Nieuwsbrief mei 2005  
   
zikomo logo

Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting Zikomo in 2005.
In deze (halfjaarlijkse) nieuwsbrief blikken wij terug op de af-
gelopen zes maanden. Het gaat goed met Stichting Zikomo,
maar onze steun aan Malawi is (helaas) nog steeds hard nodig. De afgelopen maand heeft u misschien al in de krant gelezen, dat de regering van Malawi de internationale gemeenschap om voedselhulp heeft gevraagd. Vanwege de droogte zal de maïsoogst dit jaar niet meer dan 1,3 miljoen ton zijn, terwijl tenminste 2,1 miljoen ton nodig is om alle 11 miljoen inwoners van Malawi te voeden (zie bijvoorbeeld de Volkskrant van 10 mei).

* Kerstactie december 2004


De kerstactie was ook dit jaar een groot succes. In januari 2005 konden we, via de zusters van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort, € 1000,- overmaken naar de rekening van de zusters in Malawi. Hiervan is voor 20 meisjes schoolgeld betaald. Daarnaast zijn er medicijnen van gekocht (zoals injecties, verband), zodat mensen die anders niet behandeld zouden kunnen worden toch een medische behandeling konden ondergaan.

  Stichting Zikomo krijgt op 5 april een cheque van
€ 786,42 overhandigd van de kinderen van basisschool 'De Koet'.

* Afrika project basisschool De Koet
Op 8 februari zijn de bestuursleden van Stichting Zikomo op bezoek geweest bij basisschool 'De Koet' in Midwoud. In het kader van het Afrika project van de school werd de kinderen verteld over het leven van kinderen in Malawi en over Stichting Zikomo. De wereld die zo ver weg lijkt, kwam een stukje dichterbij. Na hard oefenen vertoonden de kinderen op 9 maart hun danskunsten in een Afrikaanse dansvoorstelling voor hun ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Daarnaast hebben veel kinderen taarten en koekjes gebakken die werden verkocht op de avond van de dansvoorstelling. Door deze verkoop, de verkoop van entreekaartjes voor de dansvoorstelling en het geld dat in de klassen werd ingezameld, is er een bedrag bijeengebracht van: € 786,42! Op 5 april werd dit bedrag in de vorm van een cheque aan Stichting Zikomo overhandigd. Met dit geld van Nederlandse kinderen zullen (jonge) kinderen in Malawi worden geholpen. Stichting Zikomo wil alle leerlingen, ouders en leerkrachten van De Koet bedanken voor hun enorme inzet en deze geweldige opbrengst!

* Een rondje met een echte Paardentram!

Op 16 april was Stichting Zikomo met een aantal andere 'goede doelen' aanwezig tijdens de Fancy Fair van de Protestantse kerk in Hoogkarspel. Binnen was er informatie over de Stichting verkrijgbaar en kon men grabbelen in de Zikomo grabbelkrokodil, buiten reed er voor de Stichting een echte Paardentram rond! Onder deskundige en enthousiaste leiding van Peter Snip kon men plaatsnemen in de (verwarmde en van muziek voorziene) paardentram die werd getrokken door twee prachtige paarden. Puur genieten!
Wij danken Peter Snip voor zijn belangeloze inzet!

                         De Paardentram op 16 april.

* Diaconaal weekend, DvD's en slabonen
Naast bovengenoemde activiteiten waren er nog andere initiatieven:
- Tijdens het Diaconaal weekend op 29 en 30 januari in Hoogkarspel is er gecollecteerd voor (o.a.) Stichting Zikomo;
- Jaap Timmerman uit Groet verwachtte van zijn reisgenoten geen vergoeding voor de vakantie DVD die ze op verzoek van hem ontvingen, maar verzocht hen een bijdrage over te maken naar Zikomo. Aan deze oproep werd zeer enthousiast gehoor gegeven!;
- Het stond ook al in de vorige nieuwsbrief, maar we willen dit graag nogmaals onder uw aandacht brengen: vanaf ongeveer juli zullen er op Oosteinde 29 in Oostwoud bij Wim en Annie Baas 'Zikomo slabonen' te koop zijn. Dus gaat u toch die kant op of bent u nog nooit in het mooie Oostwoud geweest….

Mede dankzij deze activiteiten en het toegenomen aantal donateurs is er naast het bedrag van de kerstactie (€ 1000,-) en de opbrengst van het Afrika project van De Koet (€ 786,42) nog eens € 1400,- naar Malawi overgemaakt! Een deel daarvan is al aan voedselhulp besteed en naar verwachting (zie begin van de brief) zal er nog veel meer voedselhulp nodig zijn. Ook breekt het koude(re) seizoen bijna aan en zullen er dekens verstrekt worden. Meer informatie hierover kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief die verschijnt in november 2005.

* Ten slotte
Wij zijn heel blij met het toegenomen aantal vaste donateurs, ‘Vrienden van Stichting Zikomo’, die maandelijks een bedrag (de hoogte staat vrij) overmaken. Dit geeft ons meer zicht op de inkomsten die we kunnen verwachten en dit maakt het mogelijk op structurele wijze hulp te bieden aan de bevolking in Malawi.
Daarnaast danken wij uiteraard ook iedereen die eenmalig een donatie heeft gedaan.

Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89