Nieuwsbrief december 2018
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer informatie over de gezondheidszorg in Malawi, een muzikale fietstocht, fanatieke AZ-supporters en nieuws over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi

Gezondheidszorg in Malawi. Makkelijk is het allemaal niet. Naast een tekort aan middelen spelen ook o.a. onwetendheid, gebrek aan gekwalificeerd personeel, gebrek aan transport, (te)veel kinderen een belangrijke rol.
Family planning (geboortebeperking ) is van cruciaal belang, zeker in Malawi, een dichtbevolkt land. Om de lezer een goed beeld te geven, volgen hier de ervaringen van een tropenarts, die 4 jaar in Malawi werkte:

De paters zaten al meer dan 100 jaar in dat gebied en hadden een goede band met de bevolking. En – belangrijk – met de chief van het dorp. Via hen konden we de dorpelingen bereiken en dingen voor elkaar krijgen. Zo ontstond een combinatie van werken in het ziekenhuis en het opbouwen van preventie – en gezondheidsprogramma’s in de dorpen. Tijdens haar periode in Malawi was de h.i.v.-epidemie op zijn hoogtepunt en er waren nog geen medicijnen. Dat was dramatisch! Een kwart van onze staf is toen overleden en ook veel infectieziektes tierden welig. Kinderen hebben daar onevenredig veel onder te lijden, 50% van de kinderen, die h.i.v.-positief geboren werden door de infectie van hun moeder, haalde de 2 jaar niet. Recentelijk bezocht ze wederom Malawi en zag na twaalf jaar dat er veel dingen verbeterd zijn, dankzij h.i.v. programma’s, vaccinatieprogramma’s, beter toegang tot medicatie enz. Het is nog geen 110% , maar de vooruitgang is duidelijk zichtbaar. De opbouw vanuit de bevolking zelf is kleinschaliger, maar als je de mensen kunt overtuigen een krachtig instrument. Ooit zette ze een project op om op dorpsniveau malaria aan te pakken. Slapen onder muskietennetten, maar ook een medicijnen fonds opzetten. Met een beginkapitaal worden medicijnen gekocht, daarna verkocht en met deze opbrengsten wordt de voorraad weer aangevuld. Zo werd malaria in het dorp bestreden en de mensen zagen resultaten en werden hierdoor enorm enthousiast. De kracht zit dus zo bij de mensen zelf”.

Tot zover de ervaringen van de tropenarts geciteerd uit Albertine Baauw, in het boek 'Into the World. Ervaringen en visies van artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde'.

En, belangrijk, behoud van personeel. Kersverse verpleegkundigen en artsen vertrekken na het behalen van hun diploma linea recta naar Europa, waar ze veel meer kunnen verdienen. En kun je hen dat kwalijk nemen? Maar ze zijn zo nodig in hun eigen land, dat ook betaalt voor hun opleiding!* Activiteiten

 

Muzikale fietstocht op 15 juli 2018
Door de werkgroep Mondiale Cultuur van Drechterland (voorheen COS Drechterland) werd voor het 2e jaar een muzikale fietstocht langs vier kerkjes in Drechterland verzorgd. Ook dit jaar gingen we graag in op
de uitnodiging om ons te presenteren. Deze keer in de Pancratius kerk in Oosterblokker daar de OLV Visitatie kerk niet beschikbaar was vanwege onderhoud. Fietsen en muziek luisteren. Een aantrekkelijke
combinatie. Net als vorig jaar was het weer ons heel goed gezind. Door het kopen van een passe-partout van € 5,-- kregen de deelnemers op elke locatie prachtige mondiale muziek voorgeschoteld. En wij kregen weer de gelegenheid om onze stichting onder de aandacht te brengen. Opbrengst € 146,-. Een heel mooi bedrag. Wat ons betreft zeker weer voor herhaling vatbaar.

Wist u dat Guus Til scoort voor Zikomo?

Guus Til, A.Z.

Guus Til voetbalt in A.Z., een vaste waarde en een groot talent. Nu zijn Nel en Gerrit vaste supporters van deze mooie club. Daarnaast is Guus toevallig geboren in Zambia, waar Nel en Gerrit ook een aantal jaren hebben gewoond. En waar Gerrit ook met veel plezier heeft gevoetbald. Zijn voetbalnaam was daar mr. Ndlovu (= meneer olifant) omdat de supporters vonden dat hij als een olifant stampend over het veld banjerde. Geen gras, geen lijnen, stenen op het veld, maar wel veel emotie en sfeer. Dus Guus is de held van Nel/Gerrit, vanwege Zambia. Voor elk doelpunt van Guus doneren Nel/Gerrit 50,- euro voor onze stichting Zikomo. Dit seizoen staat de teller op 3 doelpunten. Mocht hij topscoorder worden - meestal zo’n doelpunt of 25 -, dan loopt deze belofte nogal in de papieren. Dus waarde lezer, let op de doelpunten van Guus bij A.Z.!

 


Nel en Gerrit, vaste supporters van A.Z.
* Nieuws uit Malawi/bestedingen  

Van het in het voorjaar overgemaakte bedrag is een deel uitgegeven aan voedselhulp.

Een ander deel is, zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, besteed aan nieuwe stoelen voor de meisjesschool. Van het bedrag van 350 euro wat gedoneerd is door de familie Dol-Bijvoet naar aanleiding van hun 60 jarig huwelijksfeest zijn voor de meisjesschool Stella Maris nog meer stoelen gekocht. In totaal zijn er 80 nieuwe stoelen aangeschaft, waar de meisjes erg blij mee zijn. Voor deze aanschaf moesten sommigen op de grond zitten of staan tijdens de lessen. Nu alle meisjes op goede stoelen zitten, gaat het leren een stuk beter.

Daarnaast is weer 500 euro overgemaakt door het Lijsbeth Tijsfonds, we krijgen jaarlijks een bedrag van dit fonds. Familie Dol en het Lijsbeth Tijsfonds: Zikomo Kwambiri! Van het laatste bedrag dat is overgemaakt in het najaar van 2018 naar Malawi (hierbij is het geld van het Lijsbeth Tijsfonds gebruikt en de overige donaties van het afgelopen half jaar), hebben we goedkeuring gegeven om het volledige bedrag te besteden aan het Jacaranda kinder/weeshuis. Helaas zijn er financiële problemen waardoor de zusters niet voldoende geld hebben om alle kosten van het levensonderhoud van de kinderen te dekken.


Nieuwe stoelen voor de meisjesschool Stella Maris

Wij wensen u alle goeds voor 2019!
A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela van Schie (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89