Nieuwsbrief december 2014
 
zikomo logo

                                                              
In deze nieuwsbrief doet Gerrit verslag van het bezoek van de familie
Schuijtemaker aan Malawi afgelopen zomer. Verder nieuws over
activiteiten en berichten en foto’s uit Malawi.

* Gerrit vertelt: ERVARINGEN in MALAWI

Afgelopen zomer reisden we met kinderen en
kleinkinderen terug naar de plaatsen waar we ooit woonden en
werkten, ook terug naar Malawi. Vroeger reisden we regelmatig
vanuit de grensplaats Chipata (Zambia ) naar Malawi.
Gedeeltelijk om vakantie te vieren, maar ook om allerlei
alledaagse spullen te kopen, die in Zambia niet te krijgen waren
vanwege de boycot met Zuid-Afrika. Ingesteld door Zambia
vanwege de apartheid.
Nu zo’n 40 jaar later landen we met het vliegtuig vanuit
Johannesburg met ons zevenen op Lilongwe Airport in Malawi.
Onze huurauto ( “best Car Hire” ) miste nog een document, maar
volgens de eigenaar was dat een fluitje van een cent. Twee uur
later wist hij dit document bij de politie los te troggelen. Wij
stonden al die tijd voor de office te wachten en in die tijd wilde
iedereen alles aan ons verkopen. Schoenen (please madam, very
high quality), tomaten, bananen. Volgens mij waren er heel
weinig kopers en is de dagopbrengst bij onze verkopers
minimaal. Eigenlijk wil je ze allemaal wel helpen, maar wat
moeten we met al die schoenen, T-shirts enz. Please madam,
please sir help me, soms probeerden ze ons listig te bewerken
via de kleinkinderen. Eens reden we achter een open
vrachtwagen, vol met passagiers in de laadbak (levensgevaarlijk)
en toen we deze uiteindelijk mochten passeren ging er een groot
gejuich op vanuit die laadbak. Ook dat is Malawi, ondanks alle
armoede, narigheid, ongekunsteld blij zijn. Ontmoetingen,
handjes schudden, vragen naar elkaars gezondheid, daar tijd
voor hebben, kunnen wij dat nog?...................
Wat is er in die 40 jaar veranderd? Meer mensen, veel meer
mensen, de bevolkingsdruk is sterk toegenomen, dus de
schaarse middelen moeten met nog meer mensen gedeeld
worden. Ondanks de toename van het aantal mensen in de steden woont een groot gedeelte nog op het platteland,
leeft nog traditioneel met het verbouwen van hun veldje mais, wat tabak. En hopen maar, dat er zich maar geen
onverwachte uitgaven voordoen. Geen droogte, geen extra uitgaven voor schooluniformen enz. enz.. De laatste nacht
sliepen we in een voorheen koloniaal hotel, ook de upper-class van Malawi heeft dit hotel ontdekt. Het is te hopen dat
deze “rijken” zich bekommeren om hun armere landgenoten.
Tot slot: we hebben weer genoten van Afrika, maar de grote armoede vind ik steeds moeilijker te verteren. Mensen,
die elke dag moeten sappelen om genoeg te verdienen om te kunnen eten, om in hun dagelijkse levensbehoeften te
kunnen voorzien. En wij ons maar druk maken over onze zogenaamde “belangrijke” problemen. Nog even mijn 4-
jarige kleinzoon citeren, Berkhout is zijn standaard: de weg is hier niet zo mooi als in Berkhout, het eten is niet zo
lekker als in Berkhout.

Gerrit, namens de familie Schuijtemaker

 
*Activiteiten:
De boekverkoop van ‘De toid houdt gien skoft’ van Wim Baas waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven, is een succes geworden! Onlangs hebben we een mooi bedrag naar Malawi kunnen overmaken. De kinderen van Jacaranda, het
kindertehuis van de zusters, waren er ontzettend blij mee. Het zal worden gebruikt voor schooluniformen voor de (wees)kinderen.

Op 26 oktober j.l. deden we mee met de wereldcultuurdag. Onze kraam werd goed bezocht. Het was een geslaagde dag.

*Nieuws uit Malawi:
Vlak na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hoorden we dat de ambulance van het ziekenhuis in Bangula niet meer kon rijden. De banden waren stuk. Zikomo heeft nieuwe betaald. Zie hieronder het resultaat.


Onlangs kregen we ook een foto van meisjes van de Stella Maris Secondary school waarvoor Zikomo het schoolgeld betaalt. Het zijn twee eerstejaars, twee meisjes die met het tweede jaar bezig zijn en een meisje dat in de derde klas zit. Zonder uw steun zouden ze onmogelijk naar school kunnen gaan.

Ten slotte dan nog een foto van de waterpomp van het
ziekenhuis in Bangula die met steun van Zikomo
gerepareerd kon worden.

Met uw steun, zetten we ook het komende jaar onze kleinschalige
ondersteuning voort!


"A little help is better than a lot of pity".
Wij wensen u een voorspoedig 2015!
Zikomo kwambiri (veel dank)!

 

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89