Nieuwsbrief december 2017
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer een bericht over een bijzondere taxichauffeur, informatie over een muzikale fietstocht en een overzicht waaraan de giften besteed zijn.

* Gerrit vertelt over Malawi

Ook in Malawi wordt gebruik gemaakt van de moderne communicatiemogelijkheden (als tenminste de stroom niet is gevallen). Internet, e-mail, facebook, in de meest afgelegen dorpjes vind je telefoons, computers enz. Ooit in 1975 kostte het naar Nederland bellen ongeveer een halve dag (als je geluk had). Nu heb je met de kleinste telefoons gelijk contact. Zo las ik het volgende verhaal via internet in de Malawiaanse krant over de Malawi man met het magische been: Een jonge man (George) gebruikt zijn fiets als taxi in de stad Blantyre om personen achterop naar hun gewenste bestemming te vervoeren. Wat hem onderscheidt van alle andere taxifietsers is, dat hij het moet doen met maar één been. “Ik breng mensen indien gewenst tot wel 20 kilometer”, zegt Taxifietser met één been hij alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is, “mensen, die mij niet kennen, twijfelen of ik ze naar hun bestemming kan brengen. Maar het lukt mij altijd. Ooit startte ik als taxi operator en mijn eerste klant zei dat het mij niet zou lukken hem thuis te brengen. Ik verzocht hem mij een kans te geven en hij huurde mij. Mensen zagen dat en sindsdien loopt mijn handel prima”. Tot zover George met zijn taxifiets.

 


Taxifietser met één been

Het tweede stukje is een overzicht uit de nieuwsbrief van Jan Petit:
Een andere stichting, een groep medici onder de naam www.Malawikom.org, is ook als hulpverlener actief in Malawi, soms in dezelfde projecten als ZIKOMO. Zij brachten recent een bezoek aan Malawi en wij mogen uit hun nieuwsbrief citeren, waarvoor onze dank. Zij bezochten het ziekenhuis in Bangula en hier hun bevindingen:

Na de constructie van het mortuarium is er ook een mooi operatie / behandelcentrum gebouwd. Alle operaties, wondbehandelingen, ook traumapatiënten vonden tot dan toe plaats in een kleine dressing / store room. Ook is er een tekort aan personeel (zusters, dokters, verloskundigen enz.) De operatiekamers worden goed gebruikt, er vinden zelfs frequent keizersnedes plaats. Het – mede door ZIKOMO - gefinancierde mortuarium voorziet nu in een grote behoefte en functioneert naar behoren. Een omheining zorgt er nu voor, dat mensen het ziekenhuisterrein niet meer als doorgangsroute kunnen gebruiken. Ook hebben wij het mede door ZIKOMO gesponsorde weeshuis ”Jacaranda” en middelbare meisjesschool “Stella Maris” bezocht. Beide instellingen floreren naar behoren. Aan het einde van ons bezoek mochten wij het zilveren jubileum van zuster Clara Golombe en zuster Elisabeth Nsewa bijwonen met veel familie/vrienden. Het werd gevierd met een kerkdienst, een maaltijd en uiteraard met dansen. Het land zelf, dat prachtige Malawi met zijn blije, enthousiaste en vriendelijke mensen heeft ons deze keer in verwarring gebracht. De oogst is goed, dit jaar, dankzij een overvloedige regenval, maar verder wordt er veel geklaagd over corruptie, smeergeld, de slechte voorzieningen, vaak is er geen stroom. Daar moet nog veel aan gebeuren, ook de grote bevolkingsdruk zorgt voor veel problemen”.

Tot zover.

Met dank aan de stichting www.malawikom.org voor deze informatie.


* Activiteiten

 
Muzikale fietstocht op 9 juli 2017 Door de werkgroep Mondiale Cultuur van Drechterland (voorheen COS Drechterland) werd de eerste editie van een muzikale fietstocht langs vier kerkjes in Drechterland verzorgd. Fietsen en muziek luisteren. Het was een nieuw idee waar we heel graag aan mee deden en waarvoor veel belangstelling was. En wat was het weer ons goed gezind. Het was een stralende zonovergoten dag. Heerlijk fietsweer. Bij de eerste kerk konden de deelnemers een passe-partout aanschaffen voor € 5,--. En in elke kerk kreeg een stichting de gelegenheid om zich te presenteren. Wij waren vertegenwoordigd in de OLV Visitatie in Oosterblokker. Doel van onze deelname was om Stichting Zikomo weer meer op de kaart te zetten en dat is zeker gelukt. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Op 5 december was Hans van den Heiligenberg jarig en hij heeft zijn verjaardagsgeld ad. 185,-- wederom overgemaakt naar Zikomo.


Gré tijdens de muzikale fietstocht

* Nieuws uit Malawi  

Elk jaar stuurt Sr. Elizabeth, de zuster die verantwoordelijk is voor de financiën, ons een overzicht met daarbij het geld wat uitgegeven is en het geld wat nog op de balans staat voor verschillende doelen. Dit gebeurt tegenwoordig heel modern per e-mail (wat ook te lezen is in het stukje van Gerrit) en dat maakt het communiceren met de zusters een stuk makkelijker! Een aantal zusters heeft inmiddels ook whatsapp dus de communicatie blijft verbeteren. Onlangs ontvingen we vanuit Malawi een rapport met daarin een overzicht

  • Er is het afgelopen jaar voor vier meisjes schoolgeld betaald voor de Stella Maris middelbare meisjes school. Er zijn in augustus twee meisjes geslaagd, waarvan één met zulke goede cijfers dat ze door mag voor selectie voor de universiteit. De andere twee meisjes zijn overgegaan van klas 3 naar klas 4 en doen in juli 2018 examen.

  • Er is bijna 3800 euro overgemaakt naar het ziekenhuis in Bangula. Het gehele bedrag is besteed aan een nieuwe watertank en medicijnen (de besteding aan medicijnen was in de vorige nieuwsbrief ook al te lezen). De oude watertank lekte, wat zorgde voor hoge waterrekeningen, met de nieuwe watertank bespaart het ziekenhuis een hoop geld.

  • In het Jacaranda kinderhuis gaan met het geld van Zikomo drie meisjes starten met een huishoudelijke/ algemene training van twee jaar ter voorbereiding op het zelfstandig wonen. Er zijn vier scholieren die gesteund worden bij hun middelbare schoolopleiding in Bangula/Nsanje.

  • Afgelopen jaar is er geen voedsel verspreid door de zusters, omdat verschillende organisaties hier al mee bezig waren en de oogsten afgelopen jaar goed waren door de regenval. Helaas hebben de zusters gemerkt dat er toch gebieden zijn waar honger is. Daarom wordt binnenkort alsnog een deel van de giften van Zikomo besteed aan voedsel voor de door honger getroffen gebieden.

De nieuwe watertank

Wij wensen u alle goeds voor 2018!
A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela van Schie (PR) (0228-756185)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89