Nieuwsbrief juli 2021
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief vertelt Gerrit over COVID-19, politiek en bevolkingstoename in Malawi, doen wij een oproep en leest u over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi...

COVID-19

Eerst maar eens geprobeerd te onderzoeken, hoe het COVID-19 virus in Malawi heeft toegeslagen. De website van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde de volgende cijfers voor Malawi: 34.564 personen geveld door Corona, waarvan 1159 overleden. De rest is hersteld. In januari 2021 telde men dagelijks rond de 1200 nieuwe gevallen, wat in de maand juni is teruggelopen tot zo’n 60 personen per dag. Hierbij moet worden aangetekend, dat het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen in Malawi vermoedelijk veel hoger is. Daarnaast zijn er veel andere ziektes, zoals Malaria en Aids gerelateerde ziektes (13.000 H.I.V. doden in 2019), waaraan mensen komen te overlijden. En het is al moeilijk genoeg om elke dag genoeg eten te hebben voor de familie. En geld voor school, voor het ziekenhuis, voor kunstmest, voor……… enz. Het aantal vaccinaties ligt nog beneden de 1%. In landen in Afrika verloopt het vaccinatieprogramma vanwege gebrek aan vaccins en aan een goed georganiseerde prikcampagne veel langzamer. De overheid heeft 23 maart 2020 de noodsituatie uitgeroepen en alle scholen zijn sindsdien gesloten. Deze maatregel heeft -helaas- geleid tot vertraging in de uitvoering van projecten om kinderhuwelijken tegen te gaan. Doordat scholen al maanden dicht zijn zullen meisjes voorgoed stoppen met scholing en uitgehuwelijkt worden. En ondanks het verbod om voor je 18e te huwen, zijn er toch te veel jonge meisjes die op jonge leeftijd (moeten?) trouwen.

Familiebedrijf

Op de website van de krant de “Malawi Times” maar eens opgezocht, wat het hoofdartikel behelsde en ik las “HET IS EEN FAMILIE BEDRIJF”. Hierin klaagt de oppositie, dat de vice president zijn schoonmoeder tot hoofd van de diplomatieke missie in buurland Zambia heeft benoemd. Zij noemen de regering een familiebedrijf, met allerlei benoemingen van vriendjes. De vice president wijst alle beschuldigingen verontwaardigd van de hand en vindt dat zij de beste kandidaat is op beste plaats. Tsja…

Bevolkingsgroei

Nog even wat cijfers over Malawi: Grootte: ongeveer 3 maal Nederland. Bevolkingsgrootte: ongeveer 19 miljoen in 2019, met toename van 2,75% per jaar (in 2000 waren er ongeveer 11 miljoen mensen). Van de bevolking leeft zo’n 63% onder de armoedegrens. De gemiddelde leeftijd van vrouwen en mannen is rond de 44 jaar. De toename van het aantal mensen is verontrustend, er is nu al een hoge bevolkingsdruk op land, huizen, voorzieningen enz. “Family planning” moet dientengevolge de hoogste prioriteit krijgen, lijkt mij.

 

digitale vergadering van het Zikomo-bestuur

   

* Oproep aan onze donateurs

Als donateur van Stichting Zikomo heeft u ervoor gekozen om ons financieel te steunen en daar zijn wij heel blij mee. We kunnen bogen op een trouw donateurs bestand maar merken dat het aantal donateurs vooral vanwege vergrijzing/overlijden heel langzaam minder wordt. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe donateurs. Onze vraag aan u is dan ook: kent u misschien in uw naaste omgeving mensen die net als u willen helpen om de bevolking van Malawi te ondersteunen bij het vergaren van hun meest primaire behoeften zoals voedsel en medicijnen? Door armoede, aids en veelvuldige natuurrampen lukt velen dat niet. Tip: Misschien opnoemen om eens op onze website www.stichtingzikomo.nl te kijken? Iedere bijdrage is zo welkom. Alvast heel erg bedankt voor uw moeite. Verder willen wij aan donateurs die een geprinte nieuwsbrief ontvangen vragen om – als dat mogelijk is - over te gaan op een digitale nieuwsbrief. Daarmee besparen wij print- en portokosten. Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar stichtingzikomo@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

* Nieuws uit Malawi/bestedingen

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over Angella Phiri die een opleiding tot verpleegkundige/ verloskundige volgt. Ze werkt hard en volgt de opleiding met veel plezier. Ook kregen we bijgaande foto van kinderen van Jacaranda kindertehuis met maiszakken die zijn uitgedeeld. 

De afgelopen tijd zijn donaties besteed aan de bestrijding van COVID-19. Er zijn (beschermende) materialen gekocht voor het Jacaranda kindertehuis, voor het ziekenhuis (Kalemba Hospital), de Stella Maris secondary (middelbare) meisjesschool en voor zusters die in quarantaine moesten vanwege besmettingen. Zr. Elizabeth schreef dat de materialen voorlopig nog wel nodig zullen zijn, omdat de vaccinaties op zijn, onduidelijk is wanneer er nieuwe komen en het aantal besmettingen lijkt toe te nemen. 

De ambulance van Kalemba Hospital is weer toe aan vier nieuwe banden en de motor moet worden gerepareerd. Ook hieraan draagt Stichting Zikomo bij. 

Angella Phiri volgt m.b.v. Zikomo een opleiding tot verpleegster/verloskundige

Wij wensen u een mooie zomer!         

‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.: 37.10.93.89