Nieuwsbrief juni/juli 2017
 
zikomo logo

In deze eerste nieuwsbrief van 2017 wordt onder meer aandacht besteed aan een verhaal over de gezondheidszorg in Malawi; activiteiten/ giften van het afgelopen half jaar; positief nieuws vanuit Malawi en kunt u lezen hoe de giften zijn besteed.

* Gerrit vertelt: uit het zeer lezenswaardige boek “Binnen is het donker, buiten is het licht”

Onderstaande tekst is, met toestemming, overgenomen uit het boek “Binnen is het donker, buiten is het licht” van schrijver Dick Wittenberg, die een aantal maanden in het dorp Dickisoni in Malawi heeft gewoond:

“Dokter Aubrey Maganizo heeft er ook niet om gevraagd om in deze uithoek van Malawi te werken. Hij is hier ook maar heen gestuurd door het ministerie van Volksgezondheid. Omdat zijn voorganger te veel dronk. Natuurlijk zou hij zijn patiënten graag beter helpen. Maar heb ik het ziekenhuis gezien? Geen laboratoriumfaciliteiten, dus geen aidstest. En aidsremmers kun je helemaal vergeten. Hij is al blij met basismedicijnen. IJzerpillen, belangrijk voor ondervoede moeders met kinderen ontving hij al tijden niet. Hij weet ook dat zijn middel tegen Malaria, Fansidar, maar in 60% van de gevallen werkt. Toch altijd beter dan niets. Helaas ziet hij de meeste patiënten niet. Onwetendheid, te ver, te duur. Verpleegster Lecey Kachepa laat de kraamafdeling zien. Weet ik wel, hoe moeilijk het is ’s nachts bij het licht van een olielamp een kind te halen? Aanstaande moeders wachten veelal te lang om naar de ziekenpost te komen. Ze geeft ook voedingsadviezen aan zwangere vrouwen. Eiwitten, eiwitten daar hamert ze op. Maar als ze die niet hebben? Jonge moeders raadt ze aan om na 6 maanden naast borstvoeding ook pap te geven. De helft blijft achter in de groei. Dan haalt ze haar schouders op. Zij geeft goede adviezen, maar het voedsel (geld) ontbreekt. Langzaam dringt het tot mij door. Vaak hebben de mensen in Dickisoni niet voldoende geld om naar de gezondheidspost te gaan.”

Tot zover
Dick Wittenberg.*Activiteiten:
Op 10 juni hebben we opnieuw meegedaan aan de Rabofietssponsortocht en daarmee € 250,- verdiend. Wij bedanken André, Gré, Hans, Ben, Thea, Nel, Gerda en Cees voor hun sportieve inzet!

Giften i.v.m. verjaardagen
- In januari vierde ons bestuurslid Gré haar 65e verjaardag. Vanwege dit heugelijke feit doneerde ze € 160,--.
- In februari vierde ons bestuurslid Angela haar 30e verjaardag. Zij doneerde n.a.v. deze mijlpaal € 250,--.
Namens Zikomo dank jullie wel!!

Op 9 maart heeft speciale basisschool voor onderwijs ’t Palet uit Grootebroek hun jaarlijkse project‘Wereldkinderen’ afgesloten met een sponsorloop. Met het geld dat daarmee is opgehaald werden dit jaar verschillende projecten in Afrika ondersteund, waaronder Stichting Zikomo. Het bedrag dat we van hen kregen, € 750,- zal worden gebruikt voor schoolgeld en voedselhulp. Zikomo kwambiri!

De kinderen en hun ouders hebben we via een brief bedankt. Daarin hebben we ze onder andere enkele woordjes Chichewa geleerd. Misschien vindt u het leuk om ook enkele woorden te leren?

Krokodil = ng'ona
Nijlpaard = Mvuu
Dikke pap die is gemaakt van maïs = Nsima
Vis = Nsomba
Kip = Nkhuku*Nieuws uit Malawi/bestedingen:
In februari is er een weer een donatie gedaan aan Malawi. Deze donatie wordt geheel besteed aan medicatie voor het Kalemba Hospital in Bangula. Als mensen uit de dorpen naar het ziekenhuis komen, moeten ze zelf een bijdrage betalen voor de medicatie. Helaas heeft niet iedereen hier geld voor. Eerder werd door de congregatie van de zusters voor mensen die dit echt niet zelf konden betaald, maar op dit moment ontbreken de middelen om hierin te voorzien. Gelukkig kan er met het geld van Stichting Zikomo de komende tijd voor worden gezorgd dat alle inwoners uit de dorpen de medicijnen krijgen die ze nodig hebben, ook als ze hiervoor zelf geen geld hebben.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat een deel van de bestedingen van 2016 is besteed aan zonnegeisers voor het weeshuis en uniformen voor de kinderen. Hiernaast kunt u daarvan de foto’s zien. De kinderen zijn erg blij met hun nieuwe uniformen, het zijn twee verschillende kleuren omdat de kinderen naar verschillende scholen gaan. Ook is het erg prettig dat er nu warm water is in het weeshuis, iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is, maar in Malawi een grote luxe.

In mei was zuster Elizabeth kort in Nederland aanwezig voor diverse vergaderingen van de congregatie. Angela en Geeske hebben haar toen in Amersfoort opgezocht. Ze vertelde onder andere dat de maisoogst dit jaar goed is waardoor er waarschijnlijk weinig honger zal zijn, dat diverse wegen zijn verbeterd, dat er steeds meer waterputten zijn en dat de elektriciteit momenteel minder vaak uitvalt. Kortom, positief nieuws vanuit Malawi!

Wij wensen u een fijne zomer!

‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (0228-756185)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89