotte vragen wij aandacht voor het volgende. Om de continuïteit van hulp te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om enig inzicht te hebben in de inkomsten die we kunnen verwachten. Daarom zouden wij graag het aantal vaste donateurs, ‘Vrienden van Stichting Zikomo’ die maandelijks een bedrag overmaken, willen uitbreiden. De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen. Uiteraard worden ook eenmalige donaties zeer op prijs gesteld.

Zikomo (bedankt)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89