Nieuwsbrief juni 2014
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief een column van Sylvia Witteman uit de Volkskrant over Malawi; informatie over activiteiten voor Zikomo in Nederland en het laatste nieuws uit Malawi.

* Gerrit vertelt over Malawi

Deze keer heeft Gerrit gekozen voor een column over Malawi van Sylvia Witteman (Volkskrant 5 juni 2014) die wij, met haar toestemming, in deze nieuwsbrief mochten overnemen:

Malawi
SYLVIA WITTEMAN
‘Hoe kan een Afrikaans liefdadigheidsproject met de zuiverste bedoelingen een vreedzaam Amsterdams gezin opzwepen tot een nachtelijke krijspartij? Dat gaat zo: de school van mijn zoontjes steunt een weeshuis in Malawi. Dat is fijn voor de weesjes en onze eigen, bevoorrechte kindertjes leren zo dat ze ook eens iets voor een ánder moeten doen. Broodjes verkopen, in dit geval. Broodjes voor Malawi. Ik had de mailtjes van de schoolleiding wel gezien, hoor. 'Volgende week gaan we broodjes smeren voor Malawi.' 'Overmorgen is het zo ver! Broodjes voor Malawi!' Goed zo, had ik gedacht, waarna ik overging tot de orde van de dag: het beantwoorden van ándere mailtjes. Offertes van parketschuurders. Ongeruste opdrachtgevers en verlopen deadlines. Iemand die een interview wou over hedendaagse literatuur/ het glazenplafond/het naderende mosselseizoen. De belastingmevrouw met een akelig nieuwtje... nou ja, u kent het wel. Gisteravond, het was al láng bedtijd, zei mijn jongste zoontje 'Mama, morgen gaan we broodjes smeren voor Malawi. We moeten beleg mee. Je hebt toch wel beleg gehaald?' Nee. Er was nog een kontje grillworst, en dat was dat. 'Godverdomme, wat nu?' riepen mijn kinderen. 'Gaan ze broodjes naar Malawi sturen?', vroeg huisgenoot P. onthutst. Nee, de kinderen moesten broodjes smeren en verkopen op het schoolplein, en de ópbrengst ging naar Malawi. 'Nou, ik geef jullie gewoon een tientje mee, dan kan dat diréct naar Malawi', suste ik. 'Dat mag niet!', jammerde mijn zoontje. En P. viel hem bij: Geld geven is patserig! Geld geven is niet leerzaam voor die kleintjes! Waaróm had ik eigenlijk geen beleg gehaald voor Malawi? 'Weet je wat ik allemaal aan mijn hoofd heb? Had jíj dan beleg gehaald!' ' Nou, ik weet niet of je het beseft, maar ik probeer dus een bedrijf gaande te houden...' ' O ja? Ik weet niet of je het door hebt, maar ik probeer dus, naast een drukke baan én een gezin...' Mijn jongste zoontje, altijd tuk op een relletje, wierp er tussendoor: 'Nou, mama, je zit wél vaak uren op Twitter...' 'Waar bemoei je je mee, klein kreng?' 'Nou, die jongen heeft toch zeker gelijk?' 'Nee, jíj dan, met je ontzéttend belangrijke...' 'Ach, sodemieter toch op...' Veel later, het liep tegen middernacht en ons gezin was inmiddels duurzaam ontwricht, vond ik in de kast nog een pot pindakaas. 'Hier, pindakaas voor Malawi', gromde ik. 'Nee, maar iederéén brengt al pindakaas mee', dreinde mijn zoontje. 'De juf zei, neem nou 's wat ánders mee... mozzarella of zo...' Afgepeigerd en woedend gingen we uiteindelijk naar bed. Ik háát Malawi. En ik weet niet eens waar het ligt.’

