Nieuwsbrief december 2016
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor een bezoek aan zusters uit Malawi die in Nederland waren, activiteiten/giften, een overzicht waaraan de giften besteed zijn en een schets van de situatie in Malawi

* Gerrit vertelt: Wat gebeurde er het afgelopen half jaar met betrekking tot Malawi?

Onze contacten in Malawi lopen via the “Sisters of Our Lady”. Zij zoeken voor ons projecten, waarvoor de stichting ZIKOMO - na het beoordelen of ze een beetje binnen onze strategie passen – de financiële basis probeert te verzorgen. Medicijnen, matrassen, onderdelen voor de ambulance, schoolgeld, eten en voorzieningen voor het weeshuis, zijn zo wat projecten die mede door ZIKOMO zijn gefinancierd.

Om de paar jaar komen zusters uit Malawi naar hier om met de Nederlandse afdeling van de “Sisters” van gedachten te wisselen. En zo reisden Nel en Gerrit afgelopen zomer naar Denekamp om daar in het klooster vier zusters uit Malawi te ontmoeten. Zaterdag half 11 bij de koffie praatten zusters ons bij over de problemen, waarmee ze in het dagelijkse leven geconfronteerd worden. Klimaatproblemen, nu veel te weinig regen, traag functionerende overheid, tekorten door de droogte en vanwege de daardoor slechte maisoogst, stijgt de prijs van maismeel, het belangrijkste bezit. Geen maismeel: een lege maag. De zusters lieten foto’s zien van de overstroming, waar onder andere eten werd uitgedeeld aan de bewoners van diverse dorpen, die toen in een groot tentenkamp van het Rode Kruis sliepen. Veel slachtoffers door de overstromingen. Hieraan is toen een gedeelte van het ZIKOMO geld besteed. Ook liet één van de zusters foto’s zien van haar bezoek aan Rome bij de Paus waarvoor ze was uitgenodigd. Ze was zeer onder de indruk en sprak over hem alsof het over onze Lieve Heer zelf ging. Daarbij vergeleken sneeuwde ons bezoek, hoe gezellig ook, toch wat onder. En op mijn vraag hoeveel zusters de Nederlandse tak nog heeft, dachten ze van 123, maar het konden er ook 122 zijn, omdat één zuster erg slecht was. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse zusters is boven de tachtig. Gelukkig wordt het werk dat zij gestart zijn door de doorgaans veel jongere zusters in Malawi (en ook in Indonesië) voortgezet. De uitermate plezierige bijeenkomst met de zusters uit Malawi werd met een lunch besloten.

Verder las ik ergens zomaar een verhaaltje:
Khembo is een vrolijk jongetje van tien in een klein dorp in Malawi. Hij kan maar een paar dagen naar school, de andere dagen moet hij geld verdienen. Zijn vader is overleden en vanwege de extreme droogte moet hij zijn moeder helpen. Hij zou liever naar school gaan. Tja, en dan zeuren wij wel eens over onze dagelijkse probleempjes…

 


*Activiteiten:
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al over de statiegeldactie van de Jumbo supermarkt. Nu kunnen we u melden dat vanuit die actie in totaal een bedrag van € 371,30 is binnengekomen. Nogmaals veel dank!

Giften i.v.m. jubileum en verjaardagen
- Eind oktober heeft André Zielman op 67-jarige leeftijd na een dienstverband van 45 jaar een punt gezet
achter zijn werkzame leven bij de BBN. Ter gelegenheid hiervan werd hem een afscheidsreceptie
aangeboden. André had aangegeven dat hij geen cadeaus wilde maar graag een gift voor Zikomo. Het mooie
bedrag van € 545,- is overgemaakt naar Zikomo. André, heel erg bedankt voor dit mooie gulle gebaar.
- Op 6 juli heeft Dhr. Blindenbach ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag € 75,- overgemaakt. Zikomo!
- Op 5 december vierde Hans van den Heiligenberg zijn verjaardag. Wederom heeft hij zijn verjaardagsgeld
t.w. € 160,- gedoneerd. Zikomo!
*

*Nieuws uit Malawi:
We hebben de afgelopen tijd weer enkele berichten ontvangen uit Malawi met daarin een verantwoording voor de besteding van de giften. Daarover hebben we u ook eerder al geïnformeerd. Uit de berichten blijkt onder meer dat geld is besteed aan medische hulp
voor mensen die dit niet zelf konden betalen (deels slachtoffers van de overstromingen),
laboratoriumspullen voor het ziekenhuis, twee nieuwe banden en service voor de ambulance en aan de honger in Bangula, een gebied dat door overstromingen werd geteisterd. We hebben bijgedragen aan nieuwe schooluniformen voor kinderen van het weeshuis Jacaranda dat door de zusters wordt gerund en twee zonnegeisers, zodat warm water kan worden gebruikt in het weeshuis.

Verder hebben we de nodige informatie gekregen. Zo blijkt dat het mortuarium bij het ziekenhuis, dat we lange tijd geleden (gedeeltelijk) hebben gesponsord, goed functioneert. Dat is heel prettig, want het was in oktober/november erg droog en heet in Malawi. Er is niet genoeg regen gevallen, er is een watertekort en daardoor valt de elektriciteit ook steeds vaker uit. In de nacht is er soms wel stroom, overdag alleen als de mensen geluk hebben. Het is een lastige situatie. Eerst overstromingen en een jaar later extreme droogte. Het is onder deze omstandigheden lastig voor de inwoners van Malawi om te werken. De scholieren die door onze stichting worden gesteund blijken het echter goed te doen! Alle vijf de scholieren in Bangula die door ons gesteund worden zijn overgegaan naar de volgende klas! Bij de meisjesschool Stella Maris in Blantyre is één scholier voor haar eindexamen geslaagd! Nolia Charles heeft zulke goede cijfers gehaald dat ze geselecteerd is om naar de universiteit te
gaan. Ze heeft zich ingeschreven voor de selectieprocedure en hoopt dat ze uitgekozen wordt. Twee andere meisjes zitten in de derde klas en halen ook hele goede cijfers, weer twee anderen zitten in klas 4 en hopen volgend jaar hun diploma te halen.

Wij wensen u alle goeds voor 2017!
‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!
Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89