Nieuwsbrief juni/juli 2018
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer informatie over de gezondheidszorg in Malawi, een sobere maaltijd en nieuws over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi

INFORMATIE OVER DE GEZONDHEIDSZORG IN MALAWI
(Wat informatie uit diverse bronnen op een rijtje gezet)

Kersverse artsen en verpleegkundigen in Malawi vertrekken na het behalen van hun diploma naar Europa, omdat ze daar veel meer kunnen verdienen. Het is zorgwekkend, dat deze in Malawi opgeleide mensen, die in het land zelf hard nodig zijn, worden weggelokt door rijke landen. Tja, wat zouden u en ik doen? De klinieken en ziekenhuizen in Malawi kampen met grote personeelstekorten.

Florence werkt als verpleegkundige in een gezondheidskliniek in Chamwavi. “Ik houd erg van mijn baan, maar er is teveel werk voor mij alleen”, zegt ze. Gemiddeld zijn er in de kliniek 56 bevallingen per maand, maar afgelopen maand waren het er 108. Zij is de enige verpleegkundige en werkt samen met een medische assistent.

In het districtsziekenhuis in Kasungu is ook gebrek aan medisch personeel. Maandelijks komen er wel 600 vrouwen langs, dagelijks zijn er gemiddeld 27 bevallingen en vijf keizersneden. De kraamafdeling heeft 4 bedden voor bevallingen en 27 bedden voor de keizersneden en andere complicaties. Voor vrouwen bij wie de bevalling goed verloopt zijn er geen bedden, ze zitten of liggen op de grond in een kleine kamer.

De hoofdverpleegkundige Margaret Chipeta vertelt over haar ziekenhuis: “Het is gebouwd in 1976, toen er in dit district 200 duizend mensen woonden. Nu zijn het ruim 700 duizend inwoners”. Gelukkig nemen steeds meer vrouwen maatregelen voor geboortebeperking, nu zo’n 43%, schat ze. Maar ze voegt eraan toe: “Ik denk wel, dat de bevolking gewoon te groot is, daarom hebben we o.a. zoveel problemen”.

Uit bovenstaande verhalen blijkt, dat het nog erg moeizaam verloopt om acceptabele zorg voor iedereen te realiseren. Essentieel is geboortebeperking, opleiding, geld en uiteraard de wil bij overheid en gezondheidsmedewerkers om er iets van te maken!!

 


Gerrit in actie in Oostwoud

* Activiteiten

 
14 maart 2018 - Vastenaktie PG Thomas Oostwoud

’s Avonds 14 maart waren we uitgenodigd om ons te presenteren in Oostwoud. Van deze gelegenheid hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Het voltallige bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de PG Thomas kerk in Oostwoud was bijeen evenals Gerrit, Nel en Gré van Stichting Zikomo. Na een sobere maaltijd n.a.v. de vastentijd vertelden we over het ontstaan en de voornaamste doelstelling van onze stichting. We hielden een warm pleidooi voor de bevolking van Malawi die we zo graag ondersteunen bij het verkrijgen van hun allereerste levensbehoeften. Met eigen ogen hebben we kunnen zien dat ondervoeding en gebrek aan medicijnen nog steeds aan de orde van de dag zijn. Aan het eind van de avond deelde Mevr. Brouwer ons mede dat ons een donatie van € 500,--. in het vooruitzicht werd gesteld. Wat een mooi bedrag. ZIKOMO KWAMBIRI!


* Nieuws uit Malawi/bestedingen  

Het bedrag van € 500,- dat is ingezameld in Oostwoud, zal volledig worden besteed aan voedselhulp. Helaas is op verschillende
plekken in Malawi weer honger geconstateerd. Met dit geld kopen de zusters voeding en zij verspreiden dit onder de allerarmsten.

Van overige giften die we hebben ontvangen is ook een gedeelte gebruikt ter bestrijding van de honger en voor kleding voor oude mensen, wezen en ander mensen in nood. Zr. Elizabeth schrijft hierover: ‘It was an exercise that was appreciated by many people in the villages including the chiefs. The sisters worked hard with the help of the chiefs to choose the most needy people’.

Verder zijn met donaties van Zikomo stoelen voor de Stella Maris Secondary school gekocht. Een opleiding volgen is voor kinderen in
Malawi noodzakelijk voor een goede toekomst, een stoel en een bureau helpt de meisjes om makkelijker en beter te leren.

Een ander gedeelte van de donaties is gebruikt voor uitbreiding van de nursery school (kleuterschool) die de zusters enkele jaren geleden zijn gestart. Het aantal kinderen is toegenomen en dus is er behoefte om de school te vergroten.

Ook zijn er weer medicijnen betaald voor mensen in en om Bangula die geen geld voor medicijnen hebben. In Malawi kom je zelf lopend naar het ziekenhuis, daar is een arts die je kunt bezoeken bij problemen. De mensen die komen wachten geduldig op hun beurt, wat soms wel uren kan duren. Als de arts medicijnen uitschrijft, geeft hij dit op een recept mee. In het ziekenhuis is ook een apotheek(je). Bij het loket kun je je recept inleveren en moet je de medicijnen betalen voordat je ze mee krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen voor malaria of pijnstillers, antibiotica of een prednisonkuur. De allerarmsten die geen geld hebben om de medicijnen te betalen krijgen dit dan toch mee, door onder andere de giften van Stichting Zikomo.

Ten slotte willen wij laten weten dat eraan wordt gewerkt om Stichting Zikomo volledig te laten voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) welke onlangs in werking is getreden.
Zr. Elizabeth, een juf en enkele kleuters

Wij wensen u een fijne zomer! A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela van Schie (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89