Nieuwsbrief december 2015
 
zikomo logo

In deze nieuwsbrief aandacht voor klimaatproblemen in Malawi, nieuws over activiteiten en over de bestedingen in Malawi.

* Gerrit vertelt: Klimaatproblemen in Malawi

Op 13 januari 2015 haalde ik het onderstaande artikel uit de Volkskrant:

“In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. Tot nu toe vielen er 48 doden, 2 kinderen worden vermist. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. In 10 van 28 provincies is de noodtoestand uitgeroepen. De meeste slachtoffers vielen in het zuidelijk gebied, (waar wij onze hulp aanbieden), waar sommige dorpen compleet door het water zijn weggevaagd. Door de hoge waterstand kunnen reddingswerkers maar moeilijk het getroffen gebied bereiken. En er wordt nog meer regen verwacht”.

Dat was in januari 2015. In maart/april stoppen de regens. De bewoners in de dorpen halen rond mei hun maisoogst binnen en hebben dan (hopelijk) weer Gevolg van overstromingen in Malawi enkele jaren geleden eten tot de volgende mei-oogst. Eind oktober-begin november is het snoeiheet, zo’n 35 graden overdag en iedereen snakt naar regen, het einde van de droge tijd. De mensen hebben hun akker geprepareerd (meestal vrouwen met de hak, handwerk) en dan is het wachten op de novemberregens om de nieuwe mais te planten. Maar dit jaar bleven de regens lang uit, erg lang uit, riviertjes drogen dan op en vervolgens ontstaat de vrees dat te weinig regen gaat vallen voor een goede maisoogst, essentieel voor een volle maag. Met de computer probeer ik de weersvoorspelling van 15 december in Blantyre, Malawi, te vinden en tot mijn verbazing lukt het voor deze week: de voorspelling is 85 % kans op regen met een maximale temperatuur rond de 30 graden. Vaak is het dan de gehele dag drukkend heet met een bevrijdend onweer aan het eind van de middag. Maar er is nog lang niet genoeg regen gevallen om de waterreservoirs weer aan te vullen. Wij hopen er het beste van! Hoe anders mensen in Malawi regen/water ervaren dan inwoners uit Nederland blijkt uit de volgende conversatie: een vriend uit Zimbabwe, bij ons op bezoek, vroeg hoe het zit met de droge tijd in Berkhout. “Die hebben we niet”, moest ik antwoorden. ”Dus jullie sloten drogen nooit op”, reageerde hij verbaasd. Toen ik ontkennend antwoordde was zijn reactie: “Schuijt, you are very lucky here”. En zo is het ook.

(Hoewel met alle klimaatveranderingen……. )

 
Gevolg van overstromingen in Malawi enkele jaren

*Activiteiten:
Eén van onze trouwe donateurs, Hans van den Heiligenberg, is op 5 december j.l. 70 jaar geworden. Hij heeft zijn gasten gevraagd om geld te geven voor Zikomo. De opbrengst was 260 euro. Op ludieke wijze werd iedereen bij binnenkomst geattendeerd op zijn mooie idee. De wereldcultuurdag die jaarlijks werd georganiseerd door het COS Drechterland, waarbij we steevast een marktkraam bemensten, is dit jaar helaas niet doorgegaan.

 

*Nieuws uit Malawi:
Aan het eind van het jaar hebben we zoals gewoonlijk weer een financieel overzicht uit Malawi ontvangen, waaruit blijkt waaraan de donaties het afgelopen jaar zijn besteed. Een aanzienlijk deel van de donaties is gebruikt ter bestrijding van de honger in Bangula. Ook is een gedeelte gebruikt voor schoolgeld voor kinderen in Bangula, de meisjesschool Stella Maris en het weeshuis Jacaranda. Omdat we een scholier gedurende zijn/haar hele middelbare schooltijd willen steunen, bewaren de zusters een deel van de donaties om ook de komende jaren het schoolgeld te kunnen betalen. We zijn blij dat we kunnen vertellen dat de zusters voor alle scholieren die nu door Zikomo gesteund worden, voldoende geld beschikbaar hebben om de hele middelbare schooltijd af te ronden! Vanwege de overstromingen eerder dit jaar is er een extra bedrag overgemaakt van 5000 euro. We hebben bericht gekregen dat dit geld goed is gebruikt voor de slachtoffers van de overstromingen voor onder andere eten, medicatie en kleding. Er zijn foto's gemaakt van mensen die geholpen zijn, die hopen we in de volgende nieuwsbrief te kunnen laten zien! Met betrekking tot de scholieren hebben we bericht gekregen dat twee meisjes hun middelbare schooltijd hebben afgerond en de andere meisjes over gegaan zijn naar het volgende schooljaar! In september 2015 is het nieuwe school jaar weer gestart. Onder hen: Nolia Charles die in het 4e en laatste jaar zit en in juli 2016 met het staatsexamen haar middelbare schooltijd hopelijk zal afronden. Ulemu Mulanje en Mary Jamu zitten nu in hun derde jaar en als alles goed gaat, zijn ze in 2017 klaar. Doreen Makunda en Patricia Patrick hebben onze steun nog iets langer nodig, want zij zitten pas in hun 2e schooljaar.

*Tenslotte:
Met uw steun, zetten we ook het komende jaar onze kleinschalige ondersteuning voort want  ‘A little help is better than a lot of pity’.

Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een email naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.


"A little help is better than a lot of pity".

Tot slot iedereen mooie feestdagen en een gezegend 2016 toegewenst, ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89