Nieuwsbrief mei 2008
 
zikomo logo

Bij deze ontvangt u weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Zikomo. Misschien had u na de aankondiging van de reis naar Malawi in de laatste nieuwsbrief verwacht een reisverslag te kunnen lezen. In dat geval moeten we u teleurstellen, maar dan kunt u zich wel verheugen op de volgende nieuwsbrief. We –d.w.z. Gré, haar zoon Bart & Geeske- zullen namelijk begin juli naar Malawi gaan.
In deze nieuwsbrief onder meer informatie over de kerstactie en besteding van donaties en een interview met onze meest actieve supporter, Wim Baas.

* Schoolgeld, kunstmest en banden

image002 Naar aanleiding van de kerstactie zijn er weer diverse donaties binnengekomen. In december en januari kregen we ruim € 2000,-. We ontvingen ook een mooi bedrag van een bedrijf. Personeel van Univé zijn wij zeer erkentelijk voor € 500,- als alternatief ‘kerstpakket’.  

De afgelopen maanden is met bijdragen van Zikomo onder andere gezorgd voor schoolgeld voor vier weeskinderen. Jongens die zonder Zikomo niet naar school zouden kunnen gaan en die we blijvend zullen ondersteunen.

Ook is er kunstmest gekocht. De mest zou een goede maïsoogst moeten bevorderen, zodat mensen in Malawi straks hopelijk geen of minder voedselhulp nodig hebben.

Daarnaast zijn er weer banden gekocht voor de ambulance van het ziekenhuis in Bangula. De weg is slecht, waardoor de banden snel slijten.

* HIV/AIDS ruimte

We hopen dat op korte termijn kan worden begonnen met de bouw van een HIV-AIDS ruimte bij het ziekenhuis in Bangula. Zoals ook in eerdere nieuwsbrieven al wel is vermeld, is HIV/AIDS een enorm probleem in Malawi. In deze nieuwe ruimte worden de activiteiten rondom HIV/AIDS geconcentreerd. Men kan er terecht voor informatie, testen, registratie, medicatie en begeleiding. Daarmee gaat een grote wens van het ziekenhuis in Bangula in vervulling.

Deze ruimte zou er niet zijn gekomen zonder Wim Baas die met de verkoop van zijn boek Dut is ’t den voor Stichting Zikomo een bedrag heeft opgehaald van maar liefst € 4000,-!  Dut is ’t den is een boek met verhalen in het West-Friese dialect. Daarnaast zijn ook anekdotes en het levensverhaal van de in 2006 overleden koetsier Peter Snip terug te lezen. Het boek was in februari en maart te koop bij diverse filialen van DEEN supermarkten. Omdat er nog steeds veel vraag is naar het boek is het nu ook verkrijgbaar bij Boekhandel Stumpel in Hoorn en Medemblik. U kunt voor meer informatie ook terecht op onze website of op www.bloidkoikebloive.nl Wim en DEEN: Zikomo Kwambiri (hartelijk bedankt)!
Op de volgende pagina kunt u een interview lezen met Wim.

* Kort interview met Wim Baas

Wim, je hebt in de periode dat Stichting Zikomo bestaat al verschillende acties bedacht. De laatste actie, het delen van de opbrengst van de verkoop van je boek “Dut is ’t den” met de Stichting, heeft een record bedrag van €4000,- opgehaald. Niet alleen wij, maar ook de donateurs willen graag wat meer over je weten. Wil jij jezelf voorstellen?
Ik woon 61 jaar in Oostwoud. Dat wil zeggen mijn hele leven. Mijn vrouw is Annie Singer en samen hebben we drie kinderen. Mijn ouders en grootouders spraken het West-Friese dialect. Ik ben daar dus mee opgegroeid. Het dialect heeft altijd mijn interesse gehad. Voor mijn werk bij ABN AMRO sprak ik algemeen beschaafd Nederlands, maar thuis sprak ik weer ‘gewoôn.’
Ca. 35 jaar geleden ben ik het voor het eerst in het openbaar verhalen beginnen te vertellen in het dialect. Al heel gauw schreef ik eigen verhalen en anekdotes. Met de verhalen en anekdotes in het dialect treed ik op met avondvullende programma’s. Daarnaast heb ik nog andere hobby’s zoals bestuurder van verenigingen, fietsen,tuinieren. En sinds twee jaar heb ik een nieuwe hobby: ons kleinkind Fleur.

Wat spreekt je aan in Stichting Zikomo?
Het blijft kleinschalig. Er wordt geld gegeven, wat direct naar de bevolking gaat. De zusters ter plaatse kunnen het beste bepalen wat er dringend nodig is. Dat kan zijn medicijnen, voedsel, kleding, lesmateriaal etc. Ik zou nooit een deel van de opbrengst van mijn boek beschikbaar hebben gesteld voor een grote organisatie. De overhead is daar veel te groot. Bij grote organisaties zitten teveel mensen die maar één hobby hebben namelijk op een zo groot mogelijke contrabas spelen. Daar heb je dus een grote strijkstok voor nodig, waar veel aan kan blijven hangen. Bij Zikomo zie ik, dat elke euro ook daadwerkelijk naar de mensen, die het zo hard nodig hebben, gaat. Dat spreekt mij zo aan in Zikomo.

image006
Gré Zielman (uiterst links) en Christine Baas ontvangen namens Stichting Zikomo een cheque van € 4000,- uit handen van schrijver Wim Baas (2e van rechts) en Gijs Otten van Deen Huesmolen.

* Ten slotte
Heeft u al een kijkje genomen op onze mooie website? De website www.stichtingzikomo.nl is gebouwd door Bart Zielman en is sinds afgelopen december in de lucht. Hoewel de website nog verder zal worden uitgebouwd, is er al veel informatie te vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld via de website Zikomo ansichtkaarten bestellen en alle nieuwsbrieven nog eens nalezen.

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89