Nieuwsbrief mei 2007  
   
zikomo logo

Onlangs verbleef journalist Dick Wittenberg in het dorp Dickisoni in Malawi. Via hem kregen lezers van NRC.next de gelegenheid vragen te stellen, waarop de dorpsbewoners antwoord gaven. Zo leerden Nederlandse lezers bijvoorbeeld hoe je zelf een huis bouwt en hoe je van maïs ‘nsima’ maakt (dat is een hele stevige maïspap die men dagelijks eet). De dorpsbewoners zouden ons ook wel willen leren hoe je het land bewerkt, omdat ze hoorden dat wij dat niet (meer) kunnen. Van mensen uit Malawi kunnen we dus nog heel wat leren.
In deze nieuwsbrief echter geen lessen uit Malawi, maar aandacht voor:
de kerstactie; optredens van ‘Four Winds’; en komende activiteiten.

* Kerstactie
Zoals inmiddels bekend, versturen wij ieder jaar in november een nieuwsbrief en ‘kerst’kaart. Dit jaar leverden de donaties in de laatste maanden van het jaar en het begin van het nieuwe jaar ruim € 1400,- op. Dit bedrag hebben we, via de zusters van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort, overgemaakt naar Malawi. Hartelijk dank daarvoor.

* Four Winds
Op 20 december heeft een gelegenheidskoor, bestaand uit leden van het koor ‘Four Winds’ uit Oostwoud, opgetreden in Hoorn. In Dickens stijl gekleed, brachten zij het winkelend publiek in kerststemming. Het optreden werd niet alleen blij ontvangen door de passanten, maar leverde ook een mooi bedrag op voor onze stichting én was goed voor een grote foto op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad.
Het bleef niet bij dit ene optreden, maar er volgde tevens een optreden in de kerk van Oostwoud; er werd opgetreden bij de levende kerststal in Oostwoud én de pet ging rond tijdens een optreden in verzorgingshuis Sint Jozef te Wervershoof. Deze vier geweldige optredens waren goed voor een bedrag van € 630,78. Bij deze willen wij iedereen die zich hiervoor heeft ingezet nogmaals hartelijk bedanken!

 
              Four Winds bij de kerststal in Oostwoud     Eén van de foto’s voor de foto-expositie. Baby in ‘couveuse’.

* Floralia en foto-expositie
Dat elk nadeel z’n voordeel heeft, bleek bij de opheffing van de Floraliavereniging Oostwoud/Midwoud. Hoewel deze dorpen voortaan helaas een Floraliavereniging moeten ontberen, werd het resterende bedrag dat in kas was -€ 215,50- overgemaakt naar Stichting Zikomo.
In het gemeentehuis van Venhuizen heeft COS Drechterland in mei een foto-expositie georganiseerd waar tien organisaties zich konden presenteren. Stichting Zikomo was één van de organisaties die daar foto’s van haar activiteiten tentoongesteld heeft.

* Komende activiteiten
Enkele acties van vorig jaar worden in 2007 herhaald. Zoals de slabonenverkoop in Oostwoud, de fiets-sponsor-tocht van Rabobank Hoorn (dit jaar op zaterdag 1 september, mensen die mee willen fietsen kunnen zich aanmelden) en een activiteit in samenwerking met COS Drechterland in het kader van wereldvoedseldag.
Daarnaast verschijnt in september het boek Dut is het den! van Wim Baas. Bij het boek krijgt de lezer een Zikomo boekenlegger en per verkocht boek gaat er € 1,- naar Stichting Zikomo.
Ook laten wij momenteel ansichtkaarten met afbeeldingen uit Malawi drukken. Naar verwachting zullen deze in het najaar van 2007 voor de verkoop beschikbaar zijn.

 
              breien      mobieltje van klei                tekenen              tekening

Enkele afbeeldingen waarvan Zikomo ansichtkaarten worden gemaakt.

* Hulp voor het ziekenhuis
Naast de activiteiten van Zikomo bent u uiteraard met name ook geïnteresseerd in de besteding van de donaties. Er is in Malawi nieuwe oogst. Daardoor is er momenteel minder noodzaak voor voedselhulp. Meest noodzakelijk op dit moment, is uitbreiding van de medicijnopslag in het ziekenhuis van Bangula. Er is niet genoeg ruimte om alle medicijnen op te slaan en koel te bewaren (d.m.v. airconditioning -de enige plek in de wijde omgeving waar airco is). Ook ter voorkoming van diefstal is het belangrijk dat de medicijnen op een veilige plaats worden bewaard.
Eén van de oorzaken van het ruimtegebrek is de hoeveelheid medicijnen ter behandeling van aids. Deze medicijnen worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld. Echter, vanwege hun verminderde weerstand zijn aidspatiënten ook bevattelijker voor ziekten zoals bijvoorbeeld malaria of een longontsteking. De behandeling daarvan kunnen zij dikwijls niet betalen. Bovendien kunnen deze patiënten in een later stadium van de ziekte nauwelijks of niet meer (indien zij bedlegerig zijn geworden) zelf in hun voedsel voorzien, omdat ze geen maïs meer kunnen verbouwen of een beroep uitoefenen. Deze patiënten willen de zusters daarom vanuit het ziekenhuis extra helpen, door aan aidspatiënten niet alleen aidsremmers maar ook andere medicijnen gratis te verstrekken en bij huisbezoeken benodigdheden zoals bijvoorbeeld een stukje zeep voor hen mee te nemen.
Een ziekenhuis kan geen patiënten helpen zonder goede medicijnen. Aidspatiënten hebben het -mede vanwege het taboe dat er nog steeds op rust- moeilijk en kunnen wel wat extra steun gebruiken. Helpt u mee?

Vaste donateurs, ‘Vrienden van Stichting Zikomo’, en alle anderen die op wat voor wijze dan bijdragen aan het voortbestaan van Stichting Zikomo:

Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89