Nieuwsbrief december 2021
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief vertelt Gerrit over Malawi en Afrika, introduceren wij onze Facebookpagina en leest u over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi en Afrika...

Parlementslid met albinisme

Allereerst verheugend nieuws uit Malawi. Albino’s zijn mensen zonder pigment waardoor ze heel moeilijk tegen het meestal zonnige weer kunnen. Vaak is hun witte huid vergeven van allerlei zweren, verbrande huid enz. Daarnaast zijn ze regelmatig doelwit van spot en geweld en worden ze buitengesloten van de maatschappij. Maar… nu heeft in Malawi een Albino het geschopt tot parlementslid; een geweldige vooruitgang!

Covid-19 in Afrika

En hoe beleeft Afrika de coronadreigingen? Ik citeer een stukje, dat twee dokters uit Sierra Leone in de Volkskrant van 8 december 2021 schreven. “Neem het onze patiënten, die vaak met levensgevaarlijke aandoeningen kampen, maar eens kwalijk dat ze Covid niet als levensbedreigend ervaren. In ons ziekenhuis overlijden dagelijks kinderen aan goed behandelbare aandoeningen zoals longontsteking, kinderziektes enz. vanwege gebrek aan medicijnen, dokters, medische hulpmiddelen. Code zwart (dat je keuzes moet maken wie wel en wie niet te behandelen), daarvoor kom je hier elke dag te staan. Vanwege de beperkte urgentie van Covid in vergelijking met allerlei andere ziekten concentreert de gezondheidszorg zich niet alleen op corona. Daarnaast beschikken wij in Afrika over door Europa afgekeurde vaccins, niet bepaald stimulerend om de mensen te vragen zich te vaccineren”. Tot zover dit artikel, volgens mij geldt precies hetzelfde voor Malawi.

Een nieuwe variant – Omikron - heeft Zuid-Afrika op slot gezet. Vele mensen verliezen hun banen, geen toeristen naar de wildparken, geen toeristen naar Kaapstad naar de wijnplantages (Stellenbosch), zelfs het Nelson Mandela huisje in Soweto trekt amper nog toeristen.
Dan de ervaringen van Gerdien en Mijndert, op reis per jeep door Zambia, uit het Noordhollands Dagblad van 10 december 2021. “Inwoners van dorpjes zeggen: alleen rijke mensen krijgen het virus. Die reizen veel, meerdere contacten, wij blijven in onze dorpjes. En net zoals in de rest van Afrika, de relatie met de dood ligt hier altijd op de loer”. Tot zover Zambia.

Tot slot nog Malawi googelen: 23 januari een piek met 1074 nieuwe coronapatiënten, 1 maart 63, 1 juni 14, 24 juli 801, 2 september 80 en 11 december 59. Dus rond midzomer (januari) en rond midwinter (juli) zijn de meeste besmettingen.
Zr. Elizabeth liet ons onlangs weten: ‘The number of new cases for Covid - 19 has started to rise again and there is fear that the condition will get worse because many did not receive the vaccines.’

 

Parlementslid Overstone Kondowe

   

* Stichting Zikomo op social media

Een heugelijk feit: sinds onze oprichting 18 jaar geleden in 2003, gaat Stichting Zikomo zich ook online wat meer laten zien. Op facebook hebben wij sinds kort een eigen pagina. Zo willen we ook de jongere generatie meer bereiken om hopelijk meer donateurs en donaties te werven, zodat wij onze missie kunnen blijven voortzetten. Zit u ook op facebook? Het zou ons erg helpen als u onze pagina volgt en deelt! Zikomo Kwambiri. https://www.facebook.com/StichtingZikomo

 

* Nieuws uit Malawi/bestedingen

In overleg met de zusters is besloten om de helft van de meest recente donatie naar Malawi te besteden aan dringend noodzakelijk onderhoud van de gebouwen van het Jacaranda kindertehuis en/of het Kalemba ziekenhuis in Bangula. Onderhoud is noodzakelijk, zodat de gebouwen op de korte en ook de langere termijn hun functie kunnen blijven behouden. De andere helft van de donatie wordt besteed aan urgente behoeften van de inwoners, zoals voedsel en medicijnen. Zr. Elizabeth liet weten dat ze zich zorgen maakt over de huidige situatie. Tot half december is er nauwelijks regen gevallen. Daardoor drogen de planten in de grond uit en als de regen dan komt, moeten mensen opnieuw planten. Als er niet snel regen komt dan verwacht zij dat weer sprake zal zijn van honger komend jaar. Hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief melden dat dit meevalt…
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2022!
‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.: 37.10.93.89