Nieuwsbrief juli 2023
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief vertelt Gerrit onder meer over de zeer intense tropische cycloon Freddy die in Malawi in maart 2023 ernstig heeft huisgehouden. Daarnaast is er aandacht voor enkele bijzondere giften. Tot slot geven we aan waaraan de donaties zijn besteed.

* Gerrit vertelt over Malawi...algemene informatie

Wat een weer! In zuidelijk Afrika spraken we een half jaar over de droge tijd en een haf jaar over de natte tijd. En binnen de droge tijd viel er geen regen, gelijk het weer bij ons nu. Ooit kregen we in Berkhout bezoek van twee kennissen uit Swaziland. Donald Dlamini stond dromerig naar onze sloot achter ons huis te kijken en vroeg: “ When is this canal dry”, denkend aan de vele rivieren in zijn land die opdrogen in het droge seizoen. “Oh, never”, antwoordde ik met volle overtuiging. “Then you are very lucky”, zei Donald. Alleen nu met deze huidige droogtes zou onze sloot best eens kunnen opdrogen…

Terug naar Malawi. In maart trok een verwoestende cycloon (Freddy) langdurig, wel 31 dagen, over Malawi, met als gevolg zo’n 200 doden; vermoedelijk veel meer. Veel slachtoffers vielen in de Blantyre regio, voornamelijk het gevolg van modderstromen die van de heuvels raasden. Vanuit het getroffen gebied: “het regent nu al een dag of 4, het is hartverscheurend te zien, dat zoveel mensen hun huizen en familieleden verliezen. Het gebeurt allemaal door modderstromen die alles meenemen. Er zijn mensen, die ’s ochtends naar hun werk zijn gegaan en later op de dag horen dat familieleden het niet hebben overleefd”. Veel schade wordt veroorzaakt doordat de hutten de regens en modderstromen niet aankunnen. De regio heeft ook te maken met een zorgwekkende uitbraak van cholera. De uitbraak wordt veroorzaakt door slechte water- en sanitaire voorzieningen, het zwakke gezondheidssysteem en de extreme weersomstandigheden.

Als gevolg van de storm dreigt de maisoogst dit jaar gedeeltelijk te mislukken. Daarbij komt dat door de oorlog in Oekraïne kunstmest duurder is geworden. Deze factoren zorgen voor een slechte maïsoogst in het komende seizoen. En maïs is de basis van alle maaltijden, die een paar keer per dag wordt gegeten. Dit lezende zou men kunnen denken dat het land Malawi alleen narigheid oproept. Neen, Malawianen leven, hebben plezier, worden verliefd, voetballen, volgen onderwijs, de kinderen spelen met van alles en ze zijn uitermate vriendelijk. Dit laatste heeft mij wel eens verbaasd, ooit waren de Engelsen de baas in Malawi, maar nooit kreeg ik het gevoel dat men mij dit als witte aanwreef. Mooie, lieve mensen!
Kinderen van Jacaranda en voedsel en schoonmaakartikelen via Zikomo

* Bijzondere giften in de afgelopen periode


Naast de donaties van onze trouwe donateurs die jaarlijks aan de Stichting bijdragen, waarvoor we zeer dankbaar zijn (door deze vaste bijdragen kunnen we blijven voortbestaan), hebben wij de afgelopen periode ook enkele bijzondere giften ontvangen waaraan wij aandacht willen besteden. Aan het begin van dit jaar heeft Stichting Zikomo een legaat gekregen van wijlen mevrouw Schouten. Hans van den Heiligenberg heeft naar aanleiding van een verhuisfeestje een mooie bijdrage overgemaakt. Jan en Annecatrien de Wit willen wij langs deze weg nogmaals van harte feliciteren met hun zilveren huwelijksfeest, waarbij in groten getale gehoor is gegeven aan hun oproep om vanwege dit heugelijke feit een donatie te doen aan Stichting Zikomo! Ten slotte heeft Gerrit, die al ruimschoots de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, gehoor gegeven aan de oproep van een middelbare school om tijdelijk zijn voormalige lesgevende taken als wiskundedocent weer op te pakken. Daarmee heeft hij niet alleen de school en de leerlingen, maar ook Stichting Zikomo geholpen, omdat hij een deel van zijn salaris aan de stichting heeft overgemaakt.
Zikomo Kwambiri!

Cartoon uit het NoordHollands Dagblad, Gerrit voor de klas
(in werkelijkheid gingen zowel het lesgeven als orde houden hem nog uitstekend af!)

* Nieuws uit Malawi/bestedingen

Momenteel is men in Malawi nog dagelijks bezig met de gevolgen van cycloon Freddy. Zr. Elizabeth vertelde ons dat veel mensen zijn overleden en dat een deel van de mensen niet meer is teruggevonden. Oogsten en huizen zijn weggespoeld of beschadigd, delen van bruggen (ook vlakbij de zusters in Blantyre) zijn weggevaagd. In scholen en kerken zijn veel inwoners opgevangen, maar die plekken moeten ze nu verlaten, omdat deze weer gebruikt moeten worden waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. De overheid heeft momenteel de lastige taak om deze mensen te huisvesten. Door de slechte omstandigheden is er veel honger en ziekte.
Van de donaties die de afgelopen periode zijn binnengekomen, is een deel gebruikt ter bestrijding van de gevolgen van de cycloon. Er zijn medicijnen voor het Kalemba ziekenhuis gekocht. Ook is er voor 200 families aan maïsmeel verspreid. Door de samenwerking met nog twee andere kerkelijke organisaties en de dorpschiefs zijn er, naast maïsmeel, ook kleding, dekens, borden en bekers uitgedeeld. Er is een lijst met namen opgesteld, zodat de uitgedeelde spullen ook echt bij de mensen terecht zijn gekomen die deze het hardst nodig hadden. Een ander deel van de donaties is besteed aan de oudere en zieke mensen in Lilongwe en er is een gedeelte bijgedragen aan een auto voor de zusters in Lilongwe community, zodat zij de mensen in de omliggende dorpen beter kunnen bereiken om hen hulp te bieden. Het laatste gedeelte van de donaties is besteed aan de kinderen van het Jacaranda kindertehuis.

‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!
Wij wensen u een mooie zomer!!   


Geeske Ruitenberg  

(voorzitter)

0228-568099
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) 0229-553075
Gré Singer  (penningmeester) 0229-758206
Angela Reus (PR) 06-44821206

website: https://www.stichtingzikomo.nl
https://www.facebook.com/StichtingZikomo

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.: 37.10.93.89