Nieuwsbrief juni 2010  
   
zikomo logo

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van Stichting Zikomo. Deze keer leek het ons leuk om ook weer eens meer in het algemeen iets over Malawi te vertellen. Daarvoor is Gerrit in de pen geklommen. Verder uiteraard informatie over de besteding van de giften en activiteiten en  ook over het schoolproject dat we zijn gestart.

* Malawi (algemeen)
Malawi is een land bijna 3 keer zo groot als Nederland en grenst in het noorden en oosten aan Tanzania, in het oosten en zuidwesten aan Mozambique en in het westen aan Zambia. Malawi is een uitgerekt land met een lengte van ruim 800 kilometer en de breedte varieert tussen de 80 en de 160 kilometer. Het Malawi meer neemt ongeveer 1/5 deel van het land in beslag en het water van dit meer watert af in de rivier De Shire, die daarna in de Zambesi in Mozambique uitkomt om daarna in de Indische Oceaan af te wateren.

nMalawi heeft een bevolking van ongeveer 13 miljoen mensen. De bevolkingsgroei is rond de 2,4% per jaar en - omdat het land relatief klein is – betekent dit dat het één van de dichtst bevolkte landen van Afrika is. De bevolkingsdichtheid is ongeveer 83 mensen per vierkante kilometer. De helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar, dus veel kinderen. De gemiddelde
leeftijd is slechts 43 jaar, o.a. tengevolge van de HIV/aids infectie, die wordt geschat op zo’n 12 % van de bevolking. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi 65% van de mensen onder de armoede grens.

Ongeveer 85% van de bevolking leeft op het platteland en verbouwt maïs voor hun eigen voedselvoorziening. Geen goede maïsoogst, geen eten (zoals in 2005).
Lilongwe is als hoofdstad het administratieve en bestuurlijke centrum van het land, Blantyre samen met zustergemeente Limbe het belangrijke handelscentrum. Daarnaast zijn Zomba en Mzuzu belangrijke centra.
Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van tabak, suiker, thee en katoen  op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie niet gemakkelijk. Daaroverheen is de aids-epidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economische middengeneratie heeft weggevaagd.

Bescheiden lichtpuntjes zijn er ook. Zo is er vooruitgang geboekt wat betreft de distributie van aids-remmende middelen, worden met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische trekker op de kaart te zetten en worden er programma’s opgezet om de voedselverbouw, de onderwijsmogelijkheden, de gezondheidssituatie enz. te verbeteren. Wel moet worden aangetekend dat Malawi, zoals alle Afrikaanse landen, de afgelopen jaren is getroffen door de wereldwijde kredietcrisis……….   Wordt vervolgd

 

* Schoolproject
Met de komst van ons nieuwe bestuurslid, Angela Reus, willen we een nieuw project binnen Stichting Zikomo opzetten. In Malawi is een groot tekort aan medisch personeel. Tot vorig jaar steunde de overheid in Malawi medische studies, maar vanwege geldgebrek is men hiermee gestopt. Dit maakt het voor veel inwoners vrijwel onmogelijk om een medische studie te beginnen, aangezien zij van een minimum per maand moeten rondkomen en een studie erg duur is. In het ziekenhuis in Bangula lopen verschillende medewerkers rond, die nu andere werkzaamheden doen, maar heel erg graag willen leren voor arts, verpleegkundige of arts assistent. Daarom heeft stichting Zikomo besloten geld in te zamelen om een aantal van deze medewerkers te steunen bij hun studie. Ze krijgen dan een contract met het ziekenhuis, zodat ze in hun vakanties, tijdens hun stages en als ze hun diploma hebben gehaald, werken in het ziekenhuis van Bangula, zodat de arme bevolking betere medische zorg krijgt. Als ze hun

 

diploma gehaald hebben, betalen zij een deel van het schoolgeld terug, wat gebruikt wordt voor het schoolgeld voor andere medewerkers. Afhankelijk van het bedrag dat hiervoor wordt ingezameld, willen we een of meerdere medewerkers ondersteunen. Waarschijnlijk ondersteunen we op deze wijze vanaf januari 2011 een persoon. Als u wilt meedoen aan het schoolproject, kunt u een donatie overmaken op rekening 3442.33.898 te Hoorn t.n.v. Stichting Zikomo onder vermelding van schoolgeld. Op onze website kunt u onder ‘activiteiten’ en vervolgens onder ‘Actie inzamelen schoolgeld’ meer over dit project lezen en ook over twee ziekenhuismedewerkers die mogelijk voor ondersteuning in aanmerking komen.

 

j* Activiteiten/besteding
Angela heeft met haar verhaal over haar verblijf in Malawi (zie vorige nieuwsbrief) en bovengenoemd schoolproject in enkele (huis-aan-huis)kranten gestaan. Verder heeft de LTO, afdeling Stedebroec, in het kader van Oogstdankdag aandacht besteed aan de Stichting (€ 238,02). Op 26 april is Gerrit opa geworden van kleindochter Sara. Haar ouders, Suzanne en John, hebben als kadotip onze Stichting op het geboortekaartje vermeld, waarmee wij uiteraard heel blij zijn. Wij wensen Sara een mooie toekomst toe!
En dan natuurlijk de vraag waaraan de donaties de afgelopen tijd zijn besteed. Een gedeelte is naar het kindertehuis, Jacaranda, gegaan. De kinderen kunnen nu weer lekker slapen, omdat er nieuw beddengoed is gekomen. Ook is er maïs gekocht voor de families van de kinderen van het kindertehuis. Aan voedselhulp zal waarschijnlijk, ‘because of the hunger this year’, zoals Zr. Elizabeth ons laatst schreef, nog meer worden besteed.
Verder zijn er twee deuren gekocht voor het huisje van een oude vrouw. Voor de meiden uit het hostel van de zusters worden er nieuwe gordijnen gemaakt.
Ook aan het ziekenhuis is gedacht. Het ziekenhuis in Bangula is nu voorzien van brandblussers en er zijn diverse ziekenhuisbenodigdheden gekocht.

Het jaarverslag en financiële verslag over 2009 staan binnenkort op de website.
Meer informatie volgt in onze nieuwsbrief van december.               

 

Zikomo kwambiri (veel dank)

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89