Nieuwsbrief mei 2006  
   
zikomo logo

Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting Zikomo in 2006. In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor: de kerstactie van 2005/06; de Westfriese Dijkloop en komende activiteiten.

* Kerstactie 2005
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt Zuidelijk Afrika geteisterd door extreme droogte, waardoor oogsten mislukken. Droogte, in combinatie met slecht bestuur en HIV/ aids, veroorzaakt wat men noemt 'triple threat'. Malawi had het afgelopen jaar de slechtste oogst sinds 1994. Gelukkig zijn voor het komende jaar de vooruitzichten iets positiever, omdat er sinds november behoorlijk wat regen gevallen is. (Zie Brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer, d.d. 29 maart 2006)

Hulp kon én kan men in Malawi goed gebruiken en daaraan wil Stichting Zikomo een bijdrage blijven leveren. Eind 2005 is er, net als in de voorgaande jaren, een kerstactie gehouden. De opbrengst hiervan was maar liefst € 1850,-! Daarvan is o.a. voedsel gekocht; school- en examengeld betaald; en er is geld besteed aan bijvoorbeeld dekens, zeep en andere noodzakelijke spullen voor mensen die hierin niet zelf kunnen voorzien.

* Westfriese Dijkloop
De Rotaryclub Drechterland organiseerde op 23 april 2006 voor de negende keer de Westfriese Dijkloop. Bedrijven konden zich inschrijven om met één of meer teams mee te doen aan een estafetteloop van ca. 21 kilometer van Hoorn naar Enkhuizen.
Stichting Zikomo was daarbij! Niet om te lopen, maar we waren wel uitgekozen als één van de goede doelen waaraan de opbrengst van de Westfriese Dijkloop werd besteed. Zodoende namen we een cheque in ontvangst van € 2.000,-! In overleg met de zusters in Malawi is besloten dit onder meer te besteden aan voedsel, schoolgeld en schoolboeken.

* Activiteiten 2006
Deze zomer (juli/augustus) eten wij, en misschien ook u, 'Zikomo slabonen' die te koop zijn op Oosteinde 29 in Oostwoud bij Wim en Annie Baas.
Op 2 september a.s. zijn we van plan mee te fietsen met de Rabobankfietstocht voor het goede doel. Enthousiaste fietsers zijn hierbij van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan.
Verder zullen we met een kraam aanwezig zijn tijdens de 'Markt van de Hoop' in Enkhuizen op 30 september.
Het Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking (COS) organiseert waarschijnlijk in het weekend van 14/15 oktober een activiteit naar aanleiding van wereldvoedseldag, waaraan wij ook mee zullen doen.

Ten slotte
Wij zijn heel blij met een aantal nieuwe vaste donateurs, ‘Vrienden van Stichting Zikomo’, die maandelijks een bedrag (de hoogte staat vrij) overmaken. Daarnaast danken wij uiteraard ook iedereen die eenmalig een donatie heeft gedaan.

Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89