Nieuwsbrief juni/juli 2016
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de honger in Malawi,
tweemaal een in memoriam, enkele activiteiten en nieuws uit Malawi.

* Gerrit vertelt: WEL OF GEEN REGEN IN MALAWI?

Wij lezen in een Malawiaanse krant van januari 2015: “Zware overstromingen hebben zeker aan 48 mensen het leven gekost. Zo’n 23.000 mensen zijn van huis en haard verdreven door overstromingen.” En nu, in de krant van januari 2016 lezen we: “Voor 14 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika dreigt een hongersnood vanwege de grote droogte. Met als oorzaak o.a. El Nińo, die het gebrek aan regen verergert. In Malawi wordt veel maïs geproduceerd door kleine boeren, vaak alleen om hun eigen families te voeden.” Want hoe gaat dat – grofweg - met de voedselvoorziening: Maïsmeel is het hoofdbestanddeel van hun maaltijd. Maïsmeel hebben ze het hele jaar nodig om tot maïspap – nsima - te verwerken. Geen nsima, geen
eten, dus honger, zo simpel is het. Dus bij de start van het regenseizoen worden de akkers bewerkt, de mais geplant, (indien voorradig en betaalbaar) kunstmest toegevoegd en dan maar hopen op een goede oogst. Deze vindt plaats aan het einde van het regenseizoen eind april/begin mei. Teveel regen is niet goed, dan dreigt de maïsplant te bezwijken onder het geweld van het water, te weinig regen geeft – overduidelijk - een slechte oogst. Dit jaar is er te weinig water gevallen met als gevolg te weinig maïsmeel om de tijd tot de volgende oogst – deze is pas april/mei 2017 - te overbruggen. Ten gevolge van de slechte oogst zal de prijs van maïsmeel voor veel mensen onbetaalbaar worden. In een overvloedig vruchtbaar seizoen is er soms nog extra maïsmeel over om te verkopen, waarmee geld verdiend wordt om de onmisbare artikelen (zeep, bakolie, lucifers, schoolgeld enz.) te kunnen aanschaffen. Ook verbouwen de mensen vaak groenten langs de rivier, pinda’s, tabak enz. voor extra inkomsten, dat zal met de weinige regen ook weinig opleveren. Conclusie: het wordt een moeilijk jaar voor de mensen in de dorpen.

*In Memoriam

Op 4 februari 2016 is Wim Baas, na vier jaar te hebben gestreden tegen kanker, op 68 jarige leeftijd overleden. Wim stond aan de wieg van onze stichting en wat hem vooral kenmerkte was dat hij steeds weer met plannen kwam om geld in te zamelen en daarin leverde hijzelf een groot aandeel. Wim was een creatieve man. Tot tweemaal toe heeft hij de opbrengst van zijn optreden met BLOID KOIKE BLOIVE aan ons gedoneerd en ook de opbrengst van zijn boeken kwam grotendeels in onze kas terecht. Maar ook heeft hij meerdere zomers de opbrengst van zijn slabonen van eigen grond aan de weg verkocht met een stalletje. Onze lijfspreuk: “A little help is better than a lot of pity” was hem op het lijf geschreven. Wij en de bevolking van Malawi zijn Wim heel veel dank verschuldigd. ZIKOMO KWAMBIRI.

 

 

Op 18 mei 2016 is Afke Bosschaart-Ruitenberg, op de veel te jonge leeftijd van 34 jaar, ten gevolge van een hersentumor overleden. Zij was vanaf het begin donateur van onze stichting en had altijd veel belangstelling voor de situatie in Malawi. Na haar overlijden werd in plaats van bloemen om een gift voor stichting Zikomo gevraagd. Hierdoor kon € 2221,- worden overgemaakt naar Malawi. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderwijs - Afke was zelf lerares op een basisschool - en voor voedselhulp. Zoals de zusters uit Malawi schreven: “We appreciate very much for the attention, care and love she had for the poor people in Malawi.” ZIKOMO KWAMBIRI.

 
Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89