 

*Activiteiten:
Boek van Wim Baas: ‘De toid houdt gien skoft’
Onlangs heeft stichting Zikomo actief de publiciteit gezocht en aandacht gevraagd voor haar tienjarig bestaan en het nieuwste boek van Wim Baas. In 2008 is dankzij de opbrengst van Wim’s boek Dut is ’t den’ in Malawi een speciaal gebouw gerealiseerd voor de opvang van aidspatiënten en de opslag van medicijnen. Nu stelt Wim opnieuw een gedeelte van de opbrengst van zijn boek ter beschikking. Deze keer zal het kindertehuis worden ondersteund. De zusters hebben veel moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen en de kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben, zoals voedsel, beddengoed en schooluniformen. Wim hoopt met de verkoop van zijn boek ‘De toid houdt gien skoft’ de kinderen te kunnen helpen. In het boek staan verhalen en anekdotes met de typische Westfriese droge humor. Het boek kost € 12,50 en is te koop bij de auteur zelf via w.baas@quicknet.nl of telefonisch 0229-201465. Wim, hartelijk dank!

 

Hulp van trio Melancholie
Naar aanleiding van een stukje in de krant over de bovenvermelde boekverkoop, kreeg Stichting Zikomo hulp uit onverwachte hoek. We werden benaderd door het trio Melancholie. Dit trio bestaat uit Ton Koedooder, Gre Koedooder en Tiny Koedooder-Vlaar. Ze hebben een programma Nostalgie: liedjes gezongen over en van de Westfriese cultuur, afgewisseld met anekdotes en gitaarmuziek. Ze hebben optredens op verschillende locaties. De vergoeding die ze vragen voor een optreden besteden ze aan projecten voor kansarme kinderen. Een donatie van maar liefst 500 euro is gedaan, die besteed gaat worden aan kansarme kinderen in Malawi.
Trio Melancholie: Zikomo Kwambiri!!  (veel dank) 
Meer informatie over trio Melancholie: 0229-542162 of koedoo02@xs4all.nl

Fietsers
Met dank aan enkele enthousiaste fietsers is er half juni €250,- bij elkaar gefietst tijdens de jaarlijkse Rabofietssponsortocht. Gelukkig hadden we wat minder bagage mee dan de Malawiaanse man op deze foto…..

*Nieuws uit Malawi:
Geslaagd - Geslaagd - Geslaagd - Geslaagd - Geslaagd
Goed nieuws uit Malawi. De studenten verpleegkunde die ruim drie jaar terug, in januari 2011, zijn begonnen aan hun studie gesponsord door Stichting Zikomo
zijn allebei geslaagd! Mude Mlengi en Peter Lapozo hebben zowel het praktische als het theoretisch gedeelte van de studie verpleegkunde met goed resultaat afgesloten. Beide in de drie jaar die hiervoor stond. Van Mude is dit extra knap geweest, omdat ze in de tussentijd ook moeder is geworden. Mude werkt inmiddels volledig als verpleegkundige bij het ziekenhuis van de zusters van onze lieve vrouw in Bangula.  

Besteding donaties
Op dit moment is er weer de nodige honger in Malawi vernamen we van de zusters. Donaties van Zikomo worden gebruikt om dit leed enigszins te verzachten.                   
De zusters helpen diegenen die de voedselhulp het hardst nodig hebben. Daarnaast wordt ook het kindertehuis van de zusters geholpen om alle monden te voeden.  Verder wordt voor drie nieuwe meisjes het schoolgeld betaald en dragen we bij aan de kosten van herstel van een waterput bij het ziekenhuis in Bangula. Ten slotte zijn er met behulp van Zikomo weer medicijnen voor het ziekenhuis gekocht.                                               Mude in de apotheek
Onlangs zijn er in Malawi verkiezingen geweest. Nu maar hopen dat de nieuwe president,
Peter Mutharika, het land veel goeds brengt. Er is genoeg te doen. Gerrit gaat deze zomer opnieuw de situatie in Malawi bekijken. Daarover doet hij verslag in de volgende nieuwsbrief.


"A little help is better than a lot of pity".

Zikomo kwambiri (veel dank)!
Mude in de apotheekGeeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89