Nieuwsbrief juni 2015
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief een stukje uit het boekje “Binnen is het donker, buiten is het licht” van schrijver Dick Wittenberg. Verder nieuws over activiteiten en bestedingen en berichten uit Malawi.

* Ervaringen uit Malawi

We hebben een stukje overgenomen met toestemming uit het boekje “Binnen is het donker, buiten is het licht”. De schrijver Dick Wittenberg verbleef daartoe lange tijd in 2007 in een klein dorpje in Malawi. Hij schrijft over de gezondheidszorg op blz. 27:

Ik vroeg het dorpshoofd mij te waarschuwen als één van de dorpelingen naar de gezondheidspost in Kasiya zou gaan, ik wil de zieke graag vergezellen. Maar tot het eind van de week heeft nog niemand zich gemeld. Wat is dat nu? Zijn er geen zieken? Hoge koorts, hoofdpijn, spugen? Een vader vertelt me dat zijn zoon alle symptomen van malaria vertoont. Pas dan dringt het tot me door: de dorpelingen hebben geen geld om naar de gezondheidspost te gaan. Ik bied aan de 60 kwacha voor het consult van de zoon te betalen, nog geen halve euro. De volgende ochtend tref ik ook nog een man met tuberculose, nu is het een gratis bezoek. Dokter Aubrey Maganizo zou zijn patiënten graag beter helpen. Maar heb ik het ziekenhuis gezien? Geen stroom, geen lab. Geen faciliteiten, geen aidsremmers, hij mag blij zijn als hij basismedicijnen krijgt. IJzerpillen, voor al die ondervoede moeders en kinderen heeft hij niet. Zijn middel tegen malaria werkt maar voor 60%, parasieten zijn resistent tegen zijn medicijn, maar effectievere medicijnen heeft hij niet. Te duur. En de meeste zieken uit de dorpen krijgt het centrum nooit te zien. Te ver. Te duur. De verpleegster laat de kraamafdeling zien. Met ’s nachts alleen een olielamp. Aanstaande moeders wachten altijd te lang. Ze staan op de akker en dan breekt het water. Tja, en dan moeten ze het zelf weer doen. Ze geeft adviezen aan zwangere vrouwen. Extra eiwitten, daar hamert ze op. Maar dat kost geld. Jonge moeders raadt ze aan om na zes maanden naast borstvoeding ook pap te geven. Een derde van de zuigelingen is ondervoed. Zij geeft goede adviezen. Maar geld en voedsel ontbreekt”.

Tot zover het citaat uit het boekje van Dick Wittenberg. Het geeft aan hoe moeilijk het is, ook indien kennis aanwezig is, want dan ontbreekt meestal het geld, transport enz. om van de gezondheidszorg gebruik te maken.

 *Activiteiten:
Half april zijn Geeske, Gerrit en Nel op bezoek geweest bij de zusters uit Malawi, die in Amersfoort op bezoek waren. Ze zijn met de zusters wezen eten en zijn zo weer op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in Malawi. De zusters waren met een speciale reden naar Europa gekomen, ze waren namelijk uitgenodigd voor een bezoek aan de Paus, wat een eer! Voor zijn 40e verjaardag vroeg Frank Bosma donaties voor zikomo in plaats van cadeaus. Daarmee is een bedrag van 800 euro opgehaald. Wat een geweldig bedrag, bedankt Frank en alle gevers en nog van harte gefeliciteerd!

Op zaterdag 6 juni heeft een groep enthousiastelingen wederom mee gefietst tijdens de Rabobank sponsorfietstocht, wat troffen we het met het weer, fietsers bedankt!

*Nieuws uit Malawi:
Begin januari kregen we een naar bericht vanuit Malawi. De ergste overstromingen sinds jaren hebben Malawi geteisterd. Er zijn veel dodelijke slachtoffers gevallen en veel mensen hebben schade opgelopen aan hun huizen en hun oogst. Door de slechte omstandigheden zijn er ook verschillende ziektes uitgebroken. Daarom hebben we begin van het jaar 5000 euro overgemaakt vanuit donaties en 1250 euro vanuit de boekverkoop van het boek “De toid houdt gien skoft” van Wim Baas. We hebben inmiddels van de zusters bericht ontvangen dat het geld ontvangen is en besteed wordt aan de slachtoffers van de overstromingen, de honger (vanwege de verpeste oogsten), medicijnen, kleren en een deel voor het schoolgeld van middelbare scholieren.

*Tenslotte:
Belastingtechnisch kan het voordeling zijn om een gift jaarlijks vast te leggen. Deze mag je dan aftrekken tijdens de jaarlijkse belastingopgave. Stichting Zikomo heeft een ANBI status, wat nodig is om de gift belastingvrij te maken.

Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een email naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.


"A little help is better than a lot of pity".

Zikomo kwambiri (veel dank)!Foto van Nel met een aantal zusters in opleidingGeeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89