Nieuwsbrief december 2013
 
zikomo logo

10 november 2003        -         10 november 2013                                                                  
http://www.ttvoverschie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ballonnen.png

 

Gereserveerd: 10Hoera!
Stichting  Zikomo  bestaat  jaar!

 

 

Onlangs vierde Stichting Zikomo haar tienjarig bestaan! Tijd om even terug te blikken op de afgelopen jaren. Verder vertelt Gerrit in deze nieuwsbrief weer wetenswaardigheden over Malawi en informeren wij u over onze activiteiten.

 

 

* Gerrit vertelt over Malawi

Ik heb geaarzeld tussen de meest recente Aids statistieken – zo’n 90.000 HIV geïnfecteerde jongens/meisjes tussen de 15 en 19 jaar, een verontrustende toename – of wederom een stukje van Dick Wittenberg, die een jaar in het Malawiaanse dorpje Dickisoni verbleef en zijn ervaringen bundelde in het boekje getiteld  “binnen is het donker, buiten is het licht”. Ik kies voor het laatste. Het volgende fragment gaat over de positie van de vrouw in zo’n dorp:
“Een vrouw vraagt niet. Een vrouw weerspreekt niet, al helemaal niet als anderen het horen. Ze knielt als ze het woord tot een man richt. Niet halfhartig. Met de beide knieën in het zand. Ook als ze oud is en het opstaan moeite kost. Ze kijkt de man niet aan. Ze dempt haar stem. Als ze op weg naar de handelspost op een man stuit doet ze een stapje opzij en knielt in de berm. Een vrouw is gehoorzaam. Taken en omgangsvormen liggen vast. Man en vrouw, boeren doen ze samen. De man maakt op het land de meeste uren. Hij doet het zwaarste werk. De man is voor de grote werken. Het huis, de keuken, de wc, de badkamer, de opslagplaats voor maïs, eventueel de schuur voor tabak. Hij bouwt ze. Hij onderhoudt ze. Hij vlecht de mat waarop de bezoekers binnen zitten en de maïs buiten droogt.
De vrouw is hoedster en behoedster. Zij houdt het huis en erf schoon. Zij haalt water. Zij zoekt in de omgeving naar brandhout en groente voor bij de nsima ( maïspap ). Zij kookt. Een man mag ’s middags dutten, een vrouw rust nooit overdag. Zij zorgt dat man en kinderen zich kunnen wassen. Ze wast de kleren. Ze doet de inkopen en zorgt voor de kinderen. Ze helpt de zieken en ouderen. Ze gaat als laatste naar bed en staat als eerste op. De man beslist wat er wordt verbouwd en bepaalt hoe het geld wordt besteed. Een vrouw mag wel zeggen wat er nodig is, een mok. Een lepel. Enz. Maar natuurlijk alleen als er geld is.
De man heeft het dus voor het zeggen. Maar daartegenover staat een plicht. Hij zorgt ervoor dat zijn gezin het hele jaar kan eten. Hij regelt geld voor doktersbezoek en koopt minstens 2 maal per jaar een nieuwe wikkelrok voor zijn vrouw. Een man die in gebreke blijft is geen echte man. Hij doet niet wat een man moet doen”. Tot zover  “Binnen is het donker, buiten is het licht” van Dick Wittenberg.
En dames, bovenstaande gelezen hebbende, bent u niet blij in Nederland te wonen????

 

* Activiteiten

Op 9 november heeft Stichting Zikomo met een kraam op de COS markt gestaan. Het COS staat voor het centrum voor ontwikkelingssamenwerking in Drechterland. Ter ere van de wereldcultuurdag wordt elk jaar een markt gehouden in Hoogkarspel. De laatste jaren is dit in de Laurentiuskerk. Rond half 10 begon de dag met het opbouwen van de kraampjes en werd de dag geopend door de wethouder. Helaas was de opkomst in de ochtend niet zo groot, maar de mensen die langs kwamen waren enthousiast. Gedurende de ochtend werd er door verschillende bandjes opgetreden met gezellige muziek. 's Middags was er voor het eerst een modeshow, georganiseerd door het Martinuscollege.Dit zorgde voor wat meer opkomst.
In totaal hebben we 75 euro opgehaald met de verkoop van kaarsen, waxinelichtjes en het sjoelen. De kinderen hebben zich vermaakt met het (gratis) pinda stampen. Heerlijk hoor, zelfgemaakte pindakaas!

Verder heeft Carla Schuijtemaker (de zus van Gerrit) Sarah gezien en haar verjaarscadeau waren donaties voor Zikomo. Daar zijn we uiteraard heel blij mee! Zikomo!

 

Angela bij onze vanwege het tienjarig bestaanfeestelijk met slinger en ballonnen versierde kraam

* Besteding

In deze nieuwsbrief willen we u graag laten weten, wat we in de afgelopen tien jaar met uw bijdragen hebben gedaan. Waaraan zijn de giften onder meer besteed?

 • Schoolgeld, schooluniformen, schoolboeken;
 • Voedselhulp (veelal maïs) voor de allerarmste mensen, overstromingsslachtoffers, aidspatiënten en weeskinderen;
 • Nieuwe banden voor een ambulance;
 • Medisch noodzakelijke hulpmiddelen (medicijnen, injecties, verband);
 • Diverse spullen voor straatkinderen uit een opvangcentrum (zoals schooltassen, schriften, pennen, kruiwagens, schoppen, rieken);
 • Reparatie van een waterpomp voor een middelbare school;
 • Realisatie van een toilet voor blinde- en slechtziende meisjes;
 • Stoelen, tafels en spelmateriaal voor een kleuterschool;
 • Kunstmest, zeep en dekens voor mensen die dit niet zelf kunnen betalen;
 • Bouw van een ruimte voor patiënten met HIV/Aids;
 • Uitbreiding van een medicijnopslagruimte bij een ziekenhuis;
 • Voedsel, wasmiddelen en huishoudelijke materialen (zoals gieters voor de groentetuin) ten behoeve van een kindertehuis;
 • Matrassen en kussens voor ziekenhuispatiënten.


Met uw steun, zetten we ook de komende tien jaar deze kleinschalige ondersteuning voort!
"A little help is better than a lot of pity". Wij wensen u een voorspoedig 2014!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89