Nieuwsbrief juli 2019
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief vertelt Gerrit over klimaatverandering in Malawi, is aandacht voor speciale giften, fiscale mogelijkheden en vertellen we u natuurlijk over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi...klimaatproblemen...

Uit de krant van 13 januari 2015 haal ik onderstaand artikel: “In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. Tot nu toe vielen er 48 doden, 2 kinderen worden vermist. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. In 10 van 28 provincies is de noodtoestand uitgeroepen. De meeste slachtoffers vielen in het zuidelijk gebied (waar wij onze hulp aanbieden), waar sommige dorpen compleet door het water zijn weggevaagd”.
Malawi ligt ingeklemd tussen Mozambique, Tanzania en Zambia, is qua grootte ongeveer 3 maal Nederland en er wonen ongeveer 20 miljoen mensen. Dus aardig dichtbevolkt, aan geboortebeperking (family planning) moet volgens mij een hoge prioriteit gegeven worden. Geen delfstoffen hebbend is Malawi sterk afhankelijk van de landbouw en - met een regentijd van november tot mei – dus van het weer. Nu lees ik, een cycloon, een wervelstorm, met de prozaïsche naam Idai raasde begi n maart 2019 over Mozambique en Malawi, en eiste 56 doden met 577 gewonden. Zo’n 185.000 huishoudens met ongeveer een miljoen mensen zijn door de ramp getroffen, moeten soms geëvacueerd worden en zien hun maisopbrengst wegspoelen. Ook vernietigde de storm bruggen of maakte wegen onbegaanbaar.
Nog even googelend (bestaat dit woord?) “Malawi droogte”, lees ik januari 2016: “Het is nog maar negen uur ’s morgens, maar de hitte van de brandende zon is al niet meer te harden”. Dit type weer wordt door de experts toegeschreven voedselhulp aan El Nino. Dit is een natuurlijk fenomeen dat het weer in grote delen van de wereld beïnvloedt. Op zondag 10 januari 2016 leidde de Malawinese president Peter Mutharika een ceremonie en werd er samen met hem in het hele land gebeden voor regen. Zakken maïs werden door leveranciers voor veel te hoge prijzen verkocht, bij de overheidsorganisatie Admarc zijn er lange wachttijden. “Soms moet je daar een paar dagen in de rij staan om maïs te bemachtigen, velen geven het na een tijd gewoon op, zegt Mwandida Mojolo, een moeder van 4 kinderen uit een dorp in het zuiden van Malawi”. Ook in 2012 wordt gesproken over grote droogte. Een oplossing zou irrigatie kunnen zijn, er is voldoende zoet water, er is voldoende landbouwgrond en er zijn voldoende arbeiders. Idealiter zou er dan drie maal geoogst kunnen worden, met voldoende mest en zaaigoed. Maar dit organiseren is nog niet zo eenvoudig. Die afhankelijkheid van het weer. Vroeger moesten wij op straffe van een tik ons mond houden om half 1 ’s middags bij de “Mededelingen voor Land- en Tuinbouw”. Toen waren in Nederland de agrariërs ook sterk afhankelijk van het weer. En nu?
Tot slot wens ik alle mensen in Malawi een overvloedige 2019 maïsoogst.


Voedselhulp

* Speciale giften

 

In februari heeft Co Reus, de vader van Angela, vanwege zijn verjaardag € 130,-- aan ons gedoneerd. In april ontvingen we via de Gemeente Koggenland die het Lijsbeth Tijsfonds beheert wederom een gift. Ditmaal een bedrag van € 1000,--. We hebben dit bedrag meteen besteed aan de leniging van zoveel nood na de allesvernietigende overstromingen waarbij heel veel mensen alles kwijtraakten. Zuster Nsewa mailde hierover: “Again today we got message from you, that via Zikomo Foundation, Lijsbeth Thijsfonds has given 1.000,- euro for the flood victims”. We denken, dat deze donatie in de geest is, van wat ooit mevrouw Lijsbeth Tijs - een vermogende vrouw, die na haar overlijden ooit een fonds stichtte voor de armen in Berkhout - haar bedoeling was. ZIKOMO KWAMBIRI!

 

* Fiscale mogelijkheden voor uw giften

Stichting Zikomo heeft een aantal vaste donateurs waarvoor het volgende misschien goed is om te weten. Sinds enkele jaren is bij de inkomstenbelasting een verandering doorgevoerd voor de aftrekbaarheid van giften aan een ANBI instelling (zoals Stichting Zikomo). Elke gift is nu volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt de Belastingdienst hier dus aan mee. Dit heeft voor u de volgende voordelen: óf u kunt hetzelfde bedrag schenken, maar dit kost u minder óf u kunt meer schenken zonder dat dit u meer kost. Via een overeenkomst periodieke giften, welk formulier te downloaden is via www.belastingdienst.nl (overeenkomst periodieke giften), kunt u dit zonder tussenkomst van een notaris rechtstreeks regelen met onze Stichting. De enige voorwaarde is dat u bereid bent om aan Stichting Zikomo gedurende vijf jaar een vast bedrag te schenken (de looptijd van deze overeenkomst eindigt automatisch in geval van overlijden, dus erfgenamen zitten nergens aan vast).
Heeft u hierover vragen of wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail stichtingzikomo@hotmail.com of met Gré via Medicijnen en watertank tel. 06-15280460.
Medicijnen en watertank voor het ziekenhuis
* Nieuws uit Malawi/bestedingen  

Zoals bij de meeste donateurs bekend zal zijn, zijn onze contactpersonen in Malawi katholieke zusters, “Sisters of Our Lady” die sociale activiteiten ontplooien, zoals het runnen van een ziekenhuis, een weeshuis en scholen. In overleg met de zusters trachten we de donaties zo zorgvuldig mogelijk te besteden. Onze contactvrouw, zuster Nsewa, informeert ons over de besteding van onze donaties en meldt (deels vertaald vanuit het Engels) onder meer het volgende: “Als gevolg van de orkaan zijn vele huizen weggespoeld, zijn wegen en bruggen onbegaanbaar. Many crops have been washed away and we expect a lot of hunger this year. It was promising in the gardens that we will have good harvest but now our hopes are down”. Vanuit de Stichting is de afgelopen maanden daarom ongeveer 3000 euro gebruikt voor de slachtoffers van de overstromingen. Verder zijn voor het ziekenhuis medicijnen gekocht en een nieuwe watertank, omdat de oude het begeven had.
Tot slot zeggen wij, namens ZIKOMO, alle donateurs hartelijk dank. Wij hopen dat Malawi de komende tijd gevrijwaard wordt van klimatologische narigheid en dat het qua gezondheid, financieel, onderwijs enzovoorts eens een beetje meezit.

Wij wensen u een mooie zomer          
‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89