Nieuwsbrief juni/juli 2020
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer informatie over het coronavirus en drones in Malawi, activiteiten en nieuws over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi...

HOE GAAT MALAWI OM MET HET CORONAVIRUS?

Nog even wat feitjes: Malawi is een klein land, driemaal Nederland, in Zuid-Oost Afrika, dichtbevolkt met 21 miljoen inwoners. En één van ’s werelds armste landen waar 70% van de bevolking een inkomen verdient van minder dan 1,9 dollar per dag. Er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen, onvoldoende eten, moeilijk toegang tot informatie, slechte – of geen toegang tot reguliere gezondheidzorg.
Eind april werd ook hier het Coronavirus gesignaleerd, maatregelen zoals een lockdown, 1,5 meter, handen wassen enz. werden ingevoerd. Het is bij ons al moeilijk om de discipline op te brengen om ons aan de regels te houden, maar dat is in een ontwikkelingsland als Malawi nog veel lastiger.
Enkele reacties :
*Meer dan 80% vindt elke dag voldoende eten regelen, (begrijpelijk) veel belangrijker.
*Het gerechtshof blokkeerde de lockdown, met als reden: “Wij zijn veel te arm voor een lockdown. Regering, ga eerst de arme mensen helpen”.
*Een beschermend masker of gel kopen kost al gauw een paar dagen eten.
*Wij zijn nog niet gevrijwaard van besmetting door het H.I.V. virus. Dat geldt voor ongeveer 1 op de 10 mensen in Malawi. Gevolg, veel weeskinderen.

De V.N. luidde de noodklok voor Malawi als het virus zich verspreidt. Zelfs een klein aantal Coronagevallen kan grote problemen veroorzaken met de kwetsbare randvoorwaarden zoals slechte oogsten, gebrekkig vervoer, moeilijke toegang tot zorg, geldgebrek enz. enz. Op 1 juni stond de teller op 409 Coronagevallen met vier overledenen. Of de werkelijke besmettingen veel hoger zijn? Dat lijkt mij wel waarschijnlijk. Wij hopen dat het virus zich op een voor Malawi gunstige manier ontwikkelt, het land heeft al problemen genoeg.

DRONES IN MALAWI

Vergis u niet, ook in Malawi bezitten mensen o.a. de nieuwste telefoons en andere verworvenheden van deze tijd. Zo start Malawi de DRONE academie, waar zo’n 100 jongeren uit verschillende landen een opleiding krijgen tot DRONE-experts. De DRONES kunnen o.a. nuttig ingezet worden bij overstromingen, oogsten controleren op droogte, medicijnen of vaccins bij geïsoleerde klinieken afleveren enz. Een andere toepassing is het bezorgen van bevallingskits naar ver afgelegen gezondheidscentra.

 

 

* Activiteiten  

Dit voorjaar ontvingen we tweemaal het prachtige bedrag van € 1000,-. Eenmaal van het Lijsbeth Tijsfonds uit Berkhout en eenmaal van Brendan Parsons. Brendan had precies op het juiste moment geïnvesteerd in zogenoemde put opties. Daarmee heeft hij een flinke winst behaald, waarmee hij iets goeds wilde doen en toen dacht hij aan Stichting Zikomo om zijn meevaller mee te delen. Daar zijn wij erg blij mee!
Beide giften worden volledig ingezet om bij te dragen aan de dagelijkse kosten van het Jacaranda kindertehuis van de zusters. Helaas struggelen de zusters met de dagelijkse kosten om de kinderen goed te verzorgen. Ze schreven: ‘We really do not know how to continue with daily life’. Deze giften zijn dus meer dan welkom.

* Nieuws uit Malawi/bestedingen

In het begin van het jaar krijgen wij van de zusters een jaarverslag en financieel verslag van het voorgaande jaar. In dit rapport is een overzicht van alle bestedingen te zien, inclusief een overzicht van het geld dat van voorgaande jaren nog "in kas" gehouden was voor bestedingen van het jaar erop. Dit is met name wat betreft het schoolgeld van toepassing. Als de zusters met een donatie van Zikomo een scholier ondersteunen, willen ze natuurlijk voldoende geld hebben om de scholier gedurende meerdere jaren te steunen, zodat deze niet plotseling een opleiding moet afbreken omdat er geen geld meer is.

In het rapport van 2019 was te lezen dat alle donaties die in 2019 door Zikomo gedaan zijn én het geld van 2018 dat nog in kas was, besteed zijn aan onder andere slachtoffers van de overstromingen, voedsel, schoolgeld, medicijnen en banden voor de ambulance. Met betrekking tot het schoolgeld krijgen we daarbij ook een overzicht welke scholieren het betreft en welke opleiding/schooljaar ze hebben afgerond. Erg fijn om jaarlijks (naast de communicatie tussendoor) zo een duidelijk overzicht te krijgen en nog een keer bevestigd te krijgen dat ook echt al het geld op de euro nauwkeurig verantwoord besteed wordt.

In januari 2020 hebben we weer 3000 euro kunnen over maken, waarvan een deel aan medicijnen een deel aan voedsel en een deel aan schoolgeld besteed is. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zijn er daarnaast twee giften overgemaakt om de kinderen van het Jacaranda kindertehuis te kunnen verzorgen.

Wij wensen u een fijne, zonnige zomer!          
‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.: 37.10.93.